Home

Folketellinger 1801

Folketellingen 1801 - Arkivverke

 1. Folketellingen 1801 er unik fordi den er den første folketellingen som inneholder navn og andre opplysninger for hver enkelt innbygger i Norge. Den er en hovedkilde til norsk befolknings- og samfunnshistorie på 1700- og 1800-tallet
 2. elle folketellingen i Norge. Den ble avholdt 1. februar 1801 og opplyser om navn, alder, ekteskapelig status og posisjon i husholdet samt yrke. Personene er fordelt på deres respektive bosteder. Den forrige folketellingen ble avholdt i 1769. Den gang ble folketallet oppgitt til cirka 724 000 personer
 3. Folketellinga 1801. Folketellinga 1801 er skanna i sin helhet og er også komplett i søkbar form. Tellingen er datert 1. februar 1801. Av større mangler i originalmaterialet kjennes Holt prestegjeld i Aust-Agder og Maridalen i Aker prestegjeld (nå Oslo kommune). Folketellinga 1801 i Finn kilde (se også inngang fra skanna arkiver.

Vi anbefaler å bruke en dedikert pdf-leser, som Adobe Reader. Ved å bruke søkfunksjonen (kikkerten) kan du søke deg fram til det du er interessert i; for eksempel hjemkommunen din eller antallet idioter i Norge i 1875 Folketellingen i 1801. 22. februar 2019 . 28. november 1800 ble det sendt ut kongelig befaling om å holde folketelling i Norge, Danmark, og Island. Også andre europeiske land som England og Frankrike skulle holde folketelling i 1801 Folketellingen 1801. Opptegnelse fra Kautokeino i Finnmark. Folketellinger. Folketellingene inneholder opplysninger om alle personer som bodde i Norge på en bestemt dato i et bestemt år. Publisert: 16.3.2017 Sist endret: 27.11.2018. Sist endret: 27.11. Under folketeljinga i 1801, og alle frå og med 1865, måtte kvar person fylle ut eit eige skjema. Desse skjema er arkiverte på Riksarkivet og er tilgjengelege for publikum (men berre teljingane før 1920). Skjema er også digitaliserte, og det er mogleg å søkje i dei på Internett, sjå: Digitalarkivet: Folketellingen 1801 Norske folketellinger 1769-2001 - SS

Digitalarkivet er Arkivverkets publiseringskanal for arkivmateriale. Digitalarkivet er gratis å bruke og tilgjengelig for alle Norge hadde sin første folketelling i 1769. Nedenfor finner du informasjon om de forskjellige folketellingene, og du kan også søke etter personer i mange av folketellingene. 1769 Søk i folketellingen 1769 Om folketellingen. 1801 Ved denne tellingen var befolkningen i Norge på ca 883 487 personer. Søk i folketelling 1801 Om folketellingen. Registeret blir virkeliggjort gjennom lenking av hendelser fra kirkebøker (dåp, vielse og begravelse) og folketellinger. Mye av dette lenkingsarbeidet gjøres hos oss, med automatiske lenkingsprosedyrer - men, som du sikkert har erfart selv, så byr kildematerialet på mange utfordringer, det være seg ulike stavelser av navn og varierende fødselsår for én og samme person Jd: Folketellingen 1801 Stykke/mappe L0005: Smålenenes amt (4). Kjøpsteder Kildetype Statlig folketelling Protokollnr./tidsrom nr. 5/01.02.1801 Område Østfold fylke Fredrikshald prgj. Fredrikshald sokn Merknader-Emneknagger Folketellinger Folketellingen 1801 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementen Folketellingen 1801 ble utført søndag 1. februar 1801 og er basert på komplette lister over individer. Folketellingen inneholder navnene på gårder (i landlige områder), de fulle navnene på innbyggere, de familiære båndene mellom husstandens medlemmer, deres alder, sivilstand og okkupasjon

Folketælling 1801, Landdistrikter (1801 - 1801) Amt Herred Sogn . Indhold. Folketællingerne oplister de talte personer husstand for husstand. Indeholder lidt forskellige oplysninger alt efter, hvornår de er lavet. Du finder altid navn, alder, stilling i husstanden og erhverv 1801-teljinga blei transkribert ordrett, rubrikk for rubrikk, på databand - papirband med hol i staden for bokstavar. Deretter las ein banda inn på ein datamaskin. Så allereie på 1970-talet fanst ei bokstavrett, digitalisert kopi av 1801-teljinga. Men for vidare forsking på dataa, måtte ein ha statistikk Jd: Folketellingen 1801 Stykke/mappe L0002: Smålenenes amt (1). Idd og Marker fogderi Kildetype Statlig folketelling Protokollnr./tidsrom nr. 2 /01.02.1801 Område Østfold fylke Berg prgj. Berg sokn Asak sokn Rokke sokn Merknader-Emneknagger Folketellinger Folketellingen 1801 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementen Kildetype Statlig folketelling Protokollnr./tidsrom nr. 22 /01.02.1801 Område Buskerud fylke Sandsvær prgj. Sandsvær (Efteløt) sokn Hedenstad sokn Komnes sokn Tuft sokn Merknader-Emneknagger Folketellinger Folketellingen 1801 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementen

Censuses: RA, 1801 census for 0920P Øyestad, 1801, p

Folketellingen 1801 - Wikipedi

Folketellinger og manntall - Digitalarkive

Folketellingen fra 1801 er den første folketellingen i Norge som inneholder detaljerte opplysninger om samtlige innbyggere i Norge. Folketellingen inneholder innbyggernes navn, bosted, alder, ekteskapsstatus, posisjon i husholdet og yrke Folketeljinga 1801. Ny bearbeiding (Utgitt 1980) (PDF) NOS I c1 : Tabeller vedkommende Folketællingerne i Aarene 1801 og 1825 (PDF) Søk på person. Det er mulig å søke etter enkeltpersoner fra denne folketellingen i Digitalarkivet Folketellingen i 1801. By slektadmin | 22. februar 2019 . 28. november 1800 ble det sendt ut kongelig befaling om å holde folketelling i Norge, Danmark, og Island. Også andre europeiske land som England og Frankrike skulle holde folketelling i 1801

Folketellinger: RA, Folketelling 1801 for 0515P Vågå

Folketellinga 1801 er den første norske folketelling som i prinsippet omfattet samtlige personer i by og bygd. Fra 1815 til 1875 finnes folketellinger hvert tiende år, men før 1865 er tellingene i prinsippet numeriske, d.v.s. at de kun inneholder tallmateriale, ikke navn på personer. En del unntak finnes Alle folketellinger er nå trykket opp og til salgs . Folketellingene 1801, 1865, 1875 og 1900 er dataregistrert og foreligger nå som bøker. Mikrofilm av de forskjellige tellingsskjemaene er benyttet som hovedkilde. I tillegg er Sandbekk fattiggård med i 1900-tellingen. Denne finnes ikke på mikrofilm Innhold i folketellingene 1801 - 1910. Skjemaet nedenfor viser rubrikker (felt) i de data-registrerte folketellingene 1801-1910

Folketelling for Holla 1801 Optegnelse paa Folketallet i Holden Sogn under Bradsberg Amt, saaledes som det befandtes at være den 1ste Febr. 1801, tillige med Forklaring om enhver Persons Stand, Embede og Næringsvei, m.v. Avholdt rundt 1. Februar 1801 7. Folketellingen 1801 3.1 Sammendrag med beskrivelse av dokumentet 3.1.1. Folketellingen 1801 er enestående. Det er fordi den er den første folketellingen som inneholder navn og andre opplysninger for hver enkelt innbygger i Norge. Folketellingen 1801 nomineres fordi den er en hovedkilde til norsk befolknings- o Folketellinger og manntall fra Telemark Transkribert av ildsjeler! Oppdatert 25.08.2020 S ketips: N r du er inne i det dokumentet du vil s ke i, hold nede tasten [CONTROL] og trykk [f]. Grunnet endringer i det nye Digitalarkivet vil ikke alle linkene fungere, men jeg arbeider med saken Byarkivet har nærmere åtte hundre hyllemeter med kommunale folketellinger fra Kristiania og Aker, hovedsaklig fra perioden 1899 til 1954. Men også enkelte eldre tellinger finnes, fra Aker fra 1832 til 1843 og fra Kristiania fra 1883

Search for: Type text and hit enter to search Lukk men [#1089] Folketelling 1801 Logg inn for å følge dette . Følgere 0 [#1089] Folketelling 1801. Av Gjest Hans Mathisen, Januar 8, 2000 i Arkiv. Recommended Posts Alle folketellinger er nå trykket opp og til salgs. F olketellingene 1801, 1865, 1875 og 1900 er dataregistrert og foreligger nå som bøker. Mikrofilm av de forskjellige tellingsskjemaene er benyttet som hovedkilde. I tillegg er Sandbekk fattiggård med i 1900-tellingen Folketellingen 1801 ble gjennomført med navn, men dette skjedde ikke igjen før i 1865. De tidligste folketellingene hadde til hensikt å skaffe oversikt over (den mannlige) befolkningen på grunn av skatteinnkreving og utkalling til militærtjeneste

Folketellinger: RA, Folketelling 1801 for 0911P Gjerstad

Folketellingen 1801 - Utgitte publikasjone

Folketellingen 1865 registrerer igjen samtlige personer ved navn, og er ellers innrettet omtrent som i 1801. I tillegg tar den med fødested og fraværende personer. I folketellingen 1875 ble alder byttet ut med fødselsår. Nye folketellinger ble holdt 1891, 1900 og deretter hvert tiår. Alle har personnavn Folketellinger tilgjengelig i RHDs søkbare database. Oversikten viser antall personposter som transkribert for de tre tellingene for hver kommune. Husk at 1865-tellingen ble transkribert etter prestegjeld. Forklaring som gjelder for alle tellingene: Antall = Antall individer i tellingsåret. ÷ = Kommunen eksisterte ikke på det angitte. Folketellingen av 1801 er den første som inneholder navn og andre opplysninger for hver enkelt innbygger i Norge. Tellingen dekker hele befolkningen på et tidspunkt da andre kilder bare gir. Vielse 13. oktober 1794 Folketelling 1801 Sandvik Etternavn feil Maria Olsadatter Sandvik (c.1798 - d.) Folketelling 1801 Sandvik Ole Olsen Sandvik, d.y. (c.1796 - d.) Folketelling 1801 Sandvik Ole Olsen Sandvik, d.e. (1768 - d.) Vielse 13. oktober 1794 Folketelling 1801 Sandvik. Folketellingen fra 1801 står i en særstilling. Det er den første tellingen hvor alle innbyggere i Norge ble telt og navngitt, og den første som ble bearbeidet digitalt. Et samarbeid mellom historikere og Statistisk sentralbyrå førte til publikasjonen NOS B134 fra 1980

Folketellingen i 1801 Slekt i Norg

Det er nå lest inn familiekoblinger for folketellingene 1801,1865, 1891, 1900 og 1910. Disse er laget med algoritmer og de har ikke klart å registrere alle familieforholdene. Det er mulig å legge til nye ved å bruke familiekurven på personsidene. Feil kan rettes ved å bruke siden for feilhåndtering og fjerne alle familiekoblinger til en. Barn: a) Isak, f. 1835, b) Elias, f. 1836, d. 1839 på Lysøya, og c) Johanna, f. 1839. b) Eli Isaksdatter, f. 1791, d. 1815 på Kornstad, og Iver Isaksen, f. og d. 1795. Isak er oppført som bonde og gaardbeboer ved folketellinga i 1801, men var trulig bare inderst i Olastua, som broren Iver Eriksen hadde brukt like før 1800 Folketellingen 1815 var den tredje alminnelige folketellingen som ble gjennomført i Norge.De to første ble gjennomført i 1769 og 1801.Ved reskript av 7. mars 1815 ble det bestemt at tidspunktet for tellingen skulle være søndag 30. april 1815. Det ble ikke registrert navn, kun befolkningstall fordelt på kjønn, aldersgrupper og livssituasjon for hver kjøpstad og sogn Når jeg søker i databasen for 1801, Troms fylke, finner jeg ikke Ibestad. Jeg er spesielt interessert i Lavangen kommune som i 1801 lå under Ibestad. Hvor finner jeg folketellinga for Lavangen, evnt Ibestad

Folketellinger - Arkivverke

Folketellinger. Folketellinger tar sikte på å kartlegge befolkningen i et land på et gitt tidspunkt, altså gi et øyeblikksbilde.. Frem til 1865 var folketellingene i hovedsak numeriske (bare antall personer), unntaket er folketellingen i 1801 og enkelte lokale, senere tellinger Folketellingen 1865 ble gjennomført 31. desember 1865.Det var den andre nominative tellingen i landet, etter folketellingen 1801, hvilket vil si at alle navn ble skrevet ned.Mellom de to hadde det blitt holdt fem numeriske folketellinger

Folketellinger i Norge 1769-2011 - SS

Folketelling 1801 Tvervåg Karen Hendrichsdatter Tvervogen (1773 - d.) Vielse med Anders Sivertsen 14. februar 1796 Folketelling 1801 Tvervåge 1910-folketellingen i Norge ble utført torsdag 1. desember 1910, og fortsatte de følgende virkedagene til den ble fullført. Denne folketellingen er den nyeste folketellingen som er tilgjengelig på grunn av norsk personvernlovgivning som begrenser offentlig tilgang til folketellingsdata i 100 år Inneholder folketellingene fra 1801, 1865, 1900 og andre kilder. Samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket, ved Statsarkivet i Bergen, og Historisk institutt, Universitetet i Bergen

Folketellingen av 1801. Fra lokalhistoriewiki.no. Omdirigeringsside. Hopp til navigering Hopp til søk. Omdirigering til: Folketellingen 1801; Hentet fra. Folketellinger i Hobøl. Av folketellinger over Hobøl, har Digitalarkivet lagt 3 av disse søkbare på nettet. Folketellingen 1801; Folketellingen 1865; Folketellingen 1900; I tillegg til disse var det også en telling i 1875 Alle felt i utskriftene er søkbare. Dette bør lette bruken. Folketelling 1801. Manntall 183

Norske folketellinger 1769-2001 - SS

Dåp Festum Ascensio Christi (Kristi himmelfartsdag) 13. mai 1779 Folketelling 1801 Vikan Nevnt i farens skifte 1810 Chatrina Sebina Melchiorsdatter Riber (bef.1772 - d.) Dåp 29. mars 1772 (Midtfaste) Folketelling 1801 Vikan Nevnt i farens skifte 1810. Nå kan du enkelt forske i 1801-tellingen 3. desember 2019 Nylig la Digitalarkivet ut forsknings-filer for alle 19 fylkene i 1801-folketellingen, pluss en samle-fil for hele landet A collection of genealogical profiles related to Folketelling 1801: Busvigen (Bustvika Folketelling 1801 Udtian About; edit; history << Til hovedprosjektet Folketelling 1801: Frøya kommune. En samling av profiler som er med i folketellingen 1801 for Udtian (Uttian), Frøya. Husstand nr 1. 001 Ole Jacobsen, 34 år, Huusbonde, Ugift, Gaardbruger; 002 Lars.

Digitalarkive

Folketellinga 1801: 1801-folketelling for 1045 Bakke Amt Prestegjeld Sokn Gard 61 Lister Bakke Tonstad Salmelie Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn DER BORTE 1006 Ole Larsen Huusbonde 40 I 1ste ægtesk. Bonde og gaardbruger Folketellingen 1801 var den første nominelle folketellingen i Norge. Den ble avholdt 1. februar 1801 og opplyser om navn, alder, ekteskapelig status og posisjon i husholdet samt yrke. Personene er fordelt på deres respektive bosteder. Den forrige folketellingen ble avholdt i 1769 Histform standarden er utarbeidet for avskrift av folketellinger, men er ikke fulgt ved v re () avskrifter. Se ogs Digitalarkivets Folketeljingar i Noreg . Mellom 1800 og 1900 finnes det i arkivene i tillegg detaljert informasjon om personer i 1891 Folketelling (ikke mikrofilmet), men ingen personopplysninger er bevart fra folketellinger mellom 1801 og 1865 Husmannsplasser i Asker : bygget på folketellingene fra 1801 og 1826 Fossum, Arvid 1997 Begrenset tilgang 4 lisenser for vitenskapelig ansatte ved norske universitet og høyskoler

Ole Mathiasen Schultz (1743 - 1829) - Genealogy

Folketellinga 1801 for Budal er lagt ut som pdf-fil (åpnes med gratisprogrammet Acrobat Reader). Folketellingene 1815 og 1825 for Budalen og 1815 for Støren er lagt ut i HTML-format. Manntallet 1701 for Budal, Støren og Soknedal er avskrevet av Jan Ove Larsen, Soknedal Folketelling 1801: Kongens Gade No 122: Kirsti Evensdatter, 33 år, Tieneste Piger, ugifte: RA, Folketelling 1801, Moss bysogn, datert 1. februar 1801: Siden er opprettet 28. juni 2020; forfattet av Terje Pettersen-Dahl. Noter til en del bilder 15.01.18. Bilde 2: Turid Fundlid Taksdal: Rundt Møsvatn, magistergradsavhandling, UiO, 1973. Bilde 3: 1801: Folketellingene for Tinn, Vinje.

Folketellinger i norge Slekt i Norg

Våre satsingsområder. Trondheim kommune har som motto å være «åpen, kompetent og modig». Vi jobber for en enda mer bærekraftig kommune, en kommune der alle skal ha mulighet til å leve gode liv, delta i samfunnsdebatten og hvor våre kommunale tjenester bidrar til gode liv, forhindrer utenforskap og utvikles sammen med brukerne [S415] Folketelling 1801 for 1638 Orkdal, Sør-Trøndelag. Google Analytics Koblingen av personer er basert på mange forskjellige kilder som ikke alle er like entydige Ved folketellingen i 1801 var denne familien på en husmannsplass under garden Sørberg i Søndre Land: - Even Hansen, 38 år, husmann med jord - Kari Hansdtr., 35 år - Ragnil, 8 år - Marit, 6 år - Even, 3 år - Hans, 1 år ***** ***** Ragnil Evensdtr. Moseter (Ragnild ble konfirmert 22.10.1809. Hun var da 15 ½ år og bodde på Sørbergseie

Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det Folketelling 1801: Wasbøygden No 7 - Troldahlen: Live Mortensdatter, 64 år, Inderste, Enke af 1te ægteskab, Svag og nyder Almisse af Sognet: RA, Folketelling 1801, Moss landsogn, Wasbøygden, datert 1. februar 1801: Siden er opprettet 28. juni 2020; forfattet av Terje Pettersen-Dahl. RA, Folketelling 1801, Moss bysogn, datert 1. februar 1801: Siden er opprettet 28. juni 2020; forfattet av Terje Pettersen-Dahl. Endring 28. oktober 2020: Nye hendelser tilføyd.. Semund er et nordisk navn fra middelalderen. Det er satt sammen av to deler som betyr sjø og beskytter

Birth before August 23, 1795 Barstad, Death June 26, 1825 Åm Indre, Parents Jakob Ivarson + Anne Andersdotte Ætte- og gardsoge med utgangspunkt i bøkene Kviteseid bygdesoge I og I

Hva er en bøkker? | Slekt i Norge

Birth before December 22, 1776 Sætre, Death November 23, 1857 Sætre, Parents Rasmus Olsson + Marte Pedersdotte

Christoffer Ingebrigtsen Bakken (1755 - 1846) - GenealogyLars Eriksen Bjertneseie født 1805 giftet seg med Karen
 • Most sold album 2017.
 • Wildwechsel definition.
 • Film izle 2017.
 • Svarte linser.
 • Opptrening etter kneprotese.
 • Museo guggenheim bilbao.
 • Mette solli pål anders ullevålseter.
 • Lego politibåt.
 • Mount everest antall bestigninger.
 • Reptilhold i norge.
 • Ubuntu betyr.
 • Svart vitrineskap.
 • Peter dinklage herkunft.
 • Religionsfrihet menneskerettighet.
 • Hjulen på bussen youtube.
 • Eastern local time.
 • Old cartoon network shows.
 • Tidslinjen på facebook.
 • Assistert retur.
 • Sechstagerennen münchen 2017.
 • Lindesnes kommune teknisk etat.
 • Universal music as norway.
 • Isdal frau.
 • Fullmakt bank mal.
 • Slaveri i usa 1800.
 • Hvor mange julelys er det i tivoli i københavn?.
 • Salvador dali myrslok.
 • Hvad er friktionskraften.
 • Grove one liners norsk.
 • Internetquellen zitieren fußnote.
 • Farmasøyt lønn.
 • Tennis europe stavanger.
 • Rick and morty slavery.
 • Strömen linz.
 • Enamorados significado.
 • Aix en provence beach.
 • Gamle seilbåter.
 • Papprør emballasje.
 • Seinfeld season 4.
 • Historia del alfabeto pdf.
 • Billig lenestol.