Home

Ikt plan skole

IKT-plan IKTplan.no er en åpen, gratis nettside for alle som jobber med digitale ferdigheter i barnehage, skole og lærerutdanningen. Artikkel Sist endret: 24.05.201 !FLYTTET FRA MENY 2502 Skole; Kontakt oss Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Telefon: 855 19 000 | E-post: iktplan@udir.no. Eksterne ressurser kompetanse.udir.no dubestemmer.no delrett.no iktipraksis.no. Om IKT-plan Ansvarlig redaktør: Øystein Nilsen Personvernvilkår Databehandleravtale Info til administrator Om IKT-plan

IKT-plan - Udi

IKT-plan 1.-7.trinn . Planen er delt inn i trinn og semester med progresjon fra 1. til 7.trinn. Hvert trinn integrerer opplæringsemner i sine ukeplaner gjennom året IKT-plan for skolene i Grimstad kommune 2019-2022 Side 3 av 17 1 Innledning IKT og bruk av digitale verktøy har vært en del av norske skolers hverdag i mange tiår. Gjennom disse årene har det vært ulike fokus på teknologiens muligheter og plass i skolen, parallelt med endringen av teknologiens rolle i samfunnet for øvrig IKT-plan høsten 2020 Skolen har gått til innkjøp av flere digitale enheter, i tillegg til digitale læringsressurser. Denne høsten får elevene på trinn 4 og 5 låne hver sin Ipad. I tillegg planlegger vi for utdeling av Ipad på 3. og 7.trinn. Innen. Hafslundsøy skole bruker Sarpsborg kommunes ikt-plan.no som grunnlag for IKT-ferdigheter på 1-7 trinn. «Iktplan.no er en tjeneste fra Senter for IKT i utdanningen. Planen er bygd på rammeverket K06, og er et forslag til minimumsgjennomgang av digitale ferdigheter i grunnskolen

IKT-plan. IKT-plan Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen i Ringsaker kommune 2018-21 ble vedtatt i kommunestyret 18. april 2018. Den angir retningen på digitaliseringsarbeidet i skolen i Ringsaker gjennom mål og strategier. Det er fastsatt mål om at elevene trenge IKT-plan for Snarøya skole - inndelt i trinn. Trinn: Innhold: Forslag til programvare / nettsteder / opplegg: 1: Datakunnskap. Skru av og på PC; Logge på skolens server med unikt brukernavn og felles passord (lære brukernavn) Skrivebordet, starte og avslutte et program Plan for ferdighetsmål IKT Her er den tidligere planen for ferdighetsmålene innen IKT (2009-2012). Trappetrinnene er ikke direkte overførbare med klassetrinn, men heller en måleenhet for hvor langt det enkelte barn er kommet i sin kunnskapsutvikling innen IKT

Virksomhetsplan, Jåtten skole, 2016-2020 Sosial handlingsplan, Jåtten skole Plan for lesing og skriving, Jåtten skole IKT-plan Internkontroll Stavangerskolen mot 2025 Læreplanverket Opplæringslove IKT-plan for 8.-10.trinn 8 trinn VIKTIG: sett deg godt inn i planen fra mellomtrinnet og sørg for at alt sitter som det skal. Følg opp der det skranter! 9 trinn 10 trinn Datakunnskap: -kunne enkle løsninger på påloggingsproblemer (kjenne til feilmeldinger som går igjen og løsninger på disse) -OPPRETT god mappestruktur med en gang IKTplan.no. Moduloversikt LIKT og CD-ord. Her finner du Levanger kommunes plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen. Innholdet er i henhold til gjeldende læreplan fra 2006, Kunnskapsløftet og rammeverk for digitale ferdigheter, fastsatt av Kunnskapsdepartementet, januar 2012 Langnes Skole - Tromsø kommune. IKT-plan for Tromsø kommune. IKT-plan Tromsøskole

IKT-plan - Rødtvet skole

 1. Plan mot mobbing i Hammerfest kommune; Skriv til foresatte om skolemiljø; Elevråd; FAU . Klassekontakter; Klassekontakter 2018/19; Referater fra FAU møter; Læringsbrett . Appene vi bruker mest på skolen; Digital skolehverdag; IKT-plan; Låneavtale for læringsbrett; Regler for bruk av læringsbrett; Reindalen 2020 . Renovering og utbygging.
 2. Li skole har utarbeidet en IKT-plan med utgangspunkt i Kunnskapsløftet. Planen er satt opp med kompetansemål som elevene skal tilordne seg etter hvert trinn
 3. Prosjektet IKT i trondheimsskolen arbeider med konkrete satsingsområder og tiltak for å heve den digitale kompetansen i skolene. I strategien inngår både utstyr, verktøy og kompetanseutvikling. En helhetlige og systematisk satsing på IKT i skolen vil bidra til å styrke og utvikle elevenes digitale ferdigheter, og til å utjevne digitale skiller mellom klasser og skoler
 4. Haumyrheia skole har satset mye på IKT og har bærbar pc eller iPad til alle elevene. I kommunens IKT-plan kan du se hvilke digitale ferdigheter elevene skal beherske
 5. IKT-PLAN FOR Karasjok SKOLE 2015-2018 3 1 Innledning IKT har blitt en viktig del av skolens virksomhet ved at grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy er integrert i alle fag. Skolen må møte to sentrale utfordringer for at IKT skal bidra til en styrking av skolens relevans. For det først

IKT i skolen. Koding på 4. trinn. Om musikktilbudet. Musikk på Majorstuen skole. Læringsstøtte. Biblioteket. Valgfag og språkfag. Valgfag. Fremmedspråk. Andre tilbud til elevene. Peik - Majorstuen og Skøyen skoles musikkorps. Rødhettene og Ulvene (kor Elevene skal bruke regneark for å organisere informasjon i form av tekst og tal Spesialpedagogisk plan for Hundvåg Skole 20/21 Leseplan Hundvåg skole Den kulturelle skolesekken IKT plan Skolens resultater Nasjonale prøver 5. trinn Foreldreundersøkelsen Elevundersøkelsen www.stavangerskolen.n

Stavanger kommunes kvalitetsplaner for skole og SFO 2016-2020 Pedagogisk IKT-strategi i stavangerbarnehagen 2016-2019 Stavangerskolens IKT-strategi skal først og fremst si noe om de overordnede pedagogiske målene, heller enn å beskrive tekniske løsninger, plan for kompetanseheving og økonomiske disponeringer IKT og skole. Digitale ting jeg gjør og tenker. Om «IKT og skole»-bloggen; Om meg; Om du vil ha tak i meg; Meny. Om «IKT og skole»-bloggen; Om meg; Om du vil ha tak i meg; Stikkord: ikt-plan. Didaktikk / Maskinvare «Endelig er dagen her.

IKT-plan for skolen høsten 2020 - Bygdøy skole

På den ene siden trenger samfunnet flere IKT-spesialister og flere personer med tverrfaglig IKT-kompetanse. På den andre siden trenger alle en generell digital kompetanse som gjør oss i stand til å utnytte tjenestene som utvikles, utføre arbeidsoppgaver ved bruk av IKT, gjøre sikre valg i vår digitale hverdag og sikre vårt personvern Vi som skriver denne artikkelen, er positive til IKT i skolen, men vi mener samtidig det er viktig å fremheve og problematisere hva som skal til for at teknologien skal kunne gi faglig merverdi. Og vi er ikke i tvil: bak ethvert vellykket læringsøyeblikk med en iPad i klasserommet, står det en faglig dyktig lærer som legger premissene, følger opp løse tråder og rammer det som skjer inn. Dette er et spørsmål om skoleutvikling og teknologi må ha en sentral plass i dagens og fremtidens skole. Regjeringen skal utarbeide en helhetlig strategi for digital læring, og Osloskolen skal få en ny digital framtidsstrategi. Det er bra. IKT-Norge har lenge jobbet for å få på plass en digital skolesatsing, og det er to hovedgrunner. Skolen bruker Utdanningsdirektoratets IKT-plan for grunnskolen. Planen er en progresjonsplan for utvikling av digitale ferdigheter i grunnskolen IKT-plan: Kommunikasjon, språk og tekst. Bestill foredrag. Barnevakten har tilbud til skole, barnehage, fagfolk og studenter. Les mer. Skoletime om selvfølelse. Normal pris er 5000 kroner, men i november er det gratis! Skoler og barnehager: Finn læringsressurser i nettvett

Ersfjordbotn skole - Tromsø kommune. Tromsø kommune har egen IKT plan for Tromsøskolen. Den ligger på egen side IKT i praksis er en ressurs for deling av pedagogisk praksis med IKT, som retter seg mot lærere i barnehage og grunnopplæring. På siden deler ansatte i barnehager, skoler, lærerutdanninger og studenter i lærerutdanninga eksempler fra sin praksis. Bidragene kan være blogginnlegg, læringsopplegg eller omtaler av apper og programmer Denne lokale ikt-planen for 2017-2022 inneheld ikkje oversyn over læringsmål og aktivitetar. I staden blir www.iktplan.no grunnlaget for barn og unge i Klepp si digitale læring. Ikt-plan presenterer også dei forventningane som blir stilte til tilsette og leiarar i etaten IKT-plan for Tysværskulen 2017-2020 er ein plan for strategisk og pedagogisk bruk av IKT i grunnskulen i Tysvær. Digital kompetanse er heilt grunnleggande for å bygge bru mellom klassiske ferdigheiter og informasjonssamfunnet sine krav til ny kompetanse. Denne planen legg føringar fo

Kvalsund skole : IKT-plan

lokale satsinger på IKT i skolen og hva disse satsingene innebærer. Videre tar vi for oss skoleledelsens operasjonalisering av skoleeiers digitale satsning, og beskriver hvilke faktorer som er viktige i arbeidet med en helhetlig praksis i skolen knyttet til bruk av IKT i undervisningen. Til slutt gjør vi rede for hvordan lærerne ved de utvalgt Storelva skole; Tromsø kommune; SFO-plass; Brukeravtale for deltidsplass; Søke/endre plass (ekstern lenke) Elever . Trinn 1 - 2030; Trinn 2 - 2029; Trinn 3 - 2028; Trinn 4 - 2027; Trinn 5 - 2026; Trinn 6 - 2025; Trinn 7 - 2024; Trinn 8 - 2023; Trinn 9 - 2022; Trinn 10 - 2021; Skole-hjem . Info; 1. klasse 2020/2021; Planer; Handlingsplan mot. IKT-plan: Kompetansepakke digitale ferdigheter Støtte til ansatte i skolen til å jobbe med digitale ferdigheter og læreplanen IKT i skolen. Innhold. Digital satsing i Nannestadskolen. Høsten 2018 fikk alle elever ved Nannestad ungdomsskole hver sin datamaskin og i løpet av høsten 2020 utvides dette til å gjelde også alle elever på 5. - 7.trinn. Dette er et verktøy elevene kan og skal bruke til skolearbeidet både hjemme og på skolen

Digitalisering i skolen - Ringsaker kommun

og kompetanse) som skal benyttes i skolen i kommunene. Strategiplangruppas plan har som formål å sikre at elevene i Levanger og Verdal kommune skal nå de kompetansemål som er satt i LK06 for basiskompetansen Digital kompetanse. Resultatet av gruppas arbeid er Felles IKT-plan for skolene i Levanger og Verdal kommune Skolen har ny IKT-plan. Planen er utarbeidet med utgangspunkt i IKT-plan.no og utdanningsdirektoratets beskrivelse av digital komeptanse som grunnleggende ferdighet IKT-plan for grunnskolen Lunner kommune 2012-2015 3 1 Innledning I løpet av skole-IKTprosjektet Med 2008 i sIKTe utarbeidet Lunner og Gran kommune en felles IKT-plan for grunnskolen. Denne planen er nå rullert for andre gang fra Lunner sin side og gjøres gjeldende som en egen skole-IKT-plan for Lunner kommune Alle skoler SFO Ferie og fridager (Skoleruta) Permisjon og fritak Alt om Skole og utdanning. Plan, bygg og eiendom Plan, bygg og eiendom. Planer Bygge Eiendom Priser og gebyrer Alt om Plan, bygg og eiendom. Helse og omsorg Porsgrunn kommunes IKT-konsulenter har bred erfaring og gode kunnskaper om kommunen som organisasjon,.

Ikt-plan . Skrevet av Dagfinn Larsen. Her Haugesund kommune sin IKT-plan.. Twee IKT-plan Søreide skole 2010-2011 S:\Skole\Søreide skole\IKT\IKT-plan 2010-11.doc Side 3 planer og informasjonskriv, reportasjer og undervisningsopplegg. Men også mht skolens drift, utviklingsområder og vår utadrettede virksomhet. Vi har allerede kommet langt på disse områdene, men kan fremdeles videreutvikl Havlimyra skole. Kultur - Kunnskap - Kreativitet. Vi griper mulighetene! Meny. Velg seksjon Forside. Forside Lukk. Om skolen. Kontakt oss Personalet. Hjem-skole-samarbeid Ordensreglement Vi vil ikke ha mobbing på skolen vår! IKT-plan Sosial handlingsplan. Satsningsområder. Bibliotek FLiK. Forside FAU Rådgivers hjørne Elevråd Styret. Jåtten skole har utarbeidet egen plan for digital kompetanse for elever. Planen finner du i høyremenyen, se vedlegg øverst i høyrekolonnen eller under Planer. IKT -planen kan du også laste ned HE Spesialpedagogisk plan for skole . Oppfølging av fravær i skole. Oppfølging av fravær i skolen. Inkluderende barnehagemiljø. Plan for et Inkluderende barnehagemiljø rammer inn juridiske, etiske og faglige forpliktelser for barnehagen og hjelpetjenestenes arbeid, og vektlegger utviklingsprosesser for de relasjonelle sidene ved.

Snarøya skole : IKT-plan

Vi har på Skranevatnet skole jobbet med å utarbeide en ny IKT-plan dette skoleåret. Takket være at Ole Ekroll har valgt å la dette arbeidet bli en del av hans mappeelement i studiet IKT i læring ved Høgskulen på Stord, føler jeg at vi har fått gjort et grundig arbeid som er godt forankret i gjeldene teorier Koronaviruset Informasjon om koronasituasjonen i barnehage og skole. Les mer Abonner på nyhetsbrev Få med deg siste nytt fra Bergen kommune og få e-poster med oppdateringer om koronasituasjonen for barnehager og skoler IKT-reglement for elever i Viken fylkeskommune. Med «skolen» menes den skolen eleven til enhver tid er elev ved. Den enkelte skole opptrer på vegne av fylkeskommunen da alle skoler er en del av Viken fylkeskommune. Som elev plikter du å holde deg informert om gjeldende reglement og eventuelle supplerende bestemmelser. 1

Borhaug skole : IKT-plan

Vi satser tungt på IKT, og vi jobber hele tiden med å fornye parken vår. Hvert år kjøper vi nye bærbare pc-er til elevene, og idéen er at vi fornyer 20% av parken hvert år. Alle trinn bruker og disponerer sine pc-er, helt fra 1. trinn og hele veien opp til 7. trinn IKT‐plan og ressurser til pedagogisk bruk er viktige elementer for å utvikle IKT‐sterke skoler, men aller viktigst synes det å være at skolen har en bevisst holdning ut over utelukkende å satse på grunnleggende digitale ferdigheter Digital kompetanse i barnehage og skole. Teknologi har endret måten vi lærer, kommuniserer, underholder oss, finner informasjon og tilegner oss kunnskap. Dette skaper nye utfordringer for pedagogenes arbeidsmetoder og i utviklingen av elevenes fagkunnskaper og grunnleggende ferdigheter Sysle skole ligger i den nordre delen av Modum kommune. Skolen stod ferdig i 1965. Seinere har skolen blitt på- og ombygd tre ganger, seinest i 2011. Etter mange års planlegging fikk skolen høsten 2011 ny og større gymsal med garderober og lagerplass. Den gamle gymsalen ble ombygd til klasse- og grupperom IKT-plan er oppdatert - og framstår nå i ny og utvidet versjon! IKT-plan er en faglig ressurs om bruk av digitale verktøy for hele utdanningsløpet - fra barnehage t.o.m. videregående skole - fra IKT-senteret. «På IKTplan.no finner du aktivitetsforslag til hvordan digitale verktøy kan brukes i utforsking, lek, læring og undring sammen med barna i barnehagen

Jåtten Skole - IKT-plan

IKT-plan. IKT-plan. Iktplan Balsfjord kommun Hjem / Tjenester / Skole / IKT-plan Inderøy. IKT-plan for skolene i Inderøy. Her finner du Inderøy kommunes plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen. Innholdet er i henhold til gjeldende læreplan fra 2006, Kunnskapsløftet og rammeverk for digitale ferdigheter, fastsatt av Kunnskapsdepartementet, januar 2012 Jeg håper heller ikke prisen avskrekker noen. Hele skoler kjøper tilgang ett år om gangen for alle ansatte på skolen og det koster kr 1 250,- inkl. mva. Og skulle du ha en skole som ikke synes dette var noe stas, så kan privatpersoner kjøpe individuell tilgang for kr 300 inkl. mva. Uansett - nå er den her Ersfjordbotn skole er en parfymefri skole. Vi har både små og store som er allergiske, og ber derfor om at dette tas hensyn til ved besøk til skolen. 25.06.201 Telefonnumre: Hovednummer: 477 04 310 Rektor: 902 10 460 Kontor: 902 10 492 Kontor SFO: 906 22 792 SFO-base: 480 74 292 Arbeidsrom 1 (5.-7.): 902 37 766 Arbeidsrom 2 (1.-4.): 948 49 695 Kontoret er bemannet tirsdag, torsdag og mandag i partallsuker

Psykisk helseplan Jeriko skole. Jodtabletter og atomberedskap. Helsesykepleier. Reglement og skjema. Ferie- og fridager. Permisjonsreglement. Ordensregler. Råd og regler for bruk av IKT-utstyr. Søknad om skoleplass. Skoleskyss. Hjem-skole samarbeid. Skolemelding. Nettvettregler. Årshjul foreldresamarbeid. Veileder for hjem-skolesamarbeid. IKT-PLAN FOR BESTUM SKOLE 1.trinn ELEVENE SKAL VITE HVA ET BRUKERNAVN OG PASSORD ER ☐ Kjenne til eget brukernavn og passord ☐ Kunne skrive inn eget brukernavn og passord for å logge på skolens datamaskiner ☐ Vite at brukernavn og passord er personlige ☐ Lage passord med både tall og bokstaver ☐ Lage huskeregler for eget passord ELEVENE SKAL KUNNE PRODUSERE EN ENKEL SAMMENSATT TEKS IKT-PLAN FOR BESTUM SKOLE 2.trinn ELEVENE SKAL KUNNE PRODUSERE EN ENKEL SAMMENSATT TEKST ☐ Kunne endre skrifttype og størrelse ☐ Kunne finne bilder fra et clipartbibliotek tilhørende produktet man bruker ☐ Kunne sette inn et bilde, clipart eller annet visuelt element ☐ Kunne bryte tekst rundt bilder ELEVENE SKAL KUNNE BRUKE EN NETTLESER OG GJENKJENNE SØKEFEL

Grim skole - Nyheter

Ni skoler har bidratt med praksiseksempler. Skolene kommer fra Sandefjord, Larvik, Nedre Eiker, Trondheim og Karmøy kommune samt Rogaland, Vestfold og Telemark og Hordaland fylkeskommune. Formålet med rapporten er å belyse eksempler på god praksis i pedagogisk bruk av IKT på mellomtrinnet i grunnskolen og på videregående skole IKT skal brukes i på alle trinn i fag der det er relevant. IKT skal tas i bruk som verktøy for kontakt elev/ lærer og heim/ skole. Forutsetninger for at planen skal kunne gjennomføres: skolene har nødvendig utstyr, programvare og nettverk ; lærerne har nødvendig kompetanse ©PPS, Karmøy kommune 201 IKT-strategisk plan Lilleaker skole IKT-strategi Lilleaker skole. 27.01.15. Side 3 av 13 2 INNLEDNING Lilleaker skole er en barneskole med elever på 1.-7. trinn. Det er omlag 400 elever ved skolen og 70 ansatte, fordelt likt på skole og aktivitetsskolen. Lilleaker skole ble åpnet i 1882 og har siden 1900 holdt til i bygningen so

17

Video: IKT-plan - Levanger kommun

Langnes Skole : IKT-plan for Tromsø kommun

Ifølge undersøkelsen Monitor Skole 2016 sier én av tre lærere at de ikke får god nok støtte fra skolen til pedagogisk bruk av IKT. Regjeringen har fra før startet en historisk satsing på videreutdanning for lærere, og et av tiltakene i digitaliseringsstrategien er å utvikle et eget videreutdanningstilbud innen digital kompetanse og pedagogisk bruk av IKT Stakkevollan skole. Stakkevollan skole. Forsiden; Om skolen . Historikk; Pedagogisk plattform; Formålsparagrafen; Plattform, visjon og motto; Tilpassa opplæring; IKT-plan Tromsø Kommune. Dette er Tromsø kommunes plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen, i henhold til gjeldende læreplan fra 2006,.

Sunde Skole - Livredning med klærTimeplaner for 9C - Inderøy kommuneBamble kommune - Uksodden barnehage

Senter for IKT i utdanningen har laget en plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen. Innholdet er i henhold til gjeldende læreplan fra 2006, Kunnskapsløftet og rammeverk for digitale ferdigheter, fastsatt av Kunnskapsdepartementet, januar 2012 Skolen har laget en plan, kalt IKT-TRAPPA, for å sikre at elevene lærer i henhold til Kunnskapsløftet. Høsten 2016 invisterte skolen og AKS i to klassesett av iPad som brukes av 1. og 2.trinn. De andre trinnene har bærbare PCer i tillegg til at vi har et datarom Hovedside for Levanger kommune, Trøndelag, Norge - Levanger kommune (Municipality), Levanger, Nord-Trøndelag, Norwa IKT-plan for Tromsøskolen er i en pilotfase og vil være klar til januar 2013 Dette er Tromsø kommunes plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen, i henhold til gjeldende læreplan fra 2006, Kunnskapsløftet IKT i skolen er mer enn digitale læremidler. Det om-fatter også bruk av digitale verktøy og tjenester, og tilgang til digitale ressurser som ikke nødvendigvis er utviklet til læringsformål (som oppslagsverk, videoklipp, nettaviser, blogger). Skolen bør ha en plan for innkjøp og forvaltning av digitale læremid Skole og fagopplæring. Læreplanverket Tilpasset opplæring Vurderingspraksis Skolemiljø Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift (ISF3-01) Gjelder fra: 1.8.2008 Gjeldende Språk Ingen andre språk tilgjengelig. Last.

 • Elverum fotball yngres.
 • Sove med baby i sengen.
 • Surdeigsbrød meny.
 • Google docs landscape.
 • Unfall a6 heute roth.
 • Adams matkasse gavekort.
 • Kryddersild eller spekesild.
 • Renovere kjøkken pris.
 • Fasadeendring 70 tallshus.
 • Vertikal helseforsikring erfaring.
 • 90er party thüringen 2017.
 • Sendungsverfolgung ohne nummer hermes.
 • Vegansk kantarellsuppe.
 • Dovre 2000 peisinnsats.
 • Bibelböcker lista.
 • Tanzcamp ballett.
 • Prediktor definisjon norsk.
 • Survival kniver.
 • Vigdis hjorth romaner.
 • Rappbodetalsperre hängebrücke öffnungszeiten.
 • Olav selvaag.
 • Big bang theory season 11 watch online.
 • Immobilien lienz mieten.
 • Jaa9 & onklp glir forbi.
 • Bremervörde sehenswürdigkeiten.
 • Veterinær slovakia.
 • Ferienwohnung norderney kurpark.
 • Nashville economy.
 • Mietkauf marchtrenk.
 • V8 fitness vitapark gmbh wolfsburg.
 • Hp x2 2 i 1 pc 10 p000no test.
 • Philemon und baucis klausur.
 • Vin gått ut på dato.
 • Hammer emmenbrücke öffnungszeiten.
 • Fotos raras y extrañas.
 • Kicks metro.
 • Yakuza norge.
 • Kiviks cider systembolaget.
 • Studiosus me and more 2018.
 • Kvitteringsskjema for dekning av utgifter til legemidler.
 • Fränkische schweiz kinderbauernhof.