Home

Avfallsdeponi langøya

Fakta om Langøya - NOA

Gjenvinningsstasjoner - Det er noe kø på de mindre gjenvinningsstasjonene, på Skedsmo er det som normalt - Alt avfall skal sorteres før du kommer, da går det raskere på gjenvinningsstasjonen Langøya: Weidemannsgate 10 3080 HOLMESTRAND. Holmestrand: Langgaten 48 3080 HOLMESTRAND. Oslo: Stranden 11 0250 OSLO. Herøya: Hydrovegen 67 3936 Porsgrunn . Nyheter NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på LinkedIn. Langøya er ei øy i Holmestrandfjorden som er en del av Ytre Oslofjord. Øya tilhører Holmestrand kommune i Vestfold og Telemark. Avfallsdeponi. Siden 1993 bruker Norsk Avfallshandtering dagbruddene til deponi av farlig uorganisk avfall. En stor del av.

I dag driver NOAS deponi på Langøya i Re kommune i Vestfold, men det blir fullt fra 2026. Om lag 800.000 tonn farlig uorganisk avfall per år vil selskapet deponere i den gamle kalkgruven hvert eneste år. Han tror et avfallsdeponi i Brevik ville gi stor usikkerhet blant lokalbefolkningen Noah øver seg nå på Langøya i å fragmentere slikt giftig metallavfall på nytt vis og blande det i avfallsgipsen. Dette er ikke redegjort for i planprogram. Kritisk er at «innpakningen», avfallsgips, også det farlig avfall, har betydelig løselighet i vann, og eksponerer da svært giftige blandinger - for vann og luftlommer når et evt. deponi forlates oppfylt Naturvernforbundets lokal og fylkeslag har tålmodig støttet opp om et prosjekt som de fryktet konsekvensen av, men akseptert at vi skulle betrakte Langøya som en ressurs for en avgrenset type spesialavfall (uorganisk). Dette var forutsetningen da anlegget ble opprettet av Stortinget. Nå har Naturvernforbundet endret holdning. Langøya er et problem, og SFT har gjort det til et miljøproblem Direktoratet mener det er mulig å etablere anlegget i Brevik innen deponiet på Langøya er fullt, men medga i november i fjor at tiden er «svært knapp». Ansvarlig statsråd, klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), lovet i 2017 at Venstre ikke ville overkjøre lokaldemokratiet. Han har ikke kommentert saken mandag

Avfallsdeponi-tilhengerne kan ha tapt kampen. Avfallsselskapet Noah varsler mulig stans i mottaket av spesialavfall i Brevik. Direktoratet mener det er mulig å etablere anlegget i Brevik innen deponiet på Langøya er fullt, men medga i november i fjor at tiden er «svært knapp» AVFALLSDEPONI: På Langøya i Holmestrandfjorden holder Norsk Avfallshandtering (NOAH AS) til. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Vis mer DEBATT Nytt avfallsdeponi: Nei til nytt giftdeponi i Norge Pakking av gjenvunnet kryolitt og støvende avfall til Langøya avfallsdeponi. Rydding av kjellere SU4. Diverse andre oppdrag . VI TILBYR OGSÅ FØLGENDE: Knusing og sortering av masser (jord/stein) Mobilt mini sikteverk og knuseverk. Hjullasterbasert massesortering. Diverse maskinoppdrag

Langøyene - Slik bygger vi Oslo - Oslo kommun

 1. Befolkningen i Telemark og Vestfold og naturvernere protesterer mot at Norcems tidligere kalkgruver i Brevik kan bli nytt lagringssted for uorganisk farlig avfall. I dag lagres slikt på Langøya.
 2. Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 1. juni 2004 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, jf. delegeringsvedtak 5. august 1977 nr. 2 og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 11, § 12, § 16, § 20, § 29, § 31, § 32.
 3. isteren om svar på spørsmål om NOAHs deponi på Langøya. Bjørn Vilber
Langøya - Multiconsult

Ekspertutvalg utelukker Brevik som sted for avfallsdeponi. Et ekspertutvalg mener Brevik kan utelukkes som et alternativ for deponi for farlig avfall. - Full seier for Brevik, sier Porsgrunn-ordfører Robin Kåss. Dagens deponi på Langøya er fullt i 2022 Stemmer det at deponiet ved Langøya nå har blitt et avfallsdeponi også for land utenfor Norden, og at det aldri gjøres uanmeldte prøver og kontroller av anlegget Bjørn Rune Gjelsten stopper videre investeringer for å utvikle avfallsdeponi i Brevik. Han tilbyr staten å overta. Vi har sikret forlengelse av driften ved Langøya til 2024, ved å bruke 210 millioner kroner på sprenge stein for å gi ekstra kapasitet på Langøya, sier Hartmann

LO, Norsk Industri, Bellona og avfallsselskapet Noah slår alarm. Hvis ikke miljøvernministeren snart gir klarsignal, vil Norge stå uten et deponi til farlig avfall om fire år. Norske bedrifter vil bli rammet og arbeidsplasser kan ryke, advarer aktørene Ap-leder Jonas Gahr Støre får så ørene flagrer etter at han lover å frede Brevik mot å få nasjonalt avfallsdeponi. Ap-kjempen Thorbjørn Berntsen er en av de som reagerer Bjørn Rune Gjelsten stopper videre investeringer for å utvikle avfallsdeponi i Brevik. Han tilbyr staten å overta. VG Logo search Vi har sikret forlengelse av driften ved Langøya til 2024,.

Langøya - Multiconsul

Kampen om avfallsdeponi er ikke over. Avfallsselskapet Noah varsler mulig stans i mottaket av spesialavfall i Brevik. Bellona-lederen vil ikke gi opp, i Porsgrunn og nabokommunen Bamble etter at Miljødirektoratet ga fjellhallene i Brevik grønt lys til å ta over når Langøya-deponiet er fylt opp i 2022 Avfallsdeponi-tilhengerne kan ha tapt kampen om Brevik. Mediehuset Dagsavisen. Sjefredaktør og adm.dir.: Eirik Hoff Lysholm | Direktør: Nina Kordahl | Redaktør Dagsavisen Oslo: Bente Rognan.

Brevik Vel: september 2014

Bjørn Rune Gjelsten stopper videre investeringer for å utvikle avfallsdeponi i Brevik. Han tilbyr staten å overta. Saken dreier seg om at hans avfallsselskap, NOAH, driver farlig avfalls-anlegget på Langøya utenfor Holmestrand Gjenvinning og sortering av brukt masse fra elektrolyseovnene. Gjenvinning tappeslagg fra elektrolyse og anodeservice. Pakking av gjenvunnet kryolitt og støvende avfall til Langøya avfallsdeponi Dagens deponi på Langøya utenfor Holmestrand er fullt i 2022. I 2016 besluttet regjeringen å utrede Brevik i Porsgrunn kommune som alternativ for et avfallsdeponi for farlig avfall, og i november i fjor ga Miljødirektoratet grønt lys for lagring av farlig avfall i Dalen gruver i Brevik. Det har ført til betydelig motstand i kommunen Bakgrunnen er at avfallsselskapet NOAHs anlegg på Langøya utenfor Holmestrand er i ferd med å fylles opp. Anlegget tar hånd om norsk og importert flyveaske og syreholdig avfall, som blir behandlet og nøytralisert, og deretter deponert. Innen 2022 må en ny behandlingsløsning være på plass Boring av injeksjonshull på Langøya avfallsdeponi

Norge må ha deponi for farlig avfall - regjeringen

Avfallsdeponi-tilhengerne kan ha tapt kampen om Brevik

ENGASJERER: Noah, avfallsdeponi og Langøya gir grobunn for sterke meninger. Foto: Arkivfoto. Av Pål Nordby. Publisert: 30. januar 2018, kl. 10:51 Sist oppdatert: 31. januar 2018, kl. 08:34. Artikkelen er over 2 år gammel Jeg sa det til en bekjent: Nå kommer jeg. Staten bør ikke regulere hvor det skal etableres et nytt avfallsdeponi, mener et ekspertutvalg. - Full seier for Brevik, mener Porsgrunn-ordfører Robin Kåss Kapittel 9. Deponering av avfall. Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 11, § 12, § 16, § 20 og § 31. Jf. EØS-avtalen vedlegg XX nr. 32d (direktiv 1999/31/EF endret ved vedtak 2003/33/EF) Raudsand uegnet som nasjonalt avfallsdeponi. Miljødirektoratet vurderer nedlagte gruver som deponi for farlig avfall. Raudsand i Nesset kommune er foreslått. Møreforsking har sett nærmere på konsekvensutredningen, og mener miljøregnskapet gjør Raudsand uegnet Jonas Gahr Støre lover å droppe avfallsdeponi mot folks vilje. Foto: Pernille Nielsen / NTB scanpix . Han er redd et nytt anlegg nå ikke vil stå klart i tide til å avlaste avfallsdeponiet på Langøya utenfor Holmestrand, som er nær ved å fylles opp

Injeksjon - Injeksjon og Sikring AS - Injeksjon & sikring A

 1. AVFALLSDEPONI: Det radioaktive avfallet skal lagres her, på Langøya i Oslofjorden utenfor Holmestrand. Foto: Bjørn-Owe Holmberg / Samfoto / NTB Scanpix Vis mer Regjeringen vil lagre radioaktivt.
 2. Gjelsten eier NOAH avfallsdeponi på Langøya. som har levert millioner kubikkmeter stein til utfylling av Gilhusbukta der første del av Fjordbyen er på beddingen. Han eier Gilhusveien 3, naboeiendommen til utfyllingsprosjektet Gilhusbukta Sjøgrunn, en eiendommen med stort utviklingspotensiale

Farlig avfall. Skal registreres, med kodebetegnelser. Fullstendig liste finnes på Miljødirektoratets avfallsdeklarering.no Forenklet, relatert til tannklinikker: 7000 Farlig avfall ; 7021 Olje- og fettavfall; 7024 Oljefiltre; 7051 Maling, lim og lakk; 7055 Spraybokser; 7081 Kvikksølvholdig avfall; 7082 Kvikksølvholdige batterier; 7083 Kadmiumholdig avfall; 7084 Kadmiumholdige batterie Brevik: Noah har pekt ut Norcem i Brevik som det beste alternativet for nytt avfallsdeponi etter Langøya utenfor Holmestrand. Foto: Inge Fjelddalen. Av Jan Erik Parr. Publisert: 11. januar 2018, kl. 12:48 Sist oppdatert: 11. januar 2018, kl. 12:48. Artikkelen er over 2 år gammel DEL. Bjørn Rune Gjelsten vil ikke investere videre for å utvikle avfallsdeponi i Brevik. Vi informerte i 2014 om at vårt anlegg på Langøya vil bli fylt opp i 2022 Ekspertutvalg utelukker Brevik som sted for avfallsdeponi Et ekspertutvalg mener Brevik kan utelukkes som et alternativ for deponi for farlig avfall. - Full seier for Brevik, sier Porsgrunn-ordfører Robin Kåss. NTB. Dagens deponi på Langøya er fullt i 2022

Avfallsdeponi Raudsand - NRK Møre og Romsdal - Lokale

 1. Tildekkingen vil bestå av komprimert tørrskorpeleire samt kalkstein - sistnevnte fra Langøya. - Isachsen er en velrenommert bransjeaktør, med svært relevant kompetanse og erfaringsbakgrunn - blant annet er selskapet i disse dager i full gang med den viktige deponiavslutningen av Grønmo avfallsdeponi i Oslo
 2. Vi ser selvsagt at vi må få et nytt deponi når Langøya er full, men det betyr ikke at vi skal ta i mot det i Grenland, sier Johnsen. Hun fnyser når hun hører at et mulig avfallsdeponi vil bedre miljøstatusen i Grenland, og mener det er heller tvert i mot. Strengere krav i Europa
 3. Dette deponiet skal være arvtakeren etter avfallslageret på Langøya, når det i nær framtid er fullt. - Jeg har gått fra å være skeptisk til å bli kritisk til å skulle etablere et avfallsdeponi med farlig avfall i Norcems gruver i Brevik, sier Esben Storvand (H) til Porsgrunns dagblad
 4. Langøya er en øy utenfor Holmestrand med lang industrihistorie. Helt siden 1650-tallet er det blitt tatt ut kalkstein her. Mer moderne kalkutvinning har foregått fra 1899 fram til 1985. Etter dette har Langøya fungert som avfallsdeponi for ordinært og miljøfarlig avfall
 5. Langøya i korte trekk: NOAH AS ble etablert på Langøya i Oslofjorden i 1993, med staten som hovedeier. Opprinnelig var Langøya et sted for produksjon av kalkstein til sementproduksjon, en virksomhet som ble startet allerede i 1899 og foregikk helt frem til 1985. I 2003 overtok Gjelsten Holding AS både Langøya og NOAH
 6. Et Facebook innlegg fra 30. oktober 2020 av Ayla H. Backe. Drivakselen i farsen om deponi i Brevik er Kronos Titan. De hadde tilbud om Raudsand, men avslo tvert pga. 'avstanden og CO2-fotavtrykket', mens det ser ut til å være helt greit at de skaffer svovelsyra si fra Sverige og Finland

Kan få avfallsdeponi i Sokndal. Rekefjord i Sokndal i Rogaland. Foto: Google Maps. Publisert: Fordi avfallsdeponiet utenfor Langøya i Vestfold er i ferd med å fylles opp, har Miljødirektoratet vurdert disse stedene for et nytt nasjonal deponi: Dalen gruver, Brevik, Porsgrunn NOAHs nye «konsept for nasjonalt farlig avfallsdeponi Langøya-Brevik» har fått navnet Langvik. PD har omtalt konseptet flere ganger: Konseptet går ut på å beholde produksjonsanlegget for farlig uorganisk avfall på Langøya. Tørr, stabilisert gips skipes til Brevik. NOAH bygger ny kai i Kongskleiv på Kjørholt ved Frierfjorden På Langøya utenfor Holmestrand i Vestfold har NOAH deponert avfall i et gammelt kalkstensbrudd siden 1993. Rødt stiller seg kritisk til planprogrammet for etablering av avfallsdeponi i Brevik og en eventuell forlenget drift ved Langøya. Norge trenger i stedet fremtidsrettet grønn teknologi for avfallshåndtering. Del Direktør Ellen Hambro i direktoratet framhever også at et avfallsdeponi i Brevik «ikke vil føre til en vesentlig økning i belastningen på nærmiljøet ut fra dagens nivå». Dagens deponi for spesialavfall på Langøya i Oslofjorden er snart fullt

Norsk Industri mener Ap setter arbeidsplasser i fare ved å si nei til avfallsdeponi Brevik. hevder Lier-Hansen og viser til at anlegget på Langøya anslås å være fullt i 2020 eller 2021. Ifølge Norsk Industri er minst 140 bedrifter helt avhengige av å levere giftig avfall Fra Flemma Bygdelag, Fagerli Bygdelag, Osmarka Bygdelag og Angvik Bygdelag. Den 28.03.17 var Bergmesteren Raudsand AS (BMR) i kommunestyret for å informere om sine planer om et nasjonalt avfallsdeponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. Dette avfallsdeponiet skal etableres i nye fjellhaller under havnivå, nær det gamle gruvesystemet • 2: Forurensede masser transporteres til eksternt, godkjent deponi, for eksempel Langøya Grunnlagsdata for alternativanalysen er blant annet fremskaffet gjennom en workshop som ble gjennom-ført 15. februar 2018. På dette møtet var det god deltakelse fra prosjektets nøkkelpersoner og ekstern ekspertise Derfor har jeg bedt Miljødirektoratet om en egen vurdering av behovet for et nytt anlegg som kan ta imot avfallet som i dag går til Langøya. Frederic Hauge i Bellona sier: - Jeg synes Sundtofts kontante behandling av denne saken er bra. Vi trenger raskt et nytt avfallsdeponi

Gjenvinningsstasjoner - ROAF: Romerike avfallsforedling IK

I dag lagres slikt på Langøya ved Holmestrand, men lageret er snart fullt. Avfallsdeponi i Brevik · 123nyheter.no FOOTWAY - Footway har damesko, herresko og barnesko fra hundretalls varemerker - alltid på lager I dag lagres slikt på Langøya ved Holmestrand, men lageret er snart fullt. Avfallsdeponi i Brevik · 123nyheter.no BANGERHEAD - Bangerhead dekker alt fra hårpleie til hudpleie, makeup, duft og stylingverktøy Langøyene i Oslofjorden fungerte som Oslo kommunes avfallsdeponi for husholdnings- og næringsavfall fra 1908 til det ble avsluttet og tildekket i 1948. Etter at avfall begynte å komme til syne på gressletta sommeren 2013, ble det gjennomført flere undersøkelser

Dalen gruver i Brevik framstår som best egnet for et framtidig deponi for uorganisk farlig avfall etter at Langøya er fylt opp, mener Miljødirektoratet. Thor Arne Brun Publisert tirsdag 03. mai 2016 - 10:59 Sist oppdatert tirsdag 03. mai 2016 - 10:5 Følg PD på Facebook. Sokndal formannskap fikk en orientering om planene tirsdag morgen. Det skriver Dalane Tidende. Det er Stangeland Maskin AS og Rekefjord Stone AS som har tatt utfordringen fra Miljødirektoratet om forslag til steder der det kan anlegges et deponi når NOAHs anlegg på Langøya utenfor Holmestrand er fullt i 2022 70 på Langøya. Noah har 70 ansatte knyttet til driften på Langøya. Her har selskapet investert 240 millioner kroner på sprengingsarbeider som skal forlenge deponiets levetid fram til 2024. I utgangspunktet skulle avfallet fortsatt bli behandlet på øya utenfor Holmestrand også etter at deponivirksomheten er flyttet til Brevik

Isachsen skal tette deponi for NOAH på LangøyaInjeksjon – Injeksjon og Sikring AS

Hjem - NOA

Ap-kjempen Thorbjørn Berntsen er kritisk. - Brevik er ut i fra alle faglige bedømminger et ideelt sted. Jeg vet ikke andre steder med bedre muligheter. Hvis det nå skal komme ytterligere utredninger, risikerer vi at et nytt anlegg ikke står klar når Langøya er full. Da kan vi få tilstander hvor gift blir liggend I dag lagres dette på Langøya ved Holmestrand, men der er lageret snart fullt. Regjeringen ønsker derfor en konsekvensutredning i Dalen gruver i Brevik for et nytt avfallsdeponi. Kommunen sier nei. Porsgrunn har sagt nei til en slik utredning, fordi de ikke ønsker dette i kommunen Langøya er ei øy i Holmestrandfjorden som er ein del av Ytre Oslofjord. Øya høyrer til Re kommune i Vestfold og ligg utanfor Holmestrand. Kalksteinsbrot. Avfallsdeponi. Norsk Avfallshandtering nyttar det største dagbrotet i nord til deponi av farleg uorganisk avfall Avfallsdeponi skremmer. Tingvoll formannskap med heftig protest mot Raudsand-planer Tidens Krav 1. mars Forfatter: JAN ARVE ØDEGÅRD . Politikerne i Tingvoll er redd at det i dypeste hemmelighet er besluttet å legge et nasjonalt anlegg for farlig avfall rett over fjorden, på Raudsand Hvis planprogrammet med konsekvensutredning blir avvist av bystyret, kan ikke Norcem og NOAH lenger søke om å anlegge et avfallsdeponi i Brevik, sier rådmann Per Wold. Ifølge Wold er det eneste som kan endre på dette, at stortinget vedtar å frata lokaldemokratiet makta i en slik stor sak som deponi

Langøya (Holmestrand) - Wikipedi

Dagens deponi på Langøya er fullt i 2022 og Miljødirektoratet ga i november i fjor grønt lys for lagring av uorganisk farlig avfall i Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn. Men sementprodusenten Norcem har besluttet videre drift i gruvene, og det er mye av årsaken til at utvalget utelukker Brevik som alternativ Deponiene på Langøya • 2 typer deponier på Langøya; farlig avfall og ordinært avfall • Restvolum i hvert deponi måles hver år • Farlig avfallsdeponi under kote 0 • Ordinært avfall i både nordbruddet og sydbruddet. 3 Prinsipisse - Oppbygging er deponiet på Langøya

Avfall og miljøgifter begynte å tyte opp på LangøyeneOrdføraren ber om ja – NRK Møre og Romsdal – Lokale

Planlegger gigantisk deponi for farlig avfall et steinkast

Langøya rett utenfor Holmestrand leverte tidligere kalk til sementfabrikken på Slemmestad. Forekomsten er idag utdrevet og brukes som avfallsdeponi. De gjenværende delene av av øya er fredet på grunn av en meget variert fossil fauna Rapporten fremsetter anbefalinger om økt gjenvinning og ressursutnyttelse av farlig avfall, hvordan en behandlingsløsning for farlig avfall kan sikres når dagens deponi på Langøya er fullt og overgangsløsninger dersom det ikke lykkes å etablere avfallsdeponi i tide NOAH Langøya vil etter planen ikke kunne ta imot farlig avfall etter 2026. Det er i dag ikke andre norske anlegg som har kapasitet til å ta hånd om den avfallsmengden som NOAH i dag behandler. Dersom NOAHs virksomhet opphører uten at ny behandlingskapasitet blir etablert Nylig ble det kjent at Bjørn Rune Gjelsten stopper videre investeringer for å utvikle avfallsdeponi i Brevik. Statsråden har tidligere varslet at beslutningen om en statlig reguleringsplan er utsatt på ubestemt tid. På denne bakgrunn har NOAH sendt brev til sine norske kunder om at de ikke lenger kan garantere uavbrutt kapasitet for mottak av farlig avfall Deponiet på Langøya er fullt i 2022. Norge trenger derfor en arvtaker til dagens deponikapasitet, og Regjeringen er på overtid i prosessen med å velge lokalitet. Ytterligere utsettelse av prosessen kan Vedlegg: Detaljerte spørsmål og tema tilknyttet avfallsdeponi.

Vestfold og Telemark bør få stoppet avfallsdeponiet i

Brevik Vel (BV) har nå sendt inn sitt høringsinnspill til planprogrammet avfallsdeponi Norcem. (se nedenfor) Brevik historielag, Porsgrunn Kommune og andre aktører var på befaring på Langøya tirsdag ettermiddag, for å lære mer om avfallshåndtering. Fint å få enda mer kunnskap om hva dette handler om og prosessene rundt Langøya er en del av kretsen. Den første kalksteinen ble tatt ut fra Langøya allerede på 1650-tallet, og flere kalkovner var i drift. Langøya kalkverk ble solgt til den danske kronen i 1737. For å gjøre en lang historie kort: NOAH har eid Langøya siden 1993, og er i dag brukt til avfallsdeponi Bakgrunnen er at avfallsselskapet NOAHs anlegg på Langøya utenfor Holmestrand er i ferd med å fylles opp. Anlegget tar hånd om norsk og importert flyveaske og syreholdig avfall, som blir behandlet og nøytralisert, og deretter deponert. Innen 2022 må en ny behandlingsløsning være på plass De siste ukene har det vært mye medieoppmerksomhet om planene for et behandlingsanlegg og avfallsdeponi i Brevik. Vi ser at mange uttrykker bekymring, og vil derfor dele tre viktige faktaopplysninger om prosjektet. Siden 1993 har selskapet NOAH mottatt, behandlet og deponert det som kalles farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand i Vestfold. Mange har stilt oss spørsmålet hva farlig.

Avfallsdeponiet Langøya i Oslofjorden: Norges

I konsekvensutredning om Infrastruktur og samfunn for et mulig avfallsdeponi på Raudsand anslås det «at om lag 2 prosent av transporten vil måtte gå langs veg». Det er estimert ankomst av totalt inntil fire tungbiler pr uke til industriområdet, deponi 2 og anlegget for farlig avfall Miljømagasinet TV 28 2016 Stopp NOAH avfallsdeponi i Brevik gruver Norges har i lang tid fulgt diskusjonen rundt ny plassering av deponi for farlig avfall når deponiet på Langøya er. Og det mener han at han gjorde på et folkemøte mot avfallsdeponi i Porsgrunn. Foto: Vi kjenner disse folka gjennom mange år på Langøya, og veit åssen de er å ha med å gjørra. Ordføreren har ikke brutt etiske retningslinjer. Kontrollutvalget skulle vurdere om ordføreren hadde brutt noen etiske retningslinjer Dagens avfallsdeponi på Langøya er i tilsvarende kalksteinsformasjon som Dalen gruve, og er således godt egnet til deponering av avfall. Erfaringene med bruk av deponiet på Langøya, og tilhørende god kontroll med forurensningssituasjonen, tilsier at gruven

Bjørn Rune Gjelsten stopper videre investeringer for å utvikle avfallsdeponi i Brevik. Han tilbyr staten å overta driver farlig avfalls-anlegget på Langøya utenfor Holmestrand. Det begynner å bli fullt og NOAH har i over syv år jobbet for å utvikle ny kapasitet basert på bruk av Dalen gruve i Brevik som deponi. EGNET BELIGGENHET: Noah har pekt ut Norcem i Brevik som det beste alternativet for nytt avfallsdeponi etter Langøya utenfor Holmestrand. Foto: Inge Fjelddalen. Av Jan Erik Parr. Publisert: 21. februar 2018, kl. 13:01 Sist oppdatert: 21. februar 2018, kl. 13:01. Artikkelen er over 2 år gammel DEL. Detaljregulering for Stendafjellet multiconsult.no Planomtale og konsekvensutredning ID 614041-PLAN-RAP-002 Planforslag 12.06.2014 SIDE 6/85 endre virksomheten eller gi ytterligere påvirkninger på omgivelsene enn dagens drift Kampen om avfallsdeponi er ikke over Avfallsselskapet Noah varsler mulig stans i mottaket av spesialavfall i Brevik. Bellona-lederen vil ikke gi opp, mens Ola Elvestuen (V) vil se på alternativer Miljødirektoratet trosser advarslene fra lokalbefolkningen - anbefaler avfallsdeponi i Brevik Logg inn for å følge dette . Følgere 3. Miljødirektoratet trosser advarslene fra lokalbefolkningen - anbefaler avfallsdeponi i Brevik. Av Redaksjonen., 2. mai 2016 i Diskuter artikler (Tu.no

 • Spa prague.
 • Windows 7 professional product key.
 • Lønnsnivå, europa.
 • Lamborghini countach 1980.
 • Faith margaret kidman urban.
 • Buzz lightyear figur.
 • Air rauland.
 • Capitan miki.
 • Snapcode website.
 • Intra icon servant.
 • Eidechse deutschland.
 • Lindas velvære salong ålesund.
 • Saftig eplekake.
 • Mulberry no.
 • Download autodesk maya.
 • Trey parker betty parker.
 • Lamborghini countach 1980.
 • Ny taco restaurang stockholm.
 • Hvetefri middag.
 • Kulturhaus torgau öffnungszeiten.
 • Hedmarktoppen pris.
 • Reiseregning statens satser skjema.
 • Lotr all the rings.
 • Tex mex kylling.
 • Charlie rose.
 • Ford explorer schwachstellen.
 • Playmobil sammlerkatalog pdf.
 • Www tek n.
 • Balkan sandefjord utkjøring.
 • Lechweg etappen.
 • Hyperglykemi nyfödd.
 • Cinderella originalposer.
 • Tim robbins movies.
 • Leann rimes songs.
 • Stufenschnitt lange haare 2017.
 • Makaroni og ost med fløte.
 • Meland kommune innsyn.
 • Miramar restaurant drøbak.
 • Isbreer ferskvann.
 • Creep guitar lesson.
 • Holdbarhet frossen fisk.