Home

Atmosfæren ndla

Naturfag Påbygg - Energibalansen i atmosfæren - NDLA

Energien som utveksles mellom jord og atmosfære, er stort sett varmestråling, og den blir absorbert av atmosfæren. Utvekslingen av forskjellige energiformer mellom jorda, atmosfæren og verdensrommet er langt mer komplisert enn det enkle bildet vi har brukt Ozon i atmosfæren beskytter mot UV-stråling. Ozonmolekylet består av tre O-atomer og har formelen er O3 . Gassen blir brukt til sterilisering av drikkevann og som desinfeksjonsmiddel. Ozon i atmosfæren beskytter mot UV-stråling. NDLA sin visjon er å lage gode,. Hvor i atmosfæren er mesteparten av ozonet? NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA nettsteder

Ozon i atmosfæren. Forklar hvilke egenskaper som skiller troposfæren fra stratosfæren. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Ozon, O 3, er en svakt blåfarget og giftig gass som blir dannet av oksygen i lufta ved hjelp av ultrafiolett lys eller elektriske utladninger.; Ozonet vi i dag har i stratosfæren, skriver seg fra fotosyntesen og den ultrafiolette strålingen fra sola. Et mål for ozonkonsentrasjonen er den tykkelsen ozonlaget får hvis vi tenker oss det presset sammen til 1 atm og 0 °C NDLA sin visjon er å lage gode, opne digitale læremiddel for alle faga i vidaregåande opplæring og støtte opp om elevar og lærarar i aktivt og deltakande læringsarbeid

Naturfag Påbygg - Hør deg selv - Ozon i atmosfæren - NDLA. 100 år med manipulert global temperatur | KLIMAREALISTENE. Litt av hvert: Historien om CO2-molekylet som skulle ut og. Jordas atmosfære er som et beskyttende gass-teppe rundt planeten. Uten den ville vi hatt ekstremt varme dager og kalde netter. Temperaturene hadde vært så ekstreme at vi ikke hadde kunnet leve her. De kraftigste viftene ville ikke kjølt deg nok ned på dagen og den varmeste boblejakken ville ikke hjelpe noe på natten NDLA film er en tjeneste i samarbeid med Norgesfilm. Denne tjenesten lar deg se en rekke spillefilmer, kortfilmer, dokumentarer og serier. Du kan også se undervisningsfilm og filmklipp. Velkommen inn i filmens verden! Velkommen inn i filmens verden Innholdet av CO 2 i atmosfæren måles i deler per million (engelsk: parts per million - ppm). Konsentrasjonen av CO 2 i atmosfæren er nå den høyeste på millioner av år. En viktig forskjell sammenlignet med tidligere tider er at CO 2-innholdet nå endres i en fart man aldri tidligere har sett.. CO 2-innholdet i atmosfæren fortsatte å stige i 2018 og nådde et nytt rekordnivå, ifølge.

Det er også ofte mindre urolig luft i atmosfæren på slike steder, slik at bildene av sola blir skarpere. Norge deltar i det svenske solteleskopet på La Palma, som er regnet for å være verdens beste. Dette teleskopet kan se detaljer på sola ned til 70 km. Det er ganske imponerende når vi vet at sola ligger 150 millioner km unna Klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. Det kan være endring i middelverdier (gjennomsnitt) av temperatur, nedbør eller vind. Det kan også være endringer i hvor ofte ekstremt vær inntreffer. Siden slutten av 1800-tallet, da temperaturmålinger med instrumenter (termometer) begynte, har den globale middeltemperaturen ved jordoverflaten økt med omkring 0,8 °C De siste 300 årene har det blitt sluppet ut langt mer CO2 i atmosfæren enn verdens planter, trær og alger har klart å lagre gjennom fotosyntesen. Dette er hovedårsaken til den økte mengden CO2 i atmosfæren vi ser i dag, og til klimaendringer. Kort sagt, det har oppstått en menneskeskapt ubalanse i CO2-kretsløpet som skaper klimaendringer Ozonlaget er et gasslag av ozon som befinner seg i atmosfæren mellom cirka 10 og 50 kilometer og som beskytter livet på Jorden mot ultrafiolett stråling (UV-stråling) fra Sola. Det aller meste av ozonet befinner seg mellom 25 og 30 kilometer over bakken (i stratosfæren), og økningen i temperatur som observeres i stratosfæren skyldes nettopp at ozonmolekylene absorberer energi i form av.

Naturfag - Ozon i atmosfæren - NDLA

Naturfag Påbygg - Ozon i atmosfæren - NDLA

Kosmisk stråling er atomkjerner og elektroner som utbrer seg i det interstellare rom med meget høy energi.En del av partiklene kommer fra Solen, solar kosmisk stråling, men hoveddelen, den galaktiske kosmiske stråling, har sin opprinnelse utenfor vårt solsystem.De partiklene som treffer Jordens atmosfære, kalles primærstråling. Gjennom kollisjoner mellom disse primærpartiklene og. Ndla farger Norsk - Farger som virkemiddel i bilder - NDLA . Farger påvirker oss. Hvordan vi opplever en farge, er avhengig av hvilke farger den står sammen med. Farge er en viktig del av design. Noen ganger bruker vi store kontraster, andre ganger vil vi skape harmoni. Fargelære hjelper deg til å velge farger som framhever produktet dit Oksygen er det vanligste grunnstoffet i jordskorpen.Det utgjør 49,3 masseprosent, når atmosfæren og hydrosfæren er medregnet. Mesteparten av oksygenet i jordskorpen er bundet som mineraler, mest silikater, men også som oksider, karbonater, sulfater og annet.. Tørr luft inneholder 20,95 volumprosent oksygen. Denne sammensetningen er tilnærmet konstant helt opp til en høyde på 70 km Klimagasser er gasser som påvirker klimaet ved å virke inn på Jordens og atmosfærens strålingsbalanse. Med klimagasser menes alle gasser som påvirker klimaet, for eksempel også gjennom absorpsjon eller refleksjon/spredning av kortbølget stråling fra Solen, mens betegnelsen drivhusgasser gjerne benyttes om gasser som absorberer langbølget stråling fra Jorden, og dermed bidrar til. Jordens atmosfære fungerer på samme måte. Det er derfor vi kaller dette drivhuseffekten. Noen av gassene i atmosfæren gjør det samme som glasset i drivhuset: de slipper solstråler inn til jorden, men hindrer mye av solen å slippe ut igjen. Jo mer slike klimagasser i atmosfæren, jo mer varme forblir på jorden

Naturfag Påbygg - Hør deg selv - Ozon i atmosfæren - NDLA

 1. Mengden av ozon i atmosfæren varierer i forhold til årstiden, sted på kloden, gassutslipp og klimaforhold. Men det gjennomsnittelige nivået av ozon i atmosfæren har sunket de siste 30-40 årene. Det betyr at den naturlige likevekten mellom oksygen og ozon har kommet ut av balanse
 2. dre enn Jorda. Den er i likhet med Merkur, Jorda og Mars en steinplanet. Avstanden mellom Venus og Sola er litt over halvparten av avstanden mellom Jorda og Sola. Venus er den planeten som kommer nærmest Jorda og var den første planeten vi sendte romfartøy til
 3. forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren; gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatilta
 4. Fotorespirasjon, hos planter en nedbrytingsprosess som er nært knyttet til fotosyntesen. Mens vanlig respirasjon (mørkerespirasjon) foregår både i lys og mørke, er fotorespirasjon en rent lysavhengig prosess som bare foregår i celler som inneholder klorofyll og som har fotosyntese. Felles for de to respirasjonsprosessene er at oksygen forbrukes og karbondioksid, CO2, produseres
Atmosfærens sammensetning opp til ca

Naturfag Påbygg - Øvingsoppgaver - Ozon i atmosfæren - NDLA

Radioaktivitet, stråling og becquerel er begreper som kan virke uforståelige. Bellona gir deg her en kort forklaring på hva [ Ozon er en gass som er konsentrert i stratosfæren. Utslipp fra jorda kan skape hull i ozonlaget, noe som kan slippe mer skadelig stråling ned til jordoverflata. Eforelesningen på NDLA: BM: http. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Det at atmosfæren vår begrenser energiutstrålingen fra jorda kalles Drivhuseffekten. Denne effekten er et bilde på at atmosfæren i likhet med drivhus holder energien innfanget. I media skiller man mellom en naturlig og en menneskeskapt drivhuseffekt. Den totale drivhuseffekten er en kombinasjon av disse to deling.ndla.no Finn og del læringsressursar. Ressurskart. og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren; gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

Naturfag Påbygg - Sammendrag - Ozon i atmosfæren - NDLA

Her ser vi hvordan astronomer setter sammen informasjon fra ulike kilder for å forstå ulike fenomener i verdensrommet. BM: http://ndla.no/nb/node/44794?fag=7.. GRUBLETEGNING: GLOBALINTERESSEKONFLIKT CO2. Øker vi CO. 2 . innholdet i atmosfæren, kan vi øke matproduksjonen. CO. 2. har ingen effekt på drivhuseffekten og den globale oppvarmingen . Får vi flere kuer på jorda, vil drivhuseffekten øke . Utslipp av CO. 2. og andre klimagasser truer livet på jorda. HVA TENKER DERE I et økosystem er det en balanse mellom de levende organismene og de ikke-levende elementene. Dette samspillet i naturen er vi alle en del av. Jorda er et økosystem hvor menneskene er øverst i.

En temperaturinversjon er et meteorologisk fenomen i atmosfæren der temperaturen øker med høyden og ikke lenger minker med høyden som den vanligvis gjør. Siden kaldluft er tyngre enn varmluft vil et luftlag med en inversjon være svært stabilt, og dette kan føre til at toppen av luftlaget virker som et lokk der luften blir fanget innenfor laget Ozonet fordeler seg oppover i atmosfæren, med cirka 10 prosent i den delen som er nærmest jorden og kalles troposfæren. Troposfæren ligger som et 15 kilometer tykt lag over jordoverflaten. Der troposfæren slutter, begynner stratosfæren som når sitt ytterpunkt omtrent 50 kilometer over hodene våre Oksygen (fra gresk ὀξύς, oxys, «syre», bokstavelig «skarp», fra smaken av syrer, og -γενής, -genēs, «produsent», bokstavelig «opphav»), eldre betegnelse surstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol O og atomnummer 8. Målt i masse, er oksygen det grunnstoffet som man finner tredje mest av i universet, etter hydrogen og helium deling.ndla.no Finn og del læringsressursar. Ressurskart. Skriv inn nøkkelorda dine . Logg inn for å dele. og gjere greie for korleis menneskeleg aktivitet endrar energibalansen i atmosfæren; gjere greie for nokre moglege konsekvensar av auka drivhuseffekt i arktiske og lågtliggjande område, og drøfte eitt aktuelt klimatiltak Nordlys oppstår når de øverste atomene, ionene og molekylene i atmosfæren treffes av solvindpartikler. Kollisjonene fører til at elektronene i atmosfærepartiklene løftes til høyere skall. Der blir de i svært kort tid, før de faller nedover igjen. Ved hvert fall fra et skall til et annet mister elektronene energi

Karbondioksid (CO2) er en livsnødvendig gass i atmosfæren som inngår i karbonkretsløpet. Menneskeskapte utslipp fører til en økning av CO2 i atmosfæren, noe som forsterker drivhuseffekten og fører til klimaendringer på jorden Spekteret fra en lyskilde er lyskildens fingeravtrykk. For eksempel kan spektrallinjene i nordlyset fortelle oss at atmosfæren også høyt oppe i atmosfæren består av nitrogen og oksygen, men at disse stoffene forekommer i ulike former: N 2, O 2, N 2 + ,.. Ozonlaget er jordens solkrem, og beskytter oss mot den farlige ultrafiolette (UV) strålingen fra solen. Det er et lag av gass høyt i atmosfæren, som dannes og brytes ned i en fin balanse. Skulle vi miste ozonlaget, kan alt liv på jorden gå tapt

Hmm 5 minutter, ikke mye du rekker på den tiden ^^ Først er det viktig at du har klart for deg hvor karbonet i levende og dødt biologisk materiale stammer fra, vil tro du har relativt grei peiling på det, men i tilfelle du ikke skulle ha det stammer det fra karbondioksid i atmosfæren. Ettersom du har så liten tid, syntes jeg kanskje du bør snakke litt generelt om karbonetskretsløp i. Atmosfæren beskytter også ved at de fleste meteoroider fra verdensrommet brenner opp i atmosfæren. Naturlige gasser i atmosfæren (ikke menneskeskapte gasser) reflekterer en del av den langbølgede stråling (varmestråling) som beveger seg ut fra jorda og dette gjør at gjennomsnittstemperaturen på jorda øker med 33 ºC i forhold til hva den ellers hadde vært Mye av bakgrunnsstrålingen funnet i atmosfæren eksisterer fordi radongass, som er radioaktivt, går inn i atmosfæren fra sin kilde i jordskorpen. Den festes deretter seg til ulike luftbårne partikler som kan være skadelig i store mengder. Uran gruvearbeidere, for eksempel, har vært kjent for å få lungekreft på grunn av radoneksponering Nordlysets farger avslører hvordan den øvre atmosfæren er sammensatt. Hopp til. Deler på denne siden. Hjelp for tilgjengelighet. Facebook. E-post eller telefon: Passord: Har du glemt kontoen din? Registrer deg. Se mer av NDLA naturfag på Facebook. Logg inn. eller. Opprett ny konto. Se mer av NDLA naturfag på Facebook. Logg inn I atmosfæren vil C14-isotopene straks søke sammen med oksygen (O) og danne CO2-gass. Plantene bruker den til å lage oksygen, og når dyr og mennesker spiser planter og dyr som mat,.

Praktiske råd for kommunikasjon med personer med demens kan lette omgangen for de pårørende. Praktiske tiltak som for eksempel å holde god orden, kan bidra til å dempe forvirringen ved demens Global oppvarming og klimaendringer er den århundrelange stigningen i den gjennomsnittlige temperaturen i jordens lavere atmosfære og havene og de tilhørende effekter. Det er mange vitenskapelige holdepunkter for at klimaet, ofte omtalt som klimasystemet, bestående av jordens atmosfære, hydrosfæren, kryosfæren, litosfæren og biosfæren, blir varmere NDLA tilbyr videre utførlige løsningsforslag til de mange oppgavene de har laget; Skjermdump fra R1-nettside hos NDLA, 2/12-17 . Konklusjon Gjennom NDLA har elevene gratis tilgang til alt de måtte ønske av fagstoff. I tillegg tilbyr NDLA en rekke tjenester som blant annet samskriving elever imellom Hei, Med globale luftstrømmer eller den globale luftsirkulasjonen menes at jordens atmosfære sirkulerer i seks virvler eller konveksjonsceller, tre på den nordlige halvkule og tre på den sørlige. Bakken blir mest varmet opp ved ekvator, og derfor stiger varm luft med fuktighet fra vegetasjonen og havet fra bakkenivå oppover i atmosfæren, og det dannes et permanent lavtrykk Det at atmosfæren vår begrenser ernergiutsrålingen fra jorda kalles drivhuseffekten. Denne effekten er et bilde på at atmosfæren, i likhet med drivhus, holder energien innfanget. I media skiller man mellom naturlig og menneskeskapt drivhuseffekt. Den totale drivhuseffekten er en kombinasjon av disse to

I klimaforskningen brukes kunnskap fra mange fagområder, for eksempel kunnskap om endringer av CO2-innhold i atmosfæren og havets evne til å ta opp CO2. For å få den fulle oversikten sammenstiller FNs klimapanel kunnskapen i store rapporter, slik at politikerne kan få et grunnlag for å bestemme klimapolitikken Her blir du kjent med begreper innenfor skips stabilitet, lærer deg å utføre utregninger i skips stabilitet og krav som stilles til skips stabiliteten.Mål for elevene:De skal vite hva KM, GM og KG er og hvor K,G og M er plassert iforhold til hverandre.De skal vite hva et vektdeplasement er (Δ), volumdeplasement (∇).De skal kunne finne ny KG etter lasting.De skal kunne forklare hvordan G. Fagstoff hentet fra NDLA sine nettsider, Viten og naturfagsboken. Følgende utstyr ble brukt: Atmosfæren slipper gjennom det synlige lyset, og gir fra seg varme, noe av varmen vil bli sendt tilbake. Det er gasser i atmosfæren som absorberer noe av varmestrålingen fra jordoverflaten og gjør at ikke all varmen forsvinner NDLA Drivhuseffekten. Naturfag 3 av Harald Brandt, Odd T. Hushovd og Cathrine W. Tellefsen. Hvordan oppstår drivhuseffekten? Drivhuseffekten er grunnlaget for alt liv på jorda, uten den ville gjennomsnittstemperaturen vært -19 °C. Sola er vår viktigste energikilde, men vi ville ikke kunne utnytte den hvis vi ikke hadde atmosfæren

I atmosfæren foreligger det meste av karbonen som karbondioksid. Gjennom plantenes fotosyntese kan karbondioksid omdannes til ulike organiske stoffer, hvorav sukkerarter (karbohydrater) er de primære. Disse organiske stoffene er energikilden til alle dyr, og dyra bryter stoffene ned igjen til karbondioksid som går tilbake til atmosfæren Respirasjonssystemet vårt tar seg av utvekslingen av O2 (oksygen) og CO2 (karbondioksid) mellom kroppen vår og atmosfæren. Denne utvekslingen skjer ved at O2 pustes inn gjennom lungene, før det via lungekapillærene (ørsmå blodårer) tas opp i blodet vårt, og derfra fraktes videre til alle cellene i kroppen Vi kan løse klimaproblemene med å skyte ut en rakett med CO. 2. utenfor atmosfæren Global oppvarming er bare positivt for Norge Du/mennesker har ingen påvirkning på drivhuseffekte Delene der karbonet inngår Atmosfære-hydrosfære. Karbon forekommer i luften i form av karbondioksid (CO 2), der det (før de menneskelige påvirkningene) utgjorde ca. 0,028 % av luftens volum.Luftens karbondioksid står i en dynamisk likevekt med CO 2 i verdenshavenes vannmasser, der CO 2 løser seg i havvannet (og derved blir til kullsyre, H 2 CO 3)

Nordlyset oppstår når elektroner fra utbrudd på sola strømmer gjennom jordas magnetfelt og kolliderer med partikler i atmosfæren. Det røde lyset øverst skyldes kollisjoner med oksygenatomer høyt oppe, mens det grønne, mer kortbølgede lyset lengre nede oppstår når elektronene har større fart, trenger dypere ned og kolliderer med større energi Jordas atmosfære ligger som et beskyttende teppe rundt overflaten av vår planet og forhindrer de temperaturvariasjonene som ville forekommet i en lufttom verden. Det meste av strålingsenergien som kommer fra sola, passerer gjennom jordas atmosfære. Jorda absorberer noe av denne energien, og noe blir reflektert tilbake fra jordas overflate Global oppvarming er når jordens overflate blir varmere. Bruk av fossile brensler som olje, kull og gass har ført til flere klimagasser i atmosfæren, som igjen har ført til klimaendringer de. Hydrogen, tidligere kalt vannstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol H og atomnummer 1. Ved standard temperatur og trykk er den en fargeløs, luktfri, ikke-metallisk, enverdig, særdeles brennbar to-atomig gass (H 2).Med en molar masse på bare 1,00794 g/mol, er hydrogen det letteste grunnstoffet av alle og hydrogenatomet det enkleste atomet..

Tok pleierne seg tid til dette, mente respondentene det skapte en positiv atmosfære, som igjen var viktig for en positiv opplevelse av berøring og stell. Hadde deltakerne derimot følelsen av mangel på forståelse for hjelpebehov, mangel på tid og rutiner, lite kontinuitet i stell, eller en dårlig tone, trakk de seg tilbake Videoveiledning . Pris: NOK 6290 Varighet: Du får tilgang til kurset i 180 dager fra den dagen du melder deg på. Studiebelastning: Naturfag Vg3 tilsvarer 10 % av et fullt skoleår (3 uketimer som tilsvarer 84 årstimer) Finansiering. NooA Videregående skole er godkjent for studielån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og finansiering her. Alle læremidlene inngår i kursprisen. ]> Jorda er dannet Månen er dannet Hav er formet Mennesker sulfatreduserende bakterier Den første eukaryote celle Oksygenproduserende bakterier Dyr med ytre skjelett Oksygen-nivået i jordas atmosfære Mill. år Mill. å

Disse klimagassene blir dermed liggende som et lokk i atmosfæren, og varmen fra solen blir fanget rundt kloden. Mindre varme slipper ut, og hvert år blir kloden varmere. Begrepet global oppvarming brukes i dag i vid forstand for å begrunne de menneskeskapte endringene vi ser i klimaet i vår tid

Nordlysets farger avslører hvordan den øvre atmosfæren er sammensat Månen har ingen atmosfære og resultatet er at temperaturen er 100 C om dagen og -150 C om natten. Vi må derfor være glade for at atmosfæren har egenskaper som et drivhustak. De følgende gassene i atmosfæren absorberer stråling fra sola og termisk stråling fra jorda: Metan (CH4), Lystgass (N2O), Ozon (O3), Karbondioksid (CO2), Vann (H2O)

Karbondioksid gjer regnet svakt surt, men det er først og fremst NO 2 og SO 2 som reagerer med vassdråper i atmosfæren slik at dei blir surare. Ozon er ein sjeldan variant av oksygen som vi finn høgt oppe i atmosfæren. Det absorberer skadeleg ultrafiolett stråling, men skapar ikkje drivhuseffekten Uten ozon i atmosfæren ville vi alle sammen blitt forferdelig solbrente i løpet av få minutter. Ozonlaget beskytter oss nemlig mot skadelig ultrafiolett stråling fra sola. Det er jordas solkrem. - Den globale solbeskyttelsen fungerer slik at sollys med en bølgelengde mellom 290 og 320 nanometer absorberes av ozonlaget, sier Svendby Karbon-syklus - Verdensomspennende (global) omsetning av karbonatomer (karbon) hvor karbonassimilasjon via plantenes fotosyntese, og cellerespirasjon med karbonfrigivelse hos planter, sopp, dyr og mikroorganismer spiller en dominerende rolle. Karbondioksid i atmosfæren, sammen med vanndamp og andre drivhusgasser, absorberer infrarød varmestråling og gir naturlig, samt forsterket drivhuseffekt Lag atmosfære i stereo. Bass, diskant og mellomtoner. Hvilken bokstav i hvilket frekvensområdet? Hva kan du nå om lydens uttrykksrom?.

Hva Er Atmosfæren

Lag atmosfære i stereo. Bass, diskant og mellomtoner. Hvilken bokstav i hvilket frekvensområdet? Hva kan du nå om lydens uttrykksrom? Hva kan du nå om lydens uttrykksrom deling.ndla.no Finn og del læringsressursar. og gjere greie for korleis menneskeleg aktivitet endrar energibalansen i atmosfæren; gjere greie for nokre moglege konsekvensar av auka drivhuseffekt i arktiske og lågtliggjande område, og drøfte eitt aktuelt klimatiltak En beskrivelse av den globale sirkulasjonen. (Geografi, VK1) Høytrykk og lavtrykk dannes når sola treffer jordoverflata fra forskjellige vinkler siden jorda er som en kule, ikke krummet mot den

Atmosfæren vår - Hjem - Norsk Romsente

Vi skal kunne analysere: hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren. Vi skal kunne gjøre rede for: hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren, noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt, blant annet i arktiske områder, og hvilke tiltak som settes i verk internasjonalt for å redusere økningen i drivhuseffekten Kundens opplevelse av service handler om personlig service, teknisk service, atmosfære, ekstern service og intern service. Gi eksempler på god service innenfor hvert av disse områdene. Hvordan håndterer dere klagesituasjoner i din virksomhet? Hvordan sørger dere for at alle gjester blir behandlet likt? Ressurse Infrarød stråling, varmestråling, absorberes blant annet av vanndamp i atmosfæren.De fleste teleskoper på jordoverflaten som skal se infrarød Spør NDLA..Optisk stråling kan være skadelig ved for høy eksponering Kosmisk stråling. Kosmisk stråling er ioniserende stråling fra verdensrommet og fra sola Karbonkretsløpet (eller karbonsyklusen) betegner karbonets kretsløp gjennom luften (atmosfæren), vannmassene (hydrosfæren), levende organismer , jordsmonnet (pedosfæren) og berggrunnen (litosfæren Delene der karbonet inngår Atmosfære-hydrosfære. Karbon forekommer i luften Permafrost ndla. Permafrost (permanent frost) betyr at bakken er frosset året rundt. Det er permafrost på Svalbard, store deler av Canada, i Alaska og Sibir, samt noen steder i Finnmark og på norsk høyfjell. Om sommeren er det bare de øverste meterne som smelter

Forsiden - NDLA

CO2 i atmosfæren - Klimavakten - Energi og Klim

Siden kroppen stadig mister vann - 2,5 til 3 liter om dagen - via de vanlige kroppsfunksjonene, må dette vannet erstattes for at kroppen skal holde seg frisk. Det ironiske er at tørsten først kommer etter at kroppen begynner å bli dehydrert. Derfor er det svært viktig å drikke vann ofte, uten å vente på å bli tørst. Når du begynner å bli tørst, er kroppen allerede dehydrert. Atmosfæren rundt jorda bøyer stjernelyset i litt forskjellige retninger, avhengig av temperatur og tetthet. Det er slike avvik som får stjernene til å blinke, sett fra jorda. Når lyset går inn i Sphere-instrumentet, passerer det to speil. Det ene speilet kan vris for grovkorreksjoner Man regner den som den kraftigste eksplosjonen i nyere tid, atombomber inkludert. Eksplosjonen forårsaket røde solnedganger over hele jorden i et år, og man regner med at eksplosjonen tilsvarte 200 megatonn TNT. Den skapte også en 40 meter høy flodbølge som drepte 36 000 mennesker. Aske og støv ble blåst 80 km opp i atmosfæren. I nyere ti Atmosfæren rundt måltidene kan også ha betydning for matinntaket. Det handler om hele spisesituasjonen, hvordan matbordet ser ut, hvordan selve måltidet blir presentert og menneskene man møter rundt bordet. Mattilbud. Det er viktig å tilpasse mattilbudet til den enkelte, og det innebærer at spesialkost skal tilbys ved behov

forklare klimatiske grunntrekk og værforhold ved å bruke teoriene om strålingsbalanse, vannets kretsløp og strømninger i atmosfæren; observere, beskrive og navngi landskapsformer dannet av isbreer og vurdere hvilke prosesser som kan føre til disse formene; Naturkatastrofer Mål for opplæringen er at eleven skal kunn Atmosfæren inneholder en rekke gasser, drivhusgasser (blant dem CO2), som fungere som glasset i et drivhus. Dette fører til at en del av varmen jorda stråler ut, blir sendt tilbake til jordoverflaten, men når mengden av drivhusgasser øker vil også temperaturen på jorda øke Forurensning er å gjøre noe tilgriset eller urent. I kjemi er forurensning å tilføre eller unnlate å fjerne fremmede uvedkommende bestanddeler. I norsk lov er forurensning definert som tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet.Forurensningsloven regner også støy, rystelser, lys, annen stråling. Artikkel fra ndla.no Naturfag Påbygg - Nordlysets farger - NDLA De forskjellige fargene i nordlyset skyldes av solvinden kolliderer med ulike grunnstoffer i atmosfæren ABC Song | Boo Boo Song | Wheels On The Bus | Baby Shark | Nursery Rhymes & Songs for Babies Junior Squad - Nursery Rhymes & Kids Songs 2,910 watching Live no

naturfag.no: Hva vet du om vår viktigste lyskilde

Naturfag Påbygg - Sammendrag - Ozon i atmosfæren - NDLA. Kapittel 9: Stråling fra sola og universet Diagram | Quizlet. Aktivitet: Observer solvinkel og UV-stråling (veiledning) Naturfag Påbygg - UV-stråling og ozonlaget - NDLA. Går mot rekordlite hull i ozonlaget. Halvparten av de menneskeskapte CO 2-utslippene blir absorbert i havet og av vegetasjonen på land.Endringer i disse naturlige kildene og slukene for CO 2 kan derfor ha stor betydning for klimaendringene i fremtiden. Opptak og utslipp av klimagasser på landjorda foregår i et naturlig kretsløp mellom jorda og atmosfæren

Nordlys lages i prinsippet på samme måte som første trinn i lysstoffrørene: ladde partikler fra sola, også kalt solvinden, fanges opp av jordas magnetfelt og ledes ned mot jorda i ovaler, en rundt hver av polene. Når partiklene treffer jordas atmosfære, overfører de energi til atomene og molekylene i atmosfæren Drivhuseffekten i atmosfæren kan bli sammenlignet med hvordan et drivhus fungerer. to forhold fører til at temperaturen øker i et drivhus. Første er at sollyset varmer opp bakken og det nederste luftlaget. varm luft stiger til værs. glasstaket utgjør en mekanisk hindring for at disse luftstrømmene skal unnslippe, det vil si taket reduserer varmetapet. en annen oppvarmingsmulighet er. Parkinsons sykdom er en sykdom som blant annet påvirker kroppens evne til å bevege seg. Den er karakterisert ved minst to av tre hovedsymptomer. Disse er redusert evne til å gjøre viljestyrte bevegelser (hypokinesi), en spesiell form for muskelstivhet (rigiditet), og skjelving (tremor) som typisk er mest uttalt når kroppen er i hvile

Naturfag - Sammendrag – Biomasse som energikilde - NDLA

I vårt solsystem finnes levelige forhold, så vidt vi vet, bare på og rundt jorda. På jorda finnes det liv i et avgrenset område som vi kaller for biosfæren Men forskerne bak studien mener at man ikke bør se bort fra den klimaeffekten biobrensel faktisk har når den er i atmosfæren. De argumenterer for at utslipp fra forbrenning av biomasse bør inn i livsløpsanalyser. - Forbrenning av biomasse har tross alt en klimaeffekt og er dermed ikke klimanøytralt

Naturfag - Nedbryting av ozonlaget - NDLA

- Det er uenighet rundt særdeles mange elementer i IPCCs CO2-hypotese, både når det gjelder selve drivhuseffekten og hvordan CO2-sirkulasjonen i atmosfære, hav og geologiske former fungerer, sier han til forskning.no. Han sier man også vet at CO2s oppholdstid i lufta er 5-7 år, men mindre om dynamikken i havets ulike lag og med sedimentene 2 i atmosfæren før etter den industrielle revolusjonen? Forklar hvorfor biomasse er en fornybar energikilde, i motsetning til fossilt brensel. (oppgavetekst fra NDLA.no) Vedlegg.til.oppgavesett.A. Klodens varmeste 12 måneder siden 1880 Gjennomsnittstemperaturen på jordkloden har steget med 0,8 grader siden 1880 Mer karbon i atmosfæren kan tas opp i havet, men vil på sikt føre til et surere hav og konsekvensene er blant annet nedbrytning av organismer med kalkskall slik som korallrevene. For å kunne lagre karbonet frigjort gjennom forbruk fra de lukkede lagrene må vi fange karbonet fra de fossile brenslene og føre det tilbake i lukkede lagre i dype geologiske strukturer I atmosfæren er det en fin balanse mellom nedbrytning og oppbygning av ozonlaget. Men KFK-stoffene bidrar til å ødelegge denne balansen fordi det ødelegger ozonlaget. Når det blir mindre av ozon i atmosfæren vil ikke den like bra kunne absorbere ultrafiolette stråler og derfor ned til jorden og kan skade mennesker, dyr og planter

Biologi - Vannkvalitet - NDLA

Hvordan Oppstar Nordlys Ndla. Nordlys og sørlys er akkurat det samme. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og Fagstoff: Økologisk fotavtrykk er et uttrykk for hvor mye vi belaster jordas økosystemer for å opprettholde levestandarden vår Kontakt oss sider . Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk på (+) for å forstørre eller (-) for å forminske Fra år 1750 og frem til i dag er konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren steget med opp mot 33 %, og konsentrasjonen er nå den høyeste på 420.000 år. Ca. 50 % av de samlete menneske skapte utslipp av kulldioksid blir ikke oppdaget, men forblir i atmosfæren Nitrogenoksider (NO, NO 2) kalt NO x dannes i alle forbrenningsreaksjoner og på samme måte som SO 2 blir disse oksidert i atmosfæren til nitrat og kommer ned med nedbøren som salpetersyre. I tillegg til syreskadene får man tilført naturen nitrat som virker som gjødsel og kan gi økosystemendring Det stråler ut i fra jorden siden sola lyser på den. Når disse strålene kommer ut i atmosfæren blir de reflektert. Det er mange forskjellige gasser i atmosfæren: Nitrogen ca 78%, Oksygen 20,9%, Argon 1%. BALANSEN Hvis vi ikke hadde hatt noen atmosfære, hadde temperaturen på jorden konstant vært -19°C

Naturfag Påbygg - Nordlysforskning - NDLAUniverset og jordatmosfæren - Naturfag - NDLA
 • Wayne state university address.
 • Sofa med koppholder.
 • Fløtemysost.
 • Modellbausatz flugzeugträger.
 • Fön mit oder ohne h.
 • Være mann for kryssord.
 • Teletubbies verboten kind bauch aufgeschnitten.
 • Tine yoghurt fyldig.
 • Ernæring og tannhelse.
 • Unfall a6 heute roth.
 • Sitronsyre avkalking.
 • Lupita nyong'o oscar 2018.
 • Utdanningsforbundet tromsø.
 • Soloppgang narvik.
 • Hvor mange julelys er det i tivoli i københavn?.
 • Direktefly fra ålesund.
 • Markedsføring snl.
 • Cmr dokument.
 • Biff bourguignon hellstrøm.
 • Kim jong un biography.
 • Veganmisjonen tofu.
 • Adsl pris.
 • Tony richardson.
 • Ocs web login.
 • Fullstendighetserklæring 2016.
 • Jeg har aldri app.
 • Royal canin sporting life endurance 4800.
 • Thistle hotel london.
 • Immobiliengutachter herford.
 • Kartbahn norddeutschland.
 • Nissan 370z test.
 • Pendaftaran pascasarjana um 2018/2019.
 • Velkomstsang konfirmasjon.
 • Wetter.de senftenberg.
 • Nytt treningssenter hønefoss.
 • Italienske fotball legender.
 • Aftonbladet.se senaste nytt.
 • Hormonell gravid.
 • Thule cheetah 2 test.
 • Biltema sykkel rengjøring.
 • 1967 jerusalem.