Home

Ntnu konteeksamen

NTNU Karriere holder kurs i eksamensteknikk. Tid og sted . Tid og sted for skriftlig skoleeksamen finner du i Studentweb eller på emnets nettside. Er det oppgitt flere rom, finner du ditt rom i StudentWeb. Leseplasser. Oversikt over leseplasser; Ekstra leseplasser i eksamensperioden (blir kunngjort rett før eksamensperioden Som student ved NTNU kan du ikke fremstille deg til vurdering i samme emne mer enn tre ganger. Fakultetet kan innvilge et fjerde forsøk. Dersom du har særskilte behov kan fakultetet innvilge et femte og siste forsøk. Dette reguleres i Forskrift om studier ved NTNU, §5-4. Antall forsøk følger person, ikke studieretten Kunnskapsbasen ( self-help library på engelsk) samler informasjon, veiledninger og temaside r til ansatte og studenter ved NTNU. Hva leter du etter?. Kunnskapsbase, brukerveiledninge Her finner du oversikt over ofte stilte spørsmål om eksamen for studenter. Spørsmålene er tematisk inndelt i 1) oppmelding til vurdering, 2) eksamensgjennomføring, 3) digital eksamen, 4).... Kunnskapsbase, brukerveiledninge ID-porten. ID-porten is an identification portal at the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (Difi) which provides secure logon with an electronic ID (e-ID) from MinID, BankID, Buypass and Commfides

Examen philosophicum NTNU. Dersom du har godkjent all obligatorisk aktivitet i EXPH0100, EXPH0200, EXPH0300, EXPH0400 eller EXPH0500 fra høstsemesteret 2019 eller senere kan du gjenbruke dette i samme emnekode senere semester.Du kan ikke ta med deg kun én eller to av de obligatoriske aktivitene videre Ved NTNU i Trondheim, avholder de utsatte eksamener for emner som kun har én eksamen i året, tidlig i august. Slik lykkes du på konteeksamen Her får du de beste tipsene til hvordan å lykkes på andre eksamensforsøk!. ledetekst og knapp (ikke fjernt skjult lenke for google) Emner fra tidligere studieår. Gjøvik (HiG) Ålesund (HiÅ) Emner fra tidligere HiS Informasjon om når du som student kan forvente å få sensur. English version - Deadline for announcement of grades Sensurfristen er 3 uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer ti

Eksamen - for studenter - innsida

Da jeg gikk på NTNU Dragvoll for tre-fire år siden var det ulike regler for allmennvitenskaplige studier og siv.ing. Siv.ing har konteeksamen i august fordi mange må ha avlagt eksamen i fagene for å kunne fortsette (pga. regler om hengefag), men det gjelder ikke studenter på allmennvitenskaplige fag Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Campuser i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. NTNU har 40000 studenter og hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge Kunnskapsbase, brukerveiledninge Læringsutbytte. Konstruksjonsmekanikk Beregningsmetoder er det første mekanikk-emnet på Institutt for konstruksjonsteknikk som eksponerer studentene for numeriske verktøy for konstruksjonsberegninger Essayoppgaver for konteeksamen høst i IAB Oppgave 1, 10 poeng Cellens oppbygning - hovedstrukturer og cytoskjelett Den totale materien i ei animalsk celle (protoplasma) inneholder ca. 1% uorganiske ioner og består for det meste av vann (70%). Resten av protoplasma består av organiske molekyler; dvs. polymer

TDT4110 - Konte august 2019 1/25 Nytt dokument Institutt for datateknologi og informatikk Eksamensoppgave i TDT4110 - Konte-eksamen - Informasjonsteknologi, grunnkur Oppmelding til ordinær eksamen og valgfrie emner. Du blir automatisk oppmeldt til ordinære eksamener.; Oppmeldingen skjer normalt når du semesterregistrerer deg i Studentweb.; Du må betale semesteravgift og semesterregistrere deg innen gjeldende frister for å bli meldt opp til eksamen.; Du må selv melde deg opp til valgfrie emner i Studentweb, normalt samtidig som du semesterregistrerer deg Faglig innhold. Kurset vil gi deg en bred innføring i drift og vedlikehold av veier og gater. Blant temaene som behandles er samfunnsoptimalisering, typer vedlikeholdsbehov, drift i bymessige områder, hvordan friksjon mellom hjul og veibane oppstår og måles, hensikter og virkningen av salt og sand samt mekanisk fjerning og krav til utstyr og utførelse Kontinuasjonseksamen er en ekstraordinær eksamen som kun avvikles for kandidater som ikke har bestått siste avholdte ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamener avvikles ikke for kandidater som stryker på utsatt prøve eller annen ekstraordinær eksamen Hvis du stryker, leverer blankt eller blir syk på ny, utsatt eksamen (konteeksamen), må du vente til neste gang ordinær eksamen blir holdt. Hvilke konsekvenser ventetiden får for din studieprogresjon avhenger av hvilket studie du går på. Ta kontakt med fakultetet ditt hvis du har spørsmål om dette

Her på NTNU kjenner foreleser studentene, emnet og øvingsopplegget. Når du klager så blir oppgaven, og et ark med retningslinjer sendt til en ekstern sensor, kanskje på UIO, eller på HiST. Hvordan den sensoren tolker retningslinjene mot din besvarelse kan være ganske tilfeldig Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) kan for eksempel studenter konte ved stryk eller gyldig fravær. Ved Universitetet i Agder (UiA) kan derimot alle melde seg opp til konteeksamen dersom én student stryker. I utgangspunktet betyr dette at studenter ved UiA lettere kan «pynte på karakteren» enn studenter ved NTNU

MA1201/MA6201 lineær algebra og geometri, 18. august 2012 Side 2 av 3 Oppgave2 Skrivdetkompleksetallet1+ p 3ipåpolarform,ogbrukdettetilåfinneall Created Date: 9/11/2015 9:20:52 A

Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Konteeksamen kjøres for studenter som enten strøk, var syke eller leverte blankt på våreksamen ved NTNU. Ordningen har vært et diskusjonstema i mange år. Etter hvert har det utviklet seg en praksis der mange leverer blankt på ordinær eksamen. Dermed skaffer de seg mindre samlet eksamensbelastning og en lengre leseperiode Blant andreårsstudentene i medisin ved NTNU var det tidenes strykprosent i vår. De som strøk på eksamen, kan nå gå opp til en konteeksamen som blir utført på sensommeren KONTEEKSAMEN I EMNE TBT4110 MIKROBIOLOGI DATO 10 august 2007 Tid: kl 09.00 til 13.00 Hjelpemidler: D. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt enkel kalkulator tillatt. Faglig kontaktperson under eksamen: Per Bruheim, Telefon 73593321 / 41498495. Institutt for bioteknologi 73593320 Sensur forfaller 31 august 200 Oppmelding til ny/utsatt eksamen (konteeksamen) Dersom du har strøket til ordinær eksamen, har du rett til å gå opp til ny eksamen dersom minst tre (to for studentkull på inntil 20) studenter som har strøket på siste ordinære eksamen melder seg opp.. Dersom du var syk ved ordinær eksamen og har dokumentert fraværet med legeattest, kan du søke om utsatt eksamen

14.8.2015: Konteeksamen med løsningsforslag: Kont 2015 med lf Dagens eksamen med løsningsforslag: MA2401 Eksamen V2015 med løsningsforslag Ordliste med sentrale begreper i Geometri-kurset: MA2401 ordlist Hvor mange som fremdeles lever i troen på at konteeksemaen blir booket av NTNU, vet ikke Veium. For dem kan løpet være kjørt. Den første konteeksamen gikk på mandag. I fjor så 3500 studenter seg nødt til å konte. I år arrangeres det 368 konteeksamener, viser NTNU nettsider. Ingen overraskelse, mener Studenttinge

Antall forsøk på eksamen - Wiki - innsida

Created Date: 8/13/2015 3:44:43 P Jeg har nå 6 fag som jeg ikke har bestått. 2 er fra 2. studie året, og 4. er fra 3. studie året. Men alle 6 har jeg vært registrert til i løpet av dette(3. studieåret, høst og vår) men levert blankt alle ganger. Så det har forplantet seg veldig, og planen min er å ta alle de 6 eksamenen til augus..

Kunnskapsbasen - Wiki - innsida

— En konteeksamen teller på samme måte for oss som en vanlig eksamen. Unntaket vil i så fall være hvis det går veldig lang tid før konteeksamen blir bestått, understreker Skarholm. Han sier litt av grunnen til dette er at lånet ikke umiddelbart blir omgjort til stipend Ved NTNU Gløshaugen er det normalt mulighet for å konte en gang hvert år, for å være kvalifisert til konten. Så lenge du ikke har ståkarakter, kan du prøve på hver eneste eksamen og konteeksamen så lenge emnet eksisterer, men har du først en ståkarakter har du kun ett forsøk igjen som kan brukes til å forbedre karakteren. 1.

Løsningsforslag er fjernet. Dersom du skal ha konteeksamen og mangler noen l.f., ta kontakt med faglærer. Minst 10 av øvingene må være levert i tide og godkjent, for å kunne gå opp til eksamen og eventuell kontinuasjonseksamen.Dette inkluderer de to øvingene nr 14 og 15 som utgjør godkjenningen av Teknostart/Realstart NTNU skriver på sine hjemmesider at sensurfristen for eksamen er 3 uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. spesielt for de som må planlegge å lese til konteeksamen, sier Endresen. Hun ville forventet at et universitet som NTNU klarer å følge nasjonalt lovverk,.

You have been idle too long.   You will be logget out in På NTNU (hvertfall for siv.ing) er det per dags dato konten kun for de som stryker, evnt har rett til utsatt eksamen For et par år siden ble det stort oppstyr fordi noen brukte konteeksamen som ordinær eksamen, på en eksamen hvor man kunne ha med hjelpemidler Her finnes det et løsningsforslag for konteeksamen. - MG : 05.08 : Formelarket til konteeksamen finnes her. - MG : 01.06 : Her er dagens eksamen med løsningsforslag (oppdatert 02.06). Lykke til med resterende eksamener og god sommer! 12.0

Derfor er det ikke mulighet for kontinuasjonseksamen eller «konteeksamen» i disse emnene. - Universitetsloven sier at studentene har krav på to forsøk i året. Ordningene for sivilingeniør-studentene og realfagsstudentene og for de øvrige NTNU-studentene er ulike, men gir studentene like muligheter, sier Veium Konteeksamen og løsningsforslag. Her er konteeksamenssettet og løsningsforslag (begge pdf). Konte-eksamen: Studentene som har spørsmål kan komme på mitt kontor (SB II, 906) onsdag 3/08 mellom kl 9 og 73 59 35 24 ⋅ E-post: postmottak@math.ntnu.no. Institutt for matematiske fag, NTNU. TMA4115 Matematikk 3. TMA4115 Matematikk 3. Kursbeskrivelse. Vårsemesteret 2020. Aslak Bakke Buan. Gereon Quick. Tjerand Silde. Morten Nome. Vårsemesteret 2019. Aslak Bakke Buan. Gereon Quick. Morten Nome. Vårsemesteret 2018. Markus Szymik (koordinator) Mads Sielemann Jakobsen

Ofte stilte spørsmål for studenter - innsida

Har du spørsmål eller kommentarer om nettsidene til Universitetet i Sørøst-Norge? kommunikasjon@usn.no. Personvernpolitik Når du har fullført semesterregistreringen i Studentweb innen frist gitt i studiekalenderen, skal du bli oppmeldt til alle ordinære eksamener som ligger i din utdanningsplan det aktuelle semesteret.Sjekk likevel i Studentweb, under «Aktive emner», at dette faktisk stemmer.Du er selv ansvarlig for å være både undervisnings- og vurderingsmeldt (meldt til eksamen)

Login - Studentwe

Examen philosophicum (exphil) - NTNU

 1. .usn.no. Eksamensoppgaver. Er du på utgikk etter gamle eksamensoppgaver? Det varierer hva det er tilgang til. Kontakt din faglærer eller eksamenskontoret for mer informasjon
 2. Velkommen til Campus Kongsberg! I Norges eldste industriby samles unge mennesker fra hele landet for å ta fatt på en studietilværelse omgitt av vill natur og høyteknologiske bedrifter
 3. Oppmelding til ny og utsatt eksamen (konteeksamen) ved avd. ØS/LOG: Fra 10. - 22. august for ny og utsatt eksamen som arrangeres i første halvdel av september. Fra 10.- 22. januar for ny og utsatt eksamen som arrangeres i første halvdel av februar. Mer informasjon om ny og utsatt eksamen; Frist for å trekke seg fra eksamen. To uker før.

Video: Syk på eksamen: Her er dine rettigheter og plikte

Emner (fag) A-Å - NTNU

NTNU skriver på sine hjemmesider at de gjennomfører befaringer i alle eksamenslokalene i Trondheim sammen med smittevernoverlegen. Tilbakemeldingen så langt fra befaring er at lokalene skal være trygge og funksjonelle til å gjennomføre fysisk eksamen innenfor retningslinjene for smittevern Løsningsforslag KonteEksamen TFY4120 Augusr 2005 Vedlegg A Side 1 av 17 Oppgave 1: Svingebevegelse Figuren viser en kloss med masse m som beveger seg friksjonsfritt på et horisontalt underlag. Klossen er festet til en vegg med en horisontal fjær med fjærkonstant k, og i tillegg festet med et dempeledd med lineær dempingskonstant b

Sensurfrist - Wiki - innsida

De eksamensformer som kan benyttes er angitt i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo, § 5.1.. 1. Definisjoner. Deleksamen avlegges underveis i undervisningsperioden og inngår i grunnlaget for karakterfastsetting for det aktuelle emnet.En deleksamen teller normalt mindre enn 50 % av endelig karakter. Ved skriftlig prøve kan varigheten være opp til 4 timer Vårens eksamen i Systemutvikling på IME-fakultetet var identisk med fjorårets konteeksamen. I tillegg har eksamensoppgavene ligget ute på nettet, på It's Learning tidligere i vårsemesteret i god tid før eksamen. Klagenemda ved NTNU har besluttet at hele eksamen blir annullert Mandag, 21 desember 2020 (Hele dagen) til Tirsdag, 22 desember 2020 (Hele dagen Institutt for matematiske fag, NTNU. MA1101 Grunnkurs i analyse I > Velkommen til MA1101 Grunnkurs Analyse 1 > Tentativ fremdriftsplan. Meny. Hovedside. Kursinformasjon. Tentativ fremdriftsplan. Øvinger. Referansegruppe. Vurdering. Mandag 16. november: Gjennomgang av konteeksamen august 2014

Konteeksamen på NTNU - Karriere, arbeidsliv og utdanning

Studentweb Logg på Studentweb. Merk at du skal logge på Studentweb med Feide, og ikke med fødselsnummer og PIN. Les mer om brukernavn og passord (Brukerkonto med Feide).. Kort om Studentwe 10.08 : Her finnes det et løsningsforslag for konteeksamen. - MG : 05.08 : Formelarket til konteeksamen finnes her.. - MG : 04.01 : Løsningsforslag for eksamen 10. desember 2015 og selve eksamenssettet.: 11.12 : Oppdatert løsningsforslag for eksamen 10. desember 2015 (feil) og selve eksamenssettet.: 11.1 Introduksjon. Høgskolen i Innlandet tar ditt personvern på alvor. Ved hjelp av denne veilederen kan du lese hvordan vår nettløsning bruker informasjonskapsler, og hva du samtykker til ved å la oss ta i bruk noen flere 22.08: Sensur, TFY4155, konteeksamen ; 15.07: Kontinuasjonseksamen i TFY4155 er onsdag 17. august kl 15:00 - 19:00. (NB: Merk tidspunktet!) Eksamen avholdes på Gløshaugen, romplassering annonseres på studweb tre dager før eksamen. Faglærer kan kontaktes for eventuelle spørsmål mandag og tirsdag før eksamen. 15.06: Sensur, FY100

NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU

På grunn av smittesituasjonen i samfunnet og myndighetenes anbefalinger blir IT-servicedesk stengt for fysisk oppmøte fra og med mandag 9. november. Hjelp via e-post it-hjelp@uis.no og telefon 51833000 vil fungere som vanlig. Vi vil hele tiden følge situasjonen og vurdere åpning igjen så snart det er forsvarlig NTNU er fortsatt i prossess rundt hvordan eksamensavviklingen vil bli. Det vil gjennomføres konteeksamen mellom 21. og 22. desember i 46 emner. Her vil 52 prosent være hjemmeeksamen, 33 prosent vil være muntlig eksamen og 15 prosent være skoleeksamen. Høgskulen i Volda

Wiki - innsida.ntnu.n

Enklere konteeksamen for å være snill. Holen er ikke den eneste til å gi samme oppgaver ved kontinuasjonseksamener. Professor Arnljot Elgsæter ved NTNU innrømmer å ha gjort det samme for å være snill. - På normale konter vil du ikke få oppgaver som er blitt gitt tidligere, men det vil kunne skje noen ganger Konteeksamen TFY4106 2016 Løsning kont TFY4106 2016 Konteeksamen TFY4104 2017 Løsning kont TFY4104 2017 Konteeksamen TFY4106 2017 Løsning kont TFY4106 2017 BØLGEFYSIKK. Midtsemesteroppgaver 2006 - 2010. Midterm 12. oktober 2006 Løsningsforslag 12. oktober 2006 Midterm. Hei! Jeg strøk Exphil på NTNU forrige semester (høst 2010), og lurte på om noen vet om det blir satt opp en konte-eksamen i sommer? Har nemlig hørt at det ikke er konte-eksamen i Exphil, men at man må melde seg opp i faget på nytt.. Dette står på det felles klagesjemaet for hele NTNU: Ved ny sensurering benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Men dette gjelder ikke klage, men ny eksamen, Konteeksamen er hvis man stryker ja 2014-10-31 - Jørgen Endal: Regning av Oppgave 4 fra Konteeksamen 2000, med Jørgen Endal

Studenter fra Syvendags adventistsamfunnet mener NTNU bryter diskrimineringsloven Slutt på automatisk konteeksamen (3.3.08, 10:09). Minst halvparten av alle studenter som meldes opp til konteeksamen dukker aldri opp. Det har ført til ergrelse og frustrasjon blant mange faglærere at mange studenter blir automatisk oppmeldt til konteeksamen om de stryker eller har gyldig fravær På tampen av uka ga også NTNU medhold i klage på formell feil på gjennomføring av eksamen for fem kandidater, som gjennomførte eksamen i et eget rom 1.august. Det er derfor minst seks høgskoler og universiteter som arrangerer ny eksamen. Da Khrono snakket med seksjonssjef Knut Veium ved NTNU fredag ettermiddag hadde de bare fått kontakt med fire av de aktuelle studentene og ikke den femte (6) Studentar på oppdragsbaserte studieprogram som er finansiert med eigenbetaling frå oppdragsgivar eller studenten sjølv, betaler ikkje kopi- og læremiddelavgift. Høgskulen kan bestemme at deltakarane på eit oppdragsbasert studieprogram får fritak frå semesteravgift, når det etter ei samla vurdering av undervisninga sitt omfang, undervisnings- og eksamensstad og andre forhold ikkje.

 • Sound tester online.
 • Youtube facebook video download.
 • Mandelsteine geruch entfernen.
 • Gry blekastad almås facebook.
 • Hth malmö stängt.
 • Gamle finn glass.
 • Geschichte pythagoras.
 • Kneipenstadt deutschland.
 • Kreativität definition.
 • Fahrradreparatur linz.
 • Industriell økonomi master.
 • Europa park tyskland priser.
 • Assistent i barnehage arbeidsoppgaver.
 • Hib ziekte.
 • Gle coupe 2018.
 • Jan hanvold rus.
 • Webcam kassel calden.
 • Stressinkontinens østrogen.
 • Classic living rabatt.
 • Olympus tough tg 4 prisjakt.
 • Hip hop burglengenfeld.
 • Perlemønster gratis.
 • Susan sideropoulos hochzeit.
 • Rappbodetalsperre hängebrücke öffnungszeiten.
 • Raiffeisen open air tickets.
 • G20 täter polizei.
 • Mount everest antall bestigninger.
 • 5000 nok to eur.
 • Herz doccheck.
 • Sabatti forest light.
 • Soller mallorca.
 • 100 gram broccoli.
 • Kalkerpapir a4.
 • Domstol engelsk.
 • Radrennen bayern.
 • Tear trough oslo.
 • Kulturamt tübingen.
 • Scheermes gillette.
 • Case i barnehagen.
 • 652 bgb dejure.
 • Mydays gutschein nicht aktiviert.