Home

Kontantstøtte partier

Kontantstøtte er en utbetaling til foreldre med barn mellom ett og to år som ikke eller bare delvis benytter barnehageplass med statlig driftstilskudd. Kontantstøtten ble vedtatt ved lov av 16. juni 1998. 27. oktober 2020 kl. 10:57 Frp: Jobbkrav for kontantstøtte. I utkast til nytt partiprogram går Frp inn for å kutte kontantstøtten for foreldre som ikke har vært i jobb Høyre har i regjering innført en fleksibel kontantstøtte. Det innebærer at den utbetales med 20, 40, 60, 80 eller 100 pst sats, ut fra hvor lenge barnet er i barnehage. Dette er også med på å støtte opp under fleksibiliteten Høyre ønsker at barnefamilier skal ha ut fra sitt barn og sine behov

kontantstøtte - Store norske leksiko

Kontantstøtte Vi i De Grønne anerkjenner at ikke alle småbarnsfamilier er like, og at det er viktig at de får tillit til å organisere hverdagen slik de selv mener er best. Derfor ønsker vi å beholde kontantstøtten frem til barnet er to år Kontantstøtte er en kontantytelse som i Norge gis til foreldre til barn mellom ett år og to år som ikke eller bare delvis benytter barnehage med statlig driftstilskudd. Bakgrunn, politiske vurderinger. Kontantstøtten ble innført 1. august 1998 for 1-åringer. Kontantstøtte med full sats utgjer 7 500 kroner per månad. Foreldra kan få kontantstøtte for barnet i 11 månader, frå og med månaden då barnet fyller 13 månader, til og med månaden barnet fyller 23 månader. Kontantstøtta blir ytt per barn utan inntekts- eller behovsprøving, og er skattefri Etter 20 år med kontantstøtte er det nå igjen på sin plass å minne om hva ordningen er til for: Å sikre barna en så god start på livet som mulig

Partiet ble stiftet i 1920 under navnet Bondepartiet og endret navn til Senterpartiet i 1959. I sitt partiprogram legger partiet ingen av de kjente ideologiene til grunn. I sitt verdigrunnlag vil partiet bygge samfunnet nedenfra. I det ligger det at partiet ønsker en desentralisering av eiendomsrett, makt, kapital og bosetting Barneminister Audun Lysbakken varsler fjerning av kontantstøtten for 2-åringer fra neste høst. Til gjengjeld kan SV frede kontantstøtten for de minste

Frp: Jobbkrav for kontantstøtte - Siste nytt - NR

- Full kontantstøtte får man kun dersom barnet ikke har plass i barnehage. Er den avtalte oppholdstiden i barnehage mindre enn 20 timer i uken, kan man få 50 prosent kontantstøtte, presiserer Nore. Du kan maksimalt få kontantstøtte i 11 måneder, og dette er en skattefri ytelse Bare i tre partier er det nå flertall for kontantstøtten. Høyre og Frp er ikke blant dem. POLITIKK / / For abonnenter. Tidligere NAV-ansatte: Det går an å være for 7500 kroner i kontantstøtte i 2017: Gjett hvor mye du må tjene for at det skal lønne seg å jobbe Frp-topp: På tide å vrake kontantstøtten. Hovedmålet er å fjerne kontantstøtten fullstendig, sier Aina Stenersen i Oslo Frp. På veien dit støtter hun og Frp det Ap-styrte byrådets forslag. Det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna lover svenskene 85 milliarder kroner i kontantstøtte i sitt alternativ til statsbudsjett

Tema Ventestøtte fremfor kontantstøtte. Venstre mener at kontantstøtten bør avskaffes. For det første gjør bedre barnehagedekning at behovet for ordningen ikke er det samme i dag som da den ble innført. For det andre styrker et godt barnehagetilbud barns utvikling og gjør det mulig for begge foreldrene å komme i jobb Miljøpartiet De Grønne jobber hver dag for å skape lokalsamunn som er bra for både mennesker og miljø. Les mer om vår politikk Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn skal ha minst like gode og trygge liv som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med med framtida. Bli me Sp vil ha kontantstøtte. Senterpartiet har vært det partiet som tydeligst har sagt at staten må redde Norwegian. Hun kan være siste håp. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tar i dag til orde for en kontantstøtteordning for hele bransjen

Kontantstøtten Høyr

 1. Han får spørsmål om hvorvidt partiet vil være med på å gi kontantstøtte til luftfarten, noe blant andre Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har tatt til orde for
 2. 11. Kontantstøtte: Vil dere endre dagens ordning med kontantstøtte? Hvordan? Høyre vil vurdere innretningen på dagens kontantstøtte for å sikre at pengene utløser ønsket intensjon, men dette er ikke ferdig utredet ennå. 12. Varm mat til alle barn: Bør barn få et gratis varmt måltid hver dag i barnehage og skole
 3. Statlig barnetrygd og kontantstøtte erstattes av kommunale barnetrygd og kontantstøtte. Det innebærer at man må være bosatt i en kommune for å motta ytelsene. Ytelsene skal være rettighetsbasert, og overføres øremerket fra staten til kommunene. Det må skilles mellom barns skolegang og barns fritid
 4. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

• Partiet vil tillate alkoholserverig ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteserieklubber. Et flertall i programkomiteen går inn for å avvikle dagens kontantstøtte og omgjøre den til en ventestøtte for dem som ikke har barnehageplass I dag øker kontantstøtten til 7.500 kroner KrF og Sp kan redde kontantstøtten - igjen Ap har i opposisjon kritisert kontantstøtten, men tør ikke love at de avvikler den hvis de får.

Dette er et svar på et spørsmål om hvorvidt partiet vil være med på å gi kontantstøtte til luftfarten, noe Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har tatt til orde for. annonse. annonse. Les også: Norwegian ser ikke for seg normal drift før i 2022 - Det er ting vi også nå skal se på Partiet vil også ha mer kvalitet i barnehagene og øke barnetrygden med fire prosent, Foreldre kan motta kontantstøtte for barn mellom 1 og 2 år,. Rødt fortsatt mot kontantstøtte Partiet Rødt rundet søndag av landsmøtet med en ny giv for lokalsykehusene og enighet om å fortsette arbeidet med å fjerne kontantstøtten Partiet Rødt rundet søndag av landsmøtet med en ny giv for lokalsykehusene og enighet om å fortsette arbeidet med å fjerne kontantstøtten. Startsiden SeDenne Kreative Idéer Forbrukslån Kredittkort Det vil hjelpe dem som i dag bruker kontantstøtte fordi de mangler arbeid, sier Martinussen

Partiet gjorde etter hvert kontantstøtte til en fanesak utover på 90-tallet, og satte deretter ordningen ut i livet under Kjell Magne Bondeviks første regjering. Ordningen har vært omstridt fra første dag. KrF, med støtte fra både Sp og de borgerlige partiene,. Kontantstøtten Skrevet 30. November 2015.Publisert i Politikk. Norges Kommunistiske Parti vil utvide kontantstøtten. Kontantstøtte gis for barn mellom 1 og 2 år, fra fylte 13 til og med 23 måneder

Kutt i barnetrygd og kontantstøtte skal hindre trygdeeksport

Telemarksavisa - Partiene om kontantstøtte

Kontantstøtte ordningen har endret seg fra den ble introdusert. Integrering er ikke et saklig argument med dagen kontantstøtte ordning. Det er beklagelig at ikke alle parti ønsker det beste for barna Kontantstøtte gis i dag til foreldre som velger å være hjemme med barna sine. I familier som mottar kontantstøtte er det veldig ofte mødrene som velger å være hjemme. Det er derfor et hinder for kvinners økonomiske selvstendighet. Det kan også stå i veien for god integrering for innvandrerkvinner

I det siste har komiteer i flere partier lagt frem forslag til ny familie- og likestillingspolitikk, som skal diskuteres frem til partiene våren 2017 vedtar sine programmer for stortingsperioden 2017-21. Kontantstøtten er tydeligvis i spill Kontantstøtte. Kontantstøtteordningen ble innført av Bondevik 1-regjeringen (KrF, Sp og Venstre) i 1998. Ordningen har vært en viktig sak for KrF, men har møtt mye motstand i andre partier. Høyre har tidligere vært en varm forsvarer av kontantstøtten. De siste årene har imidlertid kritikken økt innad i partiet Lovenderinger. Flertallet i Stortinget sluttet seg 7. april 2020 bl.a. til regjeringen Solbergs forslag til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, «kontantstøtte til bedriftene », i Prop. 70 LS (2019-2020) fra 3. april, jf. Innst. 232 L (2019-2020) fra finanskomiteen. Vedtaket etter første gangs lovbehandling i Stortinget av denne ordningen tilsvarer. er fremskritts partiet FOR eller IMOT kontantstøtte ? » Fellesforum ». Høyre gjør Norge klar for fremtiden, det er vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Vi tror på Norge

Kontantstøtte - Kristelig Folkepart

Fullt navn (påkrevd) Send kvittering på e-post (påkrevd) Ja, jeg vil få oppdateringer på e-post fra Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og andre politikere. Støtt Arbeiderpartiet For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner. Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre. Snart får bedrifter søke om «kontantstøtte»: - Bør være sterkere kontrollmekanismer. Snart åpnes søknadsportalen for bedrifter som kan få dekket faste kostnader etter coronakrisen. Senterpartiet vil ha sterkere kontroll med at pengene brukes til formålet Kontantstøtte. I flere partier går nå diskusjonen om både fattige familier og familiepolitikk. Og på norsk venstreside har en del kjente profiler forsvart dagens kontantstøtte. Mali Steiro Tronsmoen sier også hun er åpen for å beholde en slik ordning. - Det er en viktig diskusjon

Han får spørsmål om hvorvidt partiet vil være med på å gi kontantstøtte til luftfarten, noe blant andre Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har tatt til orde for. Tidligere har Frp sagt nei til en krisepakke til Norwegian, men nå virker det som de kan være mer på gli. - Det er ting vi også nå skal se på Kontantstøtten var med på å gi KrF et brakvalg i 1997. Når partiet går til valg i 2009 satser partiet på en revitalisert kontantstøtte SV, FrP og Pensjonistforbundet er enige om forslag som vil sette stopp for at pensjonistene får redusert kjøpekraft og heve minste pensjonsnivå Det er viktig å ikke fjerne tilbud som sikrer alle familier valgfrihet. Men vi vil kreve at minoritetsforeldre må lære seg norsk for å motta kontantstøtte

Kontantstøtten - Siste nytt - NR

Kontantstøtte til bedriftene 03.04.2020 Bedrifter som har tapt omsetning på mer enn 30 prosent per måned fra april 2020 sammenlignet med samme måned som i fjor, vil få kompensasjon for tapte utgifter Jeg ser nå at Krf vil gi kontantstøtte til eldre som velger å bo hjemme fremfor å komme på sykehjem.Det synes jeg er en veldig god idé, som jeg ønsker flere partier støtter. I BT 26.8 skriver BT at de aller fleste helst vil bo hjemme. Det vil jo kunne løse eldrebølgen, som jeg blir en del av. Det er ikke mulig å bygge ut sykehjem til alle - Erstatte statlig kontantstøtte med en kommunal kontantstøtte til foreldre som ønsker eller trenger alternativer til barnehage. - At samvær skal vektlegges ved beregning av barnebidrag Både i gruppen Andre partier og blant hjemmesitterne er det flertall for kontantstøtte, henholdsvis 42 og 67 prosent for, mens henholdsvis 15 og 16 prosent i disse gruppene ønsker å prioritere barnehageutbygging

Ønsker å fjerne kontantstøtten - Fr

Internt i partiet kalles hun «kontantstøttens mor». Det er nemlig Sollie som skal ha utarbeidet den første skissen til kontantstøtte. Tilbake i 1988 var Gro Harlem Brundtland statsminister og prøvde å lede landet ut av den økonomiske krisen etter slutten på «jappetiden» KrF vil øke kontantstøtten med 50 prosent fra 6000 til 9000 kroner i måneden. Venstre mener kontantstøtten er blitt en hellig ku for partiet og svarer at støtten bør kuttes helt For Rødt er kampen mot forskjells-Norge det aller viktigste. Les mer om våre hovedsaker arbeidsliv, solidaritet, miljø og feminisme

Politiske partier - stortinget

Pubeier Per Sandberg: Nok kontantstøtte, nå må avgiftene kuttes. msn nyheter. levert av Microsoft News. nettsøk. selv om hans tidligere kollegaer i partiet valgte å forlate regjeringen Sist gang KrF målte tosifret oppslutning handlet det mye om kontantstøtte for partiet. Nå planlegger KrF et nytt megaløft for barnefamiliene i Norge. Adresseavisen kjenner til at partiet har diskutert at de vil gå for et løft på barnetrygden i Norge i størrelsesorden 10 milliarder kroner Kristelig Folkeparti frir til barnefamiliene. I sitt alternative budsjett foreslår partiet kontantstøtte på 7.000 kroner for ettåringer. Dette skal blant annet finansieres med høyere skatter for høytlønte

Forsiden - regjeringen

Samtidig vil han åpne for at flere skal kunne kombinere barnehage med kontantstøtte. KrF/Istock. Valg 2017: Mer barnehage eller mer kontantstøtte (KrF), som er første nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Tross lav oppslutning har partiet hans det siste året både sørget for å få oppjustert kontantstøtten. Tilskudd til barnehager ved kontantstøtte for barn 12-18 mnd. Publisert: 13.10.2016 17:12 Hva vil være anslagsendring på tilskudd til barnehager i 2017 dersom man innfører en ny sats i kontantstøtten utbetalt fra og med måneden etter at barnet fyller 1 år til og med måneden barnet fyller 18 måneder på hhv. 7000, 8000, 9000 eller 10 000 kr med virkning fra hhv. 1.1.2017 og 1.8.2017 KrF vil arbeide for fortsatt kontantstøtte til småbarnsfamiliene bygd på de samme hovedprinsipper som er for ordningen i dag. Eventuelle forbedringer og justeringer av ordningen vil KrF gjøre med de partier som er for kontantstøtten og ikke med de som ønsker å fjerne ordningen, uttaler KrFs sentralstyre Stortingsvalget nærmer seg med stormskritt.Det kan være vanskelig å orientere seg i den politiske jungelen der pekefinger og avbrytelser får mer plass enn faktiske saker. Satser for kontantstøtte Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2019 i henhold til lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan betale ut kontantstøtte med følgende beløp for barn i alderen 13-23 månede

Seks partier får tilskuddPartiene på Stortinget bevilger penger til seg selv: Har

Kontantstøtte - Miljøpartiet De Grønn

Kontantstøtte som integreringshinder. Hvorfor anses kontantstøtte som et hinder? Innvandrere er overrepresentert i statistikken om bruken av kontantstøtte. I følge SSB sine tall for 2016, er det en større andel kontantstøttemottakere blant barn med innvandrerbakgrunn (43 prosent) enn etnisk norske bakgrunn (15 prosent) Kontantstøtte mest brukt av vårbarn på vent En fersk analyse viser klar sammenheng mellom bruk av kontantstøtte og tilgang til barnehageplass. Hvilken måned et barn er født i, har også betydning Satser for kontantstøtte Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2011 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp for 1- og 2-åringe Provenyeffekt av justert kontantstøtte i tråd med pris- og lønnsvekst Publisert: 20.10.2017 09:30 Kap. 844, post 70 Hva er provenyeffekten av å oppjustere kontantstøtten i tråd med hhv. pris- og lønnsvekst med virkning fra hhv. 1.1.2018 og 1.8.2018 Kristelig Folkeparti vil ikke samarbeide med partier som går inn for å redusere utviklingshjelpen eller sier nei til kontantstøtte

Kontantstøtte - Wikipedi

Ja til norske sjøfolk Senterpartiet vil sikre at vi fortsatt har norske sjøfolk. Dette bidrar til at folk i Norge har en jobb å gå til. Norske sjøfolk og deres kompetanse er også en forutsetning for at vi i Norge har en stor og sterk maritim næring med verft, rederi, utstyrsleverandører og tjenesteleverandører Avdelingen forvaltning og koordinering tar i mot og utreder søknader om de fleste kommunale helse- og omsorgstjenestene. Fyll ut skjemaet under, og beskriv dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger Jeg heter Monica Myrvold Berg og er 46 år. Jeg jobber som Avdelingsleder i barneskole, og jeg elsker jobben min! Jeg har 3 hjertesaker: - Rabattordninger eller annen type støtte for at barn og unge i familier med lav inntekt skal kunne delta i fritidsaktiviteter - Jobbe for å innføre gratis skolemat i hele kommunen, starte med prøveprosjekt på en skole i hver av dagens kommuner. Dessuten diskuterer partiet om det skal være for eller mot EU, og om det fortsatt skal være blokkuavhengig. Spørsmål som disse har delt partier før. Konflikten mellom gamle og unge i MDG handler derfor ikke bare om alder, men om store politiske retningsvalg

Kontantstøtte - regjeringen

Om partiledere og partier på stortinget. Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet ble stiftet 27. august 1887 i Arendal og fikk sine første 4 representanter inn på stortinget året 1903. Ordene frihet, likhet og solidaritet er grunnverdiene i partiet. 1927 ble AP Norges største parti. Året etter dannet de regjering I Hå kommune er følgande listeforslag godkjende til kommunestyrevalet 2019: Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Hå-lista Kristelig Folkeparti Liberalistene Partiet De Kristne Rødt Senterpartiet SV-Sosialistisk Venstreparti Dei godkjente vallistene til kommunestyrevalet 2019 ; Valstyret behandla i møtet den 30.04.2019 sak om godkjenning av innkomne listeforslag Logg inn til din konto. Brukernavn * Passord Kontantstøtte kan igjen løfte partiet, men situasjonen er en annen i dag enn for 14 år siden. Nå har det blitt full barnehagedekning, og foreldrene har fått gode permisjonsordninger. Færre benytter seg av kontantstøtten

Enkelte partier gir i dag valget mellom barnehage og barnehage, det er en mildt sagt dårlig demokratisk løsning. Først og fremst tror jeg nedgangen i kontantstøtte skyldes at man ikke har råd. For vår del vil madammen helst arbeide mindre, og det å motta kontantstøtte er jo en måte å få være mer hjemme med barna på Kontantstøtte i tynn tråd. Venstre og andre partiet med dem tror altså at yrkesdeltagelsen blant innvandrerkvinner vil ta seg merkbart opp, om kontantstøtten skrotes. Kvinnene vil komme seg i jobb og bli bedre integrert framfor å surre hjemme med barn Undersøkelsen om bruk av kontantstøtte. Kontantstøtte skal gi mer tid til barna Småbarnsfamiliers økte arbeidsbyrde, og vissheten om at barnehageplass verken er et tilbud alle får eller alle ønsker, førte til at Stortingets flertall ved behandlingen av statsbudsjettet for 1998 vedtok at det skulle innføres en ordning med kontantstøtte fra 1. august 1998 for barn fra ett til to år Bare 6 prosent født i juli mottar kontantstøtte. ser den nå ut til å fungere som en ventestønad, til barn for plass i barnehage. Flere partier, som Ap, SV og Venstre, vil gjøre om kontantstøtten til en nettopp det: en ventestønad. Kontantstøtte. barnehageplass. Barnehager. Annonse. Annonse. Annonse Jeg er fullstendig grønn når det kommer til politikk. Statsbudsjettet for 2017 skal legges frem 6. oktober. Hvis de har kommet frem til at de vil fjerne kontantstøtten, hvor lang tid tar det før det trer i kraft? Vil vi som har en som fyller 1 år i april miste den? Eller vil det gjelde for barn f..

 • Bachelor samfunnsøkonomi ntnu.
 • Tilbud 0,5 liter brus.
 • Ubuntu betyr.
 • Kandelrundweg 2.
 • Top 100 england music.
 • Buchhandlung frankfurt hauptbahnhof öffnungszeiten.
 • Sommerhytte interiør.
 • Dnb larvik.
 • 90er party thüringen 2017.
 • Rustelefonen adresse.
 • Fugeskumpistol tett.
 • Hva er chop suey.
 • Landsskytterstevnet 2017.
 • Beste studier i norge.
 • Parken saarbrücken preise.
 • Kartenlegen gratisgespräch ohne anmeldung.
 • Partypics erlangen.
 • Jeg mot meg påmelding.
 • Proper kryssord.
 • Distillation azeotrope.
 • Pizza med mozzarella.
 • Labyrint 2017.
 • Kriegsschiffe.
 • Laputa: castle in the sky.
 • Sofacompany lenestol.
 • Bilder med visdomsord.
 • Ü40 party köln gloria.
 • Schlägerei dortmund nordstadt.
 • Lovisenberg høgskole.
 • Gdpr skjema.
 • Tapas barcelona.
 • Stange kommune vannmåleravlesning.
 • Was finden frauen an männern attraktiv.
 • Jordplater.
 • Ord på y.
 • Etsv würzburg fupa.
 • Brotbüchse freienbrink.
 • Lisa meyers age.
 • Knm hinnøy nato.
 • Hvordan slette hotmail kontoen min.
 • Pareto business management as.