Home

Oljefondet andel av verdens aksjer

Oljefondet gjør seg klar til å bli en av verdens største

LES OGSÅ av Morten Johansen: Hvis sykepleierne går ned i reallønn i 2020 skyldes det økonomisk nasjonalisme. Stadig jakt på nye aktivaklasser Som sagt eier allerede oljefondet halvannen prosent av alle verdens børsnoterte aksjer og jakter stadig på nye aktivaklasser. Fra første innskudd i 1996 har oljefondet til nå investert i Det norske Oljefondet eier 1,4 prosent av verdens aksjer, sitter på store mengder obligasjoner i bedrifter og stater, og eier også eiendom i Europa, USA og Asia. - Funnet olje én gang til - Da fondet ble opprettet, trodde ingen at det kom til å passere 10.000 milliarder kroner. Vi var heldige som fant olje KJØPTE AKSJER: Oljefondet kjøpte aksjer for 250 milliarder kroner etter høstens nedtur i aksjemarkedene. Dermed eier fondet en enda større andel av verdens aksjer, og kan nyte oppturen i markedene i årets første måneder. Dette er administrerende direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management. Vis me

Milepæl: Oljefondet passerer 10

Størsteparten har vi tjent på investeringene i aksjer, renter og eiendom. Oljefondet er nå et av verdens største fond, og eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. Det betyr at vi har eierandeler i omtrent 9000 selskaper over hele verden, som hvert år gir oss retten til litt av det selskapene tjener Når verdien på verdens aksjer nå har falt kraftig de siste ukene - så betyr det at Oljefondet har en aksjeandel som er betydelig lavere enn de planlagte 70 prosent. Skal en tro at Oljefondet følger planen sin, noe det er all grunn til å tro at de gjør, så er fondet allerede i gang med massive aksjekjøp for å bevege seg tilbake til den langsiktige aksjeandelen på 70 prosent Oljefondet har tapt svimlende 1330 i tråd med svingningene i verdens hvis rentenivået holder seg i nærheten av null. - Vi har en betydelig andel av renteplasseringene som.

Forsiden / Oljefondet / Slik er fondet investert Bredt investert utenfor Norge Inntil 70 prosent av fondet kan investeres i aksjer. Aksjeforvaltningen. Det finnes investeringsmuligheter som vil forbedre diversifiseringen av fondet utover det som kan oppnås gjennom referanseindeksen fra Finansdepartementet Det norske Oljefondet eier 1,4 prosent av verdens aksjer, sitter på store mengder obligasjoner i bedrifter og stater, og eier også eiendom i Europa, USA og Asia. - Funnet olje én gang til - Da fondet ble opprettet, trodde ingen at det kom til å passere 10.000 milliarder kroner Forsiden / Oljefondet / Slik er fondet investert / Aksjeforvaltningen Aksjeforvaltningen En aksje er en eierandel i et selskap. Dette gir oss rett til en andel av selskapets overskudd. Hvor stort overskuddet blir, Verdiene er prosent av markedsverdien til aksjer i referanseindeksen. Kilde: FTSE, Norges Bank Investment Management. Sist. Fondet har de siste årene økt sin andel av verdens aksjer, til 1,5 prosent ved utgangen av fjoråret. - Det er spesielle tider i samfunnet, det er spesielle tider i økonomien, sa avtroppende sjef for Oljefondet, Yngve Slyngstad, om utviklingen hittil i år

Spar som oljefondet - med en god andel i aksjer 11. juli 2017 Langsiktig pensjonssparing må foregå i aksjer hvis du skal unngå at pengene dine spises opp av inflasjonen. Knut N. Kjær, tidligere leder i oljefondet, forteller deg mer om dette i blogginnlegget. tidligere leder av Oljefondet Statens pensjonsfond utland (tidligere Statens petroleumsfond) eller det vi ofte omtaler som «Oljefondet» har eierandeler i mer enn 9000 selskaper over hele verden, inkludert en rekke av verdens største nettbutikker. Egentlig ikke så overraskende, vel vitende om at fondet har som policy å handle bredt på verdens børser. Med utgangspunkt i fjorårets oversikt over verdens..

Oljefondet utnyttet høstens aksje-nedtur: Kjøpte aksjer

 1. De sitter blant messing og marmor. I Norges Bank-komplekset, som dekker et helt kvartal i Oslo sentrum. Hvis de da ikke befinner seg på et av de fire utekontorene i London, New York, Singapore eller Shanghai. Totalt teller de 540 sjeler, fordelt på 38 nasjonaliteter. De kler seg i dress og drakt.
 2. Andelen aksjer i Oljefondet skal nå økes til 70%. Dette er først og fremst drevet av at politikerne trenger høyere avkastning. Jørgen Kosmo uttalte den gang at det ville bli lite igjen av Oljefondet dersom fondet fortsatte å utbetale en andel av gevinsten
 3. NBIMs stemmeandel i Wizz Air indikerer at Oljefondet sitter enda bedre i det, da den har 1,91 prosent av stemmene. Og enkelte kilder tyder på at Oljefondet gjennom 2020 har kjøpt seg ytterligere opp i Wizz Air, og er nå Wizz Airs tiende største eier med en eierandel på 1,63 prosent
 4. Siden nyttår har Oljefondet tjent 446 millioner på fem cannabis-aksjer I løpet av 2018 investerte Oljefondet i tre av verdens fremste cannabis-aksjer. Så langt i 2019 har fondet tjent penger som gress på investeringen
 5. I fremtiden skal verdens børser betale pensjoner og lærerlønninger. Børsnasjonen Norge. Statens formue er innbyggernes formue. To av statens viktigste formuesposter er en stor andel av oljereservene på sokkelen og over 10.000 milliarder kroner i Oljefondet
 6. Oljefondet har i det siste økt beholdningen i kriserammede Carnival, et av verdens største cruiserederier, skriver Bloomberg. I likhet med oljefondet, har Saudi-Arabias statlig investeringsfond tidligere også kjøpt aksjer i Carnival. Øker i cruise etter kurskollaps. Økningen kom etter at reiseselskapene har blitt hardt rammet av.
 7. Men Oljefondets andel av verdien av alle børsnoterte aksjer i verden lå fast på 1,3 prosent. Norges Bank: Oljefondet bør ikke eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass; Argumentet om å la NBIM gå inn i unoterte selskaper fordi det investeringsunivers som noterte aksjer i andre land utgjør, skal bli for lite, holder ikke vann

(VG Nett) Utviklingsminister Heikki Holmås har gjentatte ganger tatt til orde for å investere mer av Oljefondet i verdens fattigste land. Men hans egen stortingsmelding nevner det ikke med ett ord Oljefondet har tjent 1800 milliarder kroner i år. - Når man eier godt over en prosent av verdens aksjer er det stor politikk i hvordan man velger å investere det fondet Oljefondet la tirsdag frem tall som viser at fondet aldri har hatt en større andel av pengene plassert i aksjer på verdens børser. Del på Facebook Del på Twitte

Oljefondet benyttet seg også av de fallende aksjemarkedene til å kjøpe seg opp i aksjer, slik at aksjeandelen nå utgjør opp mot det fastsatte taket på 70 prosent Oljefondet var ved utgangen av mars i år en samlet verdi på 8938 milliarder kroner. 69,2 prosent av plasseringene var i aksjer, som er ett på maksimalgrensen på 70 prosent Oljefondet på vei mot 70 prosent aksjer Statens pensjonsfond Det er opplest og vedtatt. Det er en etablert sannhet i mange andre miljøer også.At aksjemarkedet i en av verdens største økonomier, og vi håper han er litt urolig for det. Men 70 prosent andel aksjer kan uansett bli en utfordring for Slyngstad & Co på kort sikt,. Ved utgangen av 2009 eide oljefondet 1 prosent av verdens aksjer, opp fra 0,8 prosent i 2008. Norske pensjonspenger er nå investert i mer enn 8000 selskaper over hele verden

Det kommer som et resultat av at nordmenn flest bekymrer seg lite for landets økonomi. Oljefondet er verdens største statsfond, men kun en liten andel. 4 Har nå kjøpt noe av det råeste i metropolen. Norges Bank som forvalter Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, er blitt enig om å kjøpe en 25 prosent andel av The Crown. Salg av 1.000 aksjer i Equinor for kr. 137,45 pr. stk. = 137.450 kroner Selv om kursene er uendret, sitter man igjen med 100 kroner mindre på grunn av «spread-kostnaden» Ved mindre likvide aksjer vil det normalt være en større differanse mellom kjøp og salg, og dermed også en høyere kostnad for kjøper

Ny undersøkelse fra Redd Barna: Oljefondet eier aksjer i 42 av verdens 100 største våpenselskaper TEKST Maren Hemsett 21.09.2018 En gjennomgang Redd Barna har gjort viser at Oljefondet er investert i nesten halvparten av verdens 100 største våpenselskaper Der fondet kjøpte aksjer tilsvarende mer enn en tredjedel av hele verdien av fondet under finanskrisen, har Oljefondet i år kjøpt for aksjer 1,1 prosent av fondets verdi. Rakk ikke kjøpe I årene etter finanskrisen har NBIMs ledelse en rekke ganger forklart mye av den sterke veksten i fondet nettopp med at fondet gikk tungt inn i svake og fallende aksjemarkeder i 2009 og 2010

Oljefondet, Aksjer Oljefondet tapte 485 milliarde

Hvordan verdens valutakurser utvikler seg har betydning for verdien av fondet. Denne har ingen betyding for oljefondets internasjonale kjøpekraft, men for verdien av oljefondet i norske kroner. Om kalkulatoren Kalkulatoren viser hvilken betydning endringer i ulike parametre har for utviklingen i størelsen på fondet • Oljefondet er verdens største uavhengige fond, og besitter ca. 1 prosent av alle verdens aksjer. Det forvaltes av Norges bank, på vegne av Finansdepartementet

Oljefondet kjøpte aksjer under nedturen: - Markedet har

Oljefondet er et av verdens største fond og eier nesten 1,5 prosent av alle verdens børsnoterte aksjer. De første kronene ble satt inn i fondet i 1996 og siden den gang er det blitt tilført 3. Størsteparten av verdiene i Oljefondet har er tjent på investeringer i aksjer, renter og eiendom. * Oljefondet er nå blant verdens største fond, og eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte. Børsnoteringen av verdens største oljeselskap rykker nærmere. Saudi Aramco kan være notert på børsen i Riyadh innen utgangen av november eller starten av desember. Planen er å notere én til to prosent av selskapets aksjer på den nasjonale børsen, før en senere internasjonal notering. Totalt fem prosent av selskapet vil få nye eiere

At oljefondet har blitt svært stort i forhold til størrelsen på norsk økonomi og at en stadig større andel av statsbudsjettet finansieres fra oljefondet tilsier at risikoevnen har gått ned. Oljefondet er pålagt å sørge for at investeringene er ansvarlige Oljefondet forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM). Professor i finans ved Norges Handelshøyskole En liten andel av Oljefondets verdier investeres gjennom såkalt aktiv forvaltning. Resten av pengene er plassert i et gjennomsnitt av verdens aksjemarkeder med unntak av blant annet norske aksjer,. Statens pensjonsfond Norge. Statens pensjonsfond Norge (SPN) forvaltes av Folketrygdfondet med det til hensikt å gi best mulig avkastning over tid. Kapitalen investeres i verdipapirer som aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige innenfor de rammene Finansdepartementet har gitt gjennom mandat

Oljefondet, som er av de fond i verden som har lengst tidshorisont for sine investeringer, har mye høyere andel i obligasjoner og lavere andel i aksjer og andre realaktiva enn andre store fond med betydelig kortere tidshorisont og mindre handlefrihet Det er enda noen dager til kvartalet avsluttes, men i forbindelse med presentasjonen av den årlige rapporten for avkastning og risiko, ga Oljefondet et innblikk i avkastningen så langt i år. Den er - ikke overraskende - negativ med 16,2 prosent. Aksjeporteføljen er ned 22,8 prosent. Obligasjonsporteføljen falt kun 0,06 prosent

Oljefondet er et av verdens største fond og eier nesten 1,5 prosent av alle verdens børsnoterte aksjer. De første kronene ble satt inn i fondet i 1996 og siden den gang er det blitt tilført 3.300 milliarder kroner i oljeinntekter. Over halvparten av fondets verdi er avkastning på investeringene. Kjøp Halvor Foslis bok her Hver og en av oss har en andel i Oljefondet (Statens pensjonsfond - utland) som er verdt ca enn 660.000 kroner. En husholdning på fire har en andel på omtrent 2,64 millioner kroner. Noen uttaksmuligheter er det ikke snakk om, selv om noen vil dele ut alt til dagens befolkning

Nå kjøper trolig Oljefondet aksjer på det som kan være

 1. Oljefondet og handlingsregelen er en bragd. Det er unikt at Norge har klart å bygge opp et fond som har spart en stor andel av oljeinntektene våre over tid. Det første innskuddet i fondet kom i 1996. Man kan sikkert mene at vi har brukt for mye oljeinntekter og at den tidligere krittstreken i Handlingsregelen på 4 prosent var for vid
 2. Oljefondet en fantastisk ide. Det er også smart at dere kun bruker en andel av avkastningen og lar resten vokse. som ett av verdens rikeste land med en stor formue,.
 3. På sokkelen Oljefondet Grafen viser glattet andel av gjenværende verdi på norsk Aksjer (venstre akse) Renter (venstre akse) Aksjeindeks (høyre akse) 13. Akseptabel risiko i forvaltningen 78 LAND 51 VALUTAER 9 050 SELSKAPER 1,3 % AV VERDENS BØRSNOTERTE SELSKAPER 2,3 % AV BØRSNOTERTE SELSKAPER I EUROPA 14 40% 38% 18%. 5,67 4,83 0 2 4 6.
 4. Siden oljefondet ble startet i 1996, har den samlede avkastningen vært på 4.151 milliarder kroner. En firedel av dette ble altså opptjent i fjor alene. 2017 var også sjette år på rad med positiv avkastning. Kun to ganger tidligere i historien har oljefondet hatt høyere avkastning: 25,6 prosent i 2009 og drøyt 16 prosent i 2013

- Legg ned Oljefondet og sett pengene i banken før det er for sent (VG Nett) Norges status som et av verdens beste land å bo i står i fare dersom ikke Oljefondet legges ned så snart som mulig. Men stopp en hal. Selv om antall aksjer har sunket til det halve, har verdien av aksjene steget. I 2012 hadde Oljefondet aksjer i utlandet for 2336 milliarder kroner. Fem år senere hadde denne summen doblet seg til 4692 milliarder kroner. Men Oljefondets andel av verdien av alle børsnoterte aksjer i verden lå fast på 1,3 prosent Oljefondet, formelt Statens pensjonsfond utland, var på 10.088 milliarder kroner ved utgangen av 2019. Fondet er fordelt på aksjer (70,8 prosent), obligasjoner (26,5 prosent) og unotert eiendom (2,7 prosent) ved utgangen av året. Oljefondets avkastning etter prisvekst og kostnader er 4,17 prosent i årlig snitt siden 1998

Aldri har Oljefondet eid mer - E2

 1. Oljefondet: Oljefondet må ut av våpenindustrien Vi kommer ikke til å sove godt om natta så lenge vi vet at vi lever i et land som tjener penger på selskaper som lager våpen som dreper barn
 2. imum tildeling av aksjer når børsnoteringen finner seg
 3. En betydelig andel av de aksjene fondet har i dag, ble kjøpt i løpet av disse to årene. I 2010 ble det åpnet for at oljefondet også kan investere i unotert eiendom. Siden har fondet hatt en referanseindeks med 60 prosent aksjer, inntil 5 prosent eiendom, og resten i obligasjoner

Oljefondets verdi ned 1

I høst har Oljefondet fått varsel om at det går mot klarsignal til å vekte seg ned i europeiske aksjer og opp i amerikanske. I Fondsmeldingen anbefalte Finansdepartementet at USAs aksjevekt økes fra 41,6 til 48 prosent, og Europas andel tilsvarende senkes fra 33 til 26,5 prosent Eier 7,5 prosent av giganten BlackRock London er et av verdens viktigste finanssentra, og Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, har investert i alt 774 milliarder kroner i aksjer, rentepapirer og eiendom i Storbritannia. Det er drøyt 10 prosent av fondets totale verdi på om lag 7.200 milliarder Det er slik at det meste av Oljefondet blir investert etter en såkalt referanseportefølje som betyr at Oljefondet skal fordeles etter en gitt nøkkel i aksjer og omsettelige verdipapirer etter en fordeling på land og regioner. Egentlig handler det om at fondet til enhver tid skal eie en viss andel av hele verdens omsettelige aksjer.

Dette er Oljefondet - Norges Bank Investment Managemen

Nå hamstrer trolig oljefondet aksjer - fordi de har en

Oljefondet, Aksjer Kjempesmell for oljefondet

Teknisk sett er du allerede medeier i et av verdens største aksjefond, nemlig Oljefondet (egentlig Statens pensjonsfond utland). Fondet eier 1% av verdens samlede børsverdier, og har en totalverdi på over 7 100 milliarder kroner når dette skrives. Oljefondet er en god illustrasjon på hvordan du selv bør vurdere å spare VG kan i dag fortelle en lite kjent historie: Med aksjer for 2,5 milliarder kroner, er Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, en av de største eierne i selskapet som driver leirene Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) er verdens største suverene formuefond. Oljefondet forvalter Norges nasjonale petroleumsinntekter og er verdt over en billion amerikanske dollar. Kapitalen forvaltes av et datterselskap under Norges sentralbank som investerer i børsnoterte aksjer, renteinstrumenter og eiendommer på vegne av nåværende og kommende generasjoner nordmenn Verdens største kapitalforvalter slo forventningene - forvalter nå over sju Oljefond. I løpet av tremånedersperioden økte BlackRock inntektene med 18 prosent til 4,37 milliarder dollar, Gjennom sitt selskap Beltenut har han solgt 3,5 millioner aksjer til kurs 147 kroner

Oljefondet - nbim.n

 1. Oljefondet har investert i 8000 selskaper i 82 land, og eier 2,5 prosent av alle borsnoterte aksjer ui Europa, og 1,3 prosent av alle verdens børsnoterte aksjer. Det amerikanske investeringsselskapet BlackRock er oljefondets internasjonale partner, og de to enhetene ses i noen sammenhenger som en felles børsgruppe
 2. Faktisk eier oljefondet aksjer i syv av verdens ti største maskinprodusenter. Desidert størst er investeringene i Volvo AB (8.263 millioner kroner/ 2,54 prosent eierskap), Caterpillar Inc (6.120 millioner kroner/0,8 prosent) og Komatsu Ltd (3.454 millioner kroner/1,2 prosent)
 3. I løpet av 2018 investerte Oljefondet i tre av verdens fremste cannabis-aksjer. Så langt i 2019 har fondet tjent penger som gress på investeringen. Cannabis-relaterte aksjer har fått en rakettstart på 2019, og mange av selskapene i sektoren har opplevd kurshopp på over 50 prosent de siste to månedene. Men det er ikke bare et [
 4. Kapoor mener Oljefondet også bør satse på både infrastruktur og unoterte aksjer. - Børsnotering er ikke magisk. Bare se på hvordan inntekter skapes i Norge. Det er en stor andel av næringslivet som ikke er børsnotert, sier Kapoor. Han mener at det er fullt mulig å følge godt med også på investeringer som ikke er på børs

Slik er fondet investert - Norges Bank Investment Managemen

Oljefondet har aksjer i 90 av verdens 100 største børsnoterte oljeselskaper, og 67 av de 100 største kullselskapene. Til sammen er 241 milliarder kroner investert i selskaper som sitter på mer karbon enn det vi kan bruke hvis verden skal oppfylle togradersmålet. Det viser en utregning fra Framtiden i våre hender Oljefondet har investert nær 2,5 milliarder kroner i amerikanske selskaper som knyttes til miljøkatastrofen i Brasil. De aktuelle selskapene produserer soya og storfekjøtt, som bidrar til. Oljefondet er tilført 115.000.000.000,- (115 milliarder) kr i løpet av 2002, men likevel var verdien av oljefondet vårt 10 milliarder mindre ved 31 desember i forhold til 1 januar ifjor. Dette betyr at Norge har tapt 125.000.000.000,- kr i løpet av året på gambling med aksjer

Aksjeforvaltningen - Norges Bank Investment Managemen

I 18 av verdens 20 største entreprenørselskap er den norske stat inne på eiersiden gjennom oljefondet, og det er bare noen av selskapene innen byggenæringen som fremtidens pensjonspenger er investert i Oljefondet vil fortsatt være tungt lastet med oljeaksjer - også etter et delvis nedsalg. Shell, Exxon, BP, Total, Chevron og «big oil» for øvrig kan foreløpig puste lettet ut. Neste trekk fra Oljefondet bør være å følge disse selskapenes atferd ekstra tett 1. TV-drama «Oljefondet» TVNorge . Premiere tirsdag. Tilgjengelig på Dplay. Nesten fire år etter at «Oljefondet» ble presentert, er Zwarts første norske TV-serie endelig premiereklar

Nicolai Tangen blir ny sjef for Oljefondet - Aftenposte

 1. Oljefondet eier aksjer i rundt 9000 selskaper i de fleste av verdens land og industrier. - Oljefondet er ikke formelt et indeksfond, men har så lite avvik fra referanseindeksene at det for alle praktiske formål er det. Det betyr at det mest sannsynlig heller ikke er noen som har sittet og sett på Borussia Dortmund og tatt en veldig klar avgjørelse på investeringer i klubben
 2. Bare tenk, Oljefondet, som sparer til fremtidige generasjoner, har inntil 30 prosent av pengene i tryggere renteinvesteringer og inntil 70 prosent i aksjer, pluss en liten dæsj i eiendom. Det er ikke for moro skyld. Høy andel aksjefond krever at du har lang tidshorison
 3. Oljefondet har eierandeler i totalt 156 kullselskaper. Selskapene produserer totalt 3,2 milliarder tonn kull årlig, noe som utgjør over 40 prosent av verdens samlede kullproduksjon. Fondet eier aksjer i 7 av verdens 10 største kullprodusenter. Fondet eier aksjer i 30 av de 40 selskapene i verden som sitter på de største kullreservene
 4. Pensjonsfondet skal gi høy avkastning med lav risiko i aksjer og eiendom og ikke investere innenlands, Dette handler om å omplassere formue i bakken til en andel av verdens fremtidige produksjon, I dag anses forvaltningen av oljefondet for å være forsiktig med å ta risiko. - Fondet har ligget godt i Norges Bank,.
 5. Han sier han allerede har oppdaget at Oljefondet har noen av verdens Så gikk den aksjen opp ganske mye og da tenkte jeg at det er bedre å kjøpe aksjer Microsoft kan få en andel av.
 6. London er et av verdens viktigste finanssentra, og Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, har investert i alt 774 milliarder kroner i aksjer, rentepapirer og eiendom i Storbritannia. Det er drøyt 10 prosent av fondets totale verdi på om lag 7.200 milliarder

Video: Spar som oljefondet - med en god andel i aksjer Duv

Hamstrer aksjer i verdens største netthandelsselskaper med

En betydelig andel av petroleumsformuen er de siste tiårene omgjort til finansformue gjennom oljefondet. I tillegg innebærer handlingsregelen at Norge kun bruker forventet realavkastning fra fondet (estimert til 3 prosent) over statsbudsjettet, slik at den løpende oljepengebruken i liten grad påvirkes av oljeprissvingninger Overføringen av formue fra olje- og gassreserver til et krav på en andel av overskuddet fra verdens børsnoterte selskaper har redusert risikoen knyttet til vår samlede formue. Les også: Setter oljefondet i spill; Risikoreduksjon er verdiskapin

På innsiden av Oljefondet: Tenker aksjer under

1. Det lengste oppgangsmarkedet p a verdens aksjeb˝rser 2. Fallende renter som gir bokf˝rt verdi˝kning p a obligasjonsportef˝ljen 3. Markedene snudde forbl˝ ende raskt etter nanskrisen i 2008/09 Strukturelle forhold: statsbudsjettet mer eksponert for nansiell risiko enn f˝r 1. H˝yere aksjeandel 2. St˝rre andel av o entlige budsjetter. Oljefondet er et eksempel på anvendelse av finans i praksis. Verdien av fellesskapets andel av olje- og gassreservene varierer med prisen på olje og gass. ved å omplassere formue fra olje i bakken til aksjer og obligasjoner utenfor Norge og med det et krav på en liten andel av verdens fremtidige verdiskaping Det norske oljefondet er tredje størst i nominell verdi, kun slått av Kina og Emiratene. Deler vi det på antall innbyggere, ligger vi desidert høyest i verden. Da er det faktisk rart at befolkningen ikke blir tilgodesett med større tiltak innen infrastruktur, skoler, sykehus osv. Når det er sagt har vi sikret fremtidens pensjoner, og [ Oljefondet investerer i 78 land, i 9050 selskaper og eier andeler i 1,3 prosent av verdens børsnoterte selskaper. Slyngstad sier at mer enn halvparten av investeringene var tidligere i Europa, men nå er dette falt til 38 prosent.- Det betyr i praksis at vi er investert i verden sånn som den er, sier Slyngstad Av alle aksjer på Oslo Børs, eier utlendinger 38 prosent. Det tilsvarer om lag 950 milliarder kroner. Ikke alle disse pengene, lån og aksjeinvesteringer, kommer fra England. Men en veldig stor andel av dem er sikret i ulike instrumenter som nesten utelukkende gjøres opp i London

 • Hva er kunnskapsløftet.
 • Dømt etter rasismeparagrafen.
 • Terrassenüberdachung forum.
 • Viking guder navn.
 • Trådløs lader iphone.
 • Morsomme alkohol vitser.
 • Rotere skjerm.
 • Russian blue price.
 • Polakker flytter hjem.
 • Bosch sphera 26 støvsugerposer.
 • Wg zimmer thun.
 • Mülheim an der ruhr kommende veranstaltungen.
 • Fahrradkurier hamburg.
 • Restaurant walldorf.
 • Fly disney.
 • Psykisk utviklingshemming engelsk.
 • Ps4 pro 4k setup.
 • Dunderlandsdalen kart.
 • Jobb i hioa.
 • Beregne blodvolum.
 • Sportsbutikk lillestrøm.
 • Nespresso maskin feil.
 • Kryssord hjelp.
 • Startpakke e sigarett.
 • Vip senteret verdal.
 • Emploi saisonnier paris.
 • Semesterticket verloren hu.
 • Hvordan miste fett på innsiden av lårene.
 • Haus baum zaun schlange axt.
 • Slijpriem.
 • Soller mallorca.
 • Mietwagen sylt porsche.
 • Deutsch b2 grammatik pdf.
 • Jungs klären.
 • Lego friends nettbutikk.
 • Classywalk bruksanvisning.
 • Annabelle films.
 • Takk for maten på italiensk.
 • Samsung qe65q7famtxxc pris.
 • Nowshak afghanistan.
 • Elverum fotball yngres.