Home

Kulturrådet tildelinger 2022

Vedtak i Utvalget for Statens kunstnerstipend: 20. - 21.3.2018 Publisering av tildelinger på nettsidene: 5.4.2018 Les mer om søknadsrunden. Eksporter alle data til Excel. Eksporter alle data som CSV. Om vedtakslister på kulturradet.no. Kulturrådet epost: post@kulturradet.no, telefon: [+47] 21 04 58 00 Søknader og tildelinger. Innkjøpsordning - ny norsk skjønnlitteratur. Norsk kulturfond - Kulturrådet kjøper inn nye bøker innanfor sjangrane roman, noveller, lyrikk og dramatikk i bokform. Innkjøpsordning - ny norsk sakprosa for barn og unge Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder - 2018 TOBIAS LILJEDAHL Sør-Trøndelag Visuell kunst 2018 528000 14.12.2017 Avslått 0 Klokkeklovnene - 2018 KLOKKEKLOVNENE Oslo Allmenne kulturformål 2018 600000 14.12.2017 Avslått 0 BRUDD - 2018 FORENINGEN BRUDD Oslo Visuell kunst 2018 400000 14.12.2017 Avslått 0 Teaterdrift Bergen AS/Cornerteateret - 2018 TEATERDRIFT BERGEN AS Hordaland Scenekunst. Rapporten viser til at Kulturrådet har etablert en solid og fleksibel plattform for videre digitalisering. Rapporten gir også anbefalinger for det videre arbeidet. Kulturdepartementet forventer at Norsk kulturråd følger opp disse. Norsk kulturråd får i 2018 i oppdrag å legge til rette for integrering av publikums- o

A Kulturrådet 2018 Søknader og tildelinger 2015-2018 2018 2017 2016 2015 Søknader totalt 19 641 19 337 20 483 20 367 Tildelinger totalt 4 901 4 851 4 953 5 592 Bevilgning totalt 1,5 mrd. kr. 1,4 mrd. kr. 1,4 mrd. kr. 1,1 mrd. kr. ÅRSRAPPORT 2018 Norsk kulturfond 949,5 mill Statens kunstnerstipend 339,3 mill Fond for lyd og bilde 38,9 mil Antall tildelinger har steget noe, fra 2 545 i 2017 til 2 657 i 2018, mens antall innkjøpte titler gjennom innkjøpsordningene for litteratur ligger stabilt på ca. 600 både i 2017 og 2018 Her finner du informasjon og tiltak fra Kulturrådet knyttet til koronaviruset. Søk tilskudd. Her finner du tilskuddsordningene, brukerstøtte og mer informasjon om hvordan du kan søke. Nyheter 06.11.2020 Stimuleringsordningen går som planlagt 05.11.2020 Nye.

Diverse­stipend - 2018 - 2018 - kulturradet

 1. Kulturrådet siste tildelinger Søknader og tildelinger - kulturradet . Søknader og tildelinger. prosjektstønad har som formål å fremje nye prosjekt som fell utanfor dei andre tilskotsordningane på musikkfeltet i Kulturrådet, slik som forsøksverksemd og ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekt som bidreg til å bevare og tilgjengeleggjere musikkarven i Noreg Her finner du.
 2. 2018: kr 4 852 000; 2019: kr 1 680 000; 2020: kr 810 000; Antall tildelinger: 20. Tildelingssum. 2018: kr 2 295 000; 2019: kr 600 000; 2020: kr 0; Søknader som kommer inn til Tilskuddsordning for litteraturformidling blir behandlet i Faglig utvalg for litteratur
 3. Faste tildelinger: · kr. 4 585 000 - til Henie-Onstad Kunstsenter Kulturrådet ønsker en enda sterkere satsing på det frivillige kulturliv i bygda vår. Tilskudd til kulturformål for 2018 og foreløpig tilsagn om tilskudd for utbetaling i 2019 fordele
 4. dre steder over hele landet. I 2018 er det gitt syv tildelinger i millionstørrelsen fra Rom for kunst

Søknader og tildelinger - kulturradet

5.4.2018 12:21:39 CEST | Kulturrådet Del I dag ble det klart hvilke kunstnere som får stipender fra Statens kunstnerstipend. - Årets tildelinger viser et kunst-Norge preget av vitalitet, nyskaping, bredde og høy kvalitet, sier utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad Følg saker fra Kulturrådet. Registrer deg med din epostadresse for å få de nyeste sakene fra Kulturrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst

Driftstilskudd - 2018 - 2018 - kulturradet

 1. Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Kulturdepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter
 2. Lister med alle tildelinger til Norsk kulturfond i 2013
 3. Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur
 4. Kulturrådet forvalter 1,37 milliarder i 2018. Norsk kunst- og kulturliv sender inn 20 000 søknader om støtte til Kulturrådet årlig. Fra 2017 finner du oversikt over alle søknader og tildelinger på Kulturrådet.no. Der kan du selv sortere og laste ned dataene
 5. Kulturrådet. Published on Jun 5, 2014 Follow. Tildelinger Norsk kulturfond 2013 Lister med alle tildelinger til Norsk kulturfond i 2013

Øyafestivalen og Bergenfestivalen er nullet av Kulturrådet fra 1.7 millioner kroner i 2018 uttalte Kulturrådets utvalgsleder Jan Ole Otnæs i pressemeldingen ved torsdagens tildelinger Seneste runde tildelinger ble offentliggjort mandag Kulturrådet delte også 1,2 millioner kroner i 2017 og 2018 til en forestilling om en som sitter i sin egen - Det var over 4700 tildelinger til kunst- og kulturprosjekter i hele landet i. Tildelinger 2018 med løpende søknadsfrist. Musikkutstyrsordningen har to ordinære søknadsfrister i løpet av et år: 1. mars og 1. september. Det er løpende søknadsfrist for tilskudd til: - akustisk forprosjekt, dvs. akustisk utredning av lokale - lydmålingsutsty Kulturrådet skriver at tildelingsprosenten er noe lavere denne runden, og at dette gjenspeiler at det var lavere kvalitet på søknadene. Blant de som fikk tildelinger er Improbasen/Barnas Jazzkafé, Konsertforeninga/Brutal: Smal, Pøkk, Risør Jazzklubb, Swing'n'Sweet Jazzclub og Tynset Jazzklubb. Oversikt over alle tildelinger her

 1. I 2018 markeres det europeiske kulturarvåret, etter initiativ fra EU. Året blir også markert i Norge, i samarbeid mellom Riksantikvaren, Nasjonalbiblioteket, Kulturrådet, Arkivverket og Kulturvernforbundet
 2. - Alle tildelinger av St. Olavsmedaljen tilbake til stiftelsen i 1939 Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstordenen og Erindringsmedaljen
 3. Tildelinger fra Kulturrådet. I årets siste tildeling til fri scenekunst fra Norsk kulturfond ble det bevilget nesten 16 millioner kroner til 31 teaterprosjekter og i underkant av 13 millioner til 25 danseprosjekter

Årsrapport for Norsk kulturråd 2018 by Kulturrådet - Issu

Informasjon om tildelinger På Barne- og likestillingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt av 269,4 millioner kroner i 2018 til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter ordningen. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom gir både.. Tildelinger fra Kulturrådet Tildelinger fra Kulturrådet. 11.05.2012 Tildelingsutvalget for Kulturrådets arrrangørordning møttes 12. september for å fordele penger til landets arrangører. Hvordan det gikk kan du lese her. Om NKA. Organisering; Vedtekter; Kontakt; Presse; Nyhetsarkiv; Nyhetsbrev; Medlem. Bli medlem. Saken om Kulturrådets tildelinger og Facebookvennskap følges opp i dag med et intervju med flere råds- og utvalgsmedlemmer knyttet til Norsk kulturfond. - Utvalgsmedlemmer velges til jobben fordi de..

Nye tildelinger fra Fond for lyd og bilde! I årets siste tildelingsrunde får bl.a. Ulver, The Good The Bad and The Zugly, Benny Borg og Marcus & Martinus støtte. I tillegg til musikk får en rekke.. Tildelinger 2018 Bufdir har nå fastsatt den tredje og endelige fordelingen av driftstilskuddet for 2018. Alle tilskuddsberettigede organisasjoner har mottatt to utbetalinger så langt i år, hhv. i mars, og i juni Oversikt over tilskudd vi har gitt til filmer, serier, spill og filmformidling. På grunn av overføring av data mellom nye og gamle nettsider vil oversikten over tildelinger en periode være noe mangelfull Kulturrådet har i brev 12. november 2018 og e-post 21. desember 2018 skissert et finansieringsbehov til administrasjon av tilskuddsordningene på totalt 1,15 mill. kroner i 2019. Av dette er 250 000 kroner tiltenkt aktiviteter, dialog, informasjonstiltak o.a. innenfo Tilskudd til nasjonale minoriteter - statsbudsjettets kap 567 post 70. Kulturrådet forvalter driftstilskudd til nasjonale minoriteters organisasjoner og prosjekttilskudd til ulike tiltak for nasjonale minoriteter

Hun er en av to musikere tilknyttet Institutt for musikk på NTNU som i år fikk arbeidsstipend for kunstnere fra Kulturrådet. Den andre er Odd Johan Overøye. Baudouin Lie sitt stipend tilsvarer en 50 prosent stilling over en periode på tre år. Overøye har fått et stipend tilsvarende 50 prosent stilling i ett år Stipendtildeling vinter 2018/19 Stipendtildeling sommer 2018 Stipendtildeling vinter 2017/18 Stipendtildeling sommer 2017 Stipendtildeling vinter 2016/17 Stipendtildeling sommer 2016 Stipendtildeling vinter 2015/16 Stipendtildeling sommer 2015 Stipendtildeling vinter 2014/15 Stipendtildeling sommer 2014 Stipendtildeling vinter 2013/1 For å bidra til et kunnskapsgrunnlag for en slik vurdering, har Kulturrådet gjennomført en spørreundersøkelse blant alle museer med driftsmidler fra Kulturdepartementet (KUD). Undersøkelsen er gjennomført i dialog med departementet. Rapporten Kulturrådets museumsundersøkelse 2018 (.pdf Tildelinger 2018. Tildelinger Midtnorsk Filmsenter vår og høst 2018. 19.11.2018 14:07 Admin. Høsten 2018. 11 trønderske filmprosjekt får til sammen nesten 2,3 millioner kroner i støtte fra Midtnorsok Filmsenter denne høsten

Kulturrådet - kulturradet

 1. TILDELINGER SUM Bergen Do mkor 80 000 : Borg vokalensemble 60 000 : Cantus 130 000 : Consortium Vocale Oslo 60 000 : Damekoret Embla 80 000 : Defrost Youth Choir 64 000 : Det Norske Jentekor 160 000 : Ensemble Ylajali 160 00
 2. Hvert år går går Kulturrådet gjennom museenes budsjettsøknader, rapportering og statistikk, og leverer en statusrapport til Kulturdepartementet på grunnlag av disse. Her har vi samlet det som gjelder samlingsforvaltning på museene i Rogaland. Det er hyggelig å se at fellestjenestenes arbeid blir lagt merke til, og at vi er nevnt under de fleste av museen
 3. Kulturrådet kan stå bak et potensielt maktovergrep, mener ekspert om varselet om kutt i støtten til Peer Gynt-stemnet. Vi skal se nærmere på hvordan vi ordlegger oss, svarer rådsleder
 4. Kulturrådet. 14,979 Followers · Government Organization. Dextra Musica. 2,352 Followers · Nonprofit Organization. Rapsode. 1,271 Followers · Art. i98 FM. 61,621 Followers · Radio Station. Opus13 String Quartet. 763 Followers · Musician/Band. Pages Businesses Arts & Entertainment Talent Norge Videos Tildelinger og private bidrag 2015.
 5. Kulturrådet i Larvik. 225 likes · 1 talking about this. Sammenslutningen av lag og foreninger som arbeider for kulturlivet i Larvik innen områdene musikk, dans, teater/drama, bildende kunst og kulturver
 6. Her finner du oversikt over alle søkere og tildelinger til det ekstraordinære kunstnerstipendet. Her finner du mer informasjon om Kulturrådets tiltak for kultursektoren i koronasituasjonen. Kontaktpersoner: Ken Stebergløkken, 917 86 224, ken.steberglokken@kulturradet.no. Pressekontakt: Mari Johansen, 400 16 191, mari.johansen@kulturradet.n
 7. Runde 3-2018: Børsgruppen UiA: 10.000: Runde 3-2019: Cerebral Parese foreningen i Vest Agder 25.000: Runde 2-2017: Cerebral Parese foreningen Vest-Agder 25.000: Runde 3-2014: Cerebral Parese-foreningen i Vest-Agder 25.000: Runde 1-201

Tildelinger 2019: Arvola, Ingeborg 3 år. Dahl, Kjell Ola Kulturrådet: Søk om kunstner-stipend i dag før kl. 13 God sommer! Faktasjekk og søskensolidaritet, sakprosaforfattere! NORLA vil ikke underlegges Kulturrådet Tildelinger. Hvis søknaden er innvilget; Rolf Gammlengs pris 2017; Rolf Gammlengs pris 2018; Rolf Gammlengs pris 2019; Tidligere tildelinger; Tildelinger - Støttetiltak etter forskrift 1. juli 2020; Utbetaling. Rapport og regnskap; Søknadsfrister; Årsmeldinger. Rapport 1. halvår 2020; Søknader til behandling. Søknader til behandling. Kulturrådet har publisert en video i spillelisten Årskonferansen 2018. 7. november 2018 · Så mye plast! Det er galskap. - Elaine Maltezos. Tildelinger fra Komponistenes vederlagsfond 2020 Høst Vår 2019 Høst Vår 2018 Høst Vår 2017 Høst Vår 2016 Høst Vår 2015 Høst Vå

Kulturrådet siste tildelinger — her finner du oversikt

Tildelinger fra Det Norske Komponistfond 2020 Vår 2019 Høst Vår 2018 Høst Vår 2017 Høst Vår 2016 Høst Vår 2015 Høst Vå Statistikksamlingen Spillemidler til idrettsanlegg. En gennomgang av søknader og tildelinger (2018) (.pdf) Viktige forutsetninger for tallene i årets rapport. Ikke direkte sammenlignbar med foregående rapporter: Kulturdepartementet etablerte revidert anleggsregister for saksbehandling av spillemiddelordningen i 2017

Litteraturformidling - 2018 - 2

Kulturrådet støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål - Jeg gratulerer så mye til Hans Kristian Rustad med støtten fra Kulturrådet, som er en institusjon vi sjelden får tildelinger fra! Dette er et spennende prosjekt om hvordan litteraturen påvirkes av det nye mediebildet, sier instituttleder Piotr Garbacz OVERSIKT TILDELINGER KLUBBER I BUSKERUD SKIKRETS. Ustyrsmidler for 2018 er nå godkjent og klar for utbetaling i april måned. Tråkkemaskiner, staur, tidtakingsanlegg, rulleski m.m. Skiklubbene i vår krets som søkte for 2018, har nå fått beskjed om at svar ligger i sportsadmin til den enkelte klubb Gjennom tildelinger fra Norsk kulturfond skal Kulturrådet stimulere den frie delen av kunst- og kulturlivet og bedre vilkårene for kunstnerisk produksjon og formidling. I dette ligger både at kunstnerne må ha økonomiske rammevilkår som gjør at de kan avsette tid til kunstnerisk arbeid, og a Tildelinger. Tildelinger . 56 millioner til kreativ kulturnæring Siden 2017 har Kulturrådet bevilget 56 millioner kroner til 173 prosjekter innen kreativ næring. Nå kommer resultatene. Annonse. Annonse. Annonse. Kontakt. Adresse: Grubbegata 14 0179 Oslo. Kontakt Dagens Perspektiv

Tirsdag 27. november 2018 Kultur og medier • Taternes reagerer han kraftig på at regjeringen fikk stortingsflertallet med seg på vedtaket om å overføre hele ansvaret for tildelinger til Kulturrådet, på helt feil grunnlag Se oversikt over tildelinger av tilskudd til opplæring gjennom Kompetansepluss. 2019: Disse fikk Kompetansepluss-midler i 2019 (arbeid) Disse fikk Kompetansepluss-midler i 2019 (frivillighet) Disse fikk midler for å ta del i prøveordninga Fagopplæring i Kompetansepluss arbeid 2019 ; 2018: Disse fikk Kompetansepluss-midler i 2018 (arbeid Det er en svært positiv økning i tildelinger til prosjekter rettet mot barn og unge i Kulturfondet i 2017. Her kan du lese mer om fagområdenes satsing på barn og unge i året som gikk Kulturrådet kan i sine vedtak fordele tilskuddsmidler mellom utgiver, forfatter, illustratør og eventuelt andre opphavspersoner. Innenfor kategorien tegneserier og bildebøker er det tradisjon for å øremerke 40% til utgiver og 60% til illustratør

Arbeids­stipend - 2019 - 2019 - kulturradet

Norsk kulturindeks 2020 - topplista. 2020 er sjette året på rad hvor vi finner Røros kommune på toppen av Norsk kulturindeks. Lillehammer inntar 2. plassen, mens vi finner Nord-Aurdal på en 3. plass, Gloppen på en 4. plass, Trondheim på 5. og Hamar på en 6. plass Resultat for enkelte steder . Hvordan er kulturlivet i din kommune? Nede til venstre kan man se hvordan de ulike delene av kulturlivet rangerer seg for valgt kommune, og den totale plasseringen i Norsk kulturindeks

Årskonferansen 2018 - Vi er straks klare! Kulturrådet har publisert en video i spillelisten Årskonferansen 2018. 4. november 2018 · Tildelinger offentlige arkiv 2018 Søknader og tildelinger 2017 Riksarkivaren inviterte i 2017 til søknader om tilskudd til samarbeids- og utviklingstiltak, innenfor et program med tre innsatsområder Kulturrådet har i høst behandlet 166 søknader til musikkfestivaler, med en samlet søknadssum på ca. 130 millioner kroner. 93 festivaler har fått støtte fra festivalordningen

Tildelinger i den norske søknadsrunden 2020. Norad har inngått tolv avtaler for 4,3 milliarder kroner med norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Publisert: 1,8 milliarder kroner etter den årlige søknadsrunden for norske organisasjoner for styrking av sivilt samfunn for 2018. Publisert: 15. mars 2018 Tildelinger 2018. Februar 2018. Troms Fylkesbibliotek Turne med Edvard Hoem kr 13 200,-Grenland friteater Forfatterarrangement med Elsa Kvamme kr 3 500,-Henning H. Bergsvåg Poesidigg 2018 kr 15 000,-Finn Iunker Workshop i Istanbul kr 11 400,-Norsk Forfattersentrum Vestlandet Bok & Bar kr 15 000,-Norsk Forfattersentrum Sørlande

Video: Tilskudd til kulturformål 2018 - forslag til tildelin

881 stipender fra Statens kunstnerstipend Kulturrådet

TILDELINGER 2016-2018 MENON-PUBLIKASJON NR. 80/2019 M-1553|2019 Av Annegrete Bruvoll, Kaja Høiseth-Gilje, Christian Grorud og Alexander Aamo . MENON ECONOMICS 1 RAPPORT Forord På oppdrag for Miljødirektoratet har Menon Economics. Tildelinger Nasjonal grunnstøtte. Driftstøtte til organisasjonene basert på medlemstall, lokallag, utbredelse, aktivitet og gruppeplassering

Støtte fra Kulturrådet til professor Hans Kristian RustadHar allerede tatt grep - Om Kulturrådet - kulturradet

tildelinger. Nyhet . Tverrestetisk . 89,4 millioner kroner til kultur for barn og unge fra Kulturrådet i 2017. Av Redaksjonen. 15 mai 2018. Den største økningen er innen musikk og allmenne kulturformål. Notis . Musikk . 4,3 millioner delt ut til musikkprosjekter for barn og unge Tildelinger våren 2018 Det norske komponistfond Styret i Det norske komponistfond avholdt sitt styremøte 30. og 31. mai. Det ble gitt bevilgninger til 58 bestillingsverk for tilsammen kroner 4 482 000,-. I tillegg ble det gitt bevilgninger til 3 organisasjoner for til sammen kroner 2 750 000,-. Styret kan avkorte bevilget sum For enkelte [ Det ble i april 2019 utdelt kr. 4.850.000,- De største mottakerne var: 750.000 Stokke Ski - Utskiftning av gammel armatur i lysløypa og bygging av kalddtlager 750.000 Runar Ski - Egenkapital for bygging av nytt Fortsett å lese «Tildelinger 2019 Høsten 2018 tildelinger Styret har bevilget totalt 63 stipend for til sammen kroner 4 297 390,-. Til dette møtet forelå det totalt 173 søknader om stipend for til sammen 15,7 millioner kroner. Tildelte søker Tildelinger Her finner du en oversikt over prosjekter og aktiviteter som har mottatt støtte de siste årene. Tildelingsarkivet vil bli oppdatert fortløpende. Vis søkefilter. Vis alle. År. Søk. September 2020. Paragon Features AS Gutten gråter alene (Dokumentarfilm) kr 50 000.

Thorbjørn Hansens Stiftelse skal dele ut penger til idretten i Sandefjord. Stiftelsen delte ut 3,5 millioner kroner til breddeidretten i Sandefjord i startåret 2018 . I april 2019 ble ytterligere 4,85 millioner delt ut og i Fortsett å lese «Torbjørn Hansens stiftelse Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Fugleskjul for fugletitting med foringsplass for fugle - Kulturrådet stiller her med noe av den underligste kalkulatoren jeg har sett, der du mer eller mindre kan sette inn de tallene du selv ønsker, sier Toffen Gunnufsen til VG Tildelinger høsten 2018 Det norske komponistfond Styret i Det norske komponistfond avholdt sitt styremøte 31. oktober og 1. november. Det ble gitt bevilgninger til 44 bestillingsverk for tilsammen kroner 3 348 500,-. I tillegg ble det gitt en bevilgning til samarbeidsprosjektet #spillnorsk med Norsk komponistforening og NOPA for til sammen kroner 350 000,-. Total sum [

Tilskuddsordninger - oversikt tildelinger. Her finner du lenker til statistikker og oversikter for de ulike tilskuddsordningene som Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter. 2018: Av overskuddet i Norsk Tipping for 2017 gikk 794,4 millioner kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner Eldre utlysninger og tildelinger. Side. Aktiv formidling - utlysning av midler til bibliotekene i 2021. Side. Utlysning av midler og tildeling til bibliotek. Side. Utlysning og tildeling utviklingsmidler 2018. Side. Utlysning og tildeling arenamidler 2018. Side. Utlysning og tildeling arenamidler 2017. Side. Utlysning og tildeling. Rekordtildeling i TFO 2018. 15.01.2018 15. januar 2018 fikk 33 selskap tilbud om andeler i totalt 83 utvinningstillatelser på norsk sokkel i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2018. Dette er den største tildelingen noensinne

Tildelinger - Norske Billedkunstner

Kutt til oslofestivaler - Kultur

Kulturrådet - Tildelinger fra årets siste rådsmøte ligger

Det ble i april 2020 utdelt kr. 6.260.000,- De største mottakerne (100.000 og mer) var: 600.000 Runar Ski - Etablering av nytt klubbhus 600.000 Stokke Ski - Asfaltere vei samt bygge asfaltert rulleskiløype 500.000 Sandefjord Fortsett å lese «Tildelinger 2020 Tildelinger 2019 Oppdatert 8.7.19: Bufdir har nå fastsatt den andre og siste fordelingen av driftstilskuddet for 2019. Alle tilskuddsberettigede organisasjoner får tilskuddet utbetalt i to omganger, en halvpart i februar/mars og en halvpart i juni/juli. Ifb. andre utbetaling ble det lagt til noe ekstra midler - hhv. midler avholdt til klagesaker samt ubenyttede midler fra en annen. Tildelinger høsten 2017 Det ble innvilget støtte til totalt 56 søknader for totalt kroner 1 275 000,-. Til møtet forelå det totalt 197 søknader om stipend for 8,5 millioner kroner

Et kunst-Norge preget av vitalitet, nyskaping, bredde og

Hjem - Fritt Or

Museumsutvikling - kulturradetTildelinger i programmet med Tsjekkia - InternasjonaltStatens kunstnerstipend - kulturradet
 • Rosa morgen jan baker.
 • Samsung ue55mu8005.
 • Propaganda de bimbo 2017.
 • Breuninger gutschein oktober 2017.
 • Hyggelige ord på n.
 • Bundesliga fifa 18 players.
 • George mallory mount everest.
 • Sette inn datovelger i excel.
 • Mhc region.
 • Nyseanfall hos hund.
 • Høyttaler mikrofon barn.
 • Ufc 219 stream.
 • Top 10 danske madretter.
 • Etage bremen herdentorsteinweg.
 • Uruk hai leader.
 • Heliozentrisches weltbild physik.
 • Bergamo train station.
 • Mosaique headhunting.
 • Sabatti forest light.
 • Tussi dyr.
 • Vinterferie sauda 2018.
 • Sprint tegneserie.
 • Premier league tickets.
 • Sykkelferie mallorca.
 • Pauciartikulær juvenil artritt.
 • Hva skjer med hjertet når du trener.
 • Bergkristalle schweiz finden.
 • Våtromsnormen pdf.
 • Santa marta colombia.
 • Download autodesk maya.
 • Datapakke usa telenor.
 • Bbc news today.
 • Kjøre rallycross i sverige.
 • Church of australia.
 • Livredningskurs krav.
 • Båt lanterne.
 • Rtl live stream kostenlos ohne anmeldung.
 • Nm sluttspill ishockey 2018 datoer.
 • Best 80 90 songs.
 • Navn på blodtrykksmedisin.
 • Immobilien lienz mieten.