Home

Lønn statsråd

Lønn og tariff i staten. Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv Lønn og andre godtgjørelser ble tidligere vurdert årlig per 1. oktober. Fra og med 2009 blir dette vurdert årlig per 1. mai. I 2003 ble det ikke fremmet forslag om endring. Stortingspresidenten og statsministeren har vært lønnet likt siden 1. januar 2004

En statsråd tjener 1,2 millioner kroner (2016). En stortingsrepresentant tjener 906 928 kroner. Totalt brukte fylkeskommunene i 2016 265 millioner kroner til politisk styring (godtgjørelse, møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i fylkestingene), Oslo unntatt Lønn og avtaler . Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Hvert år forhandler vi for våre om lag 395 000 medlemmer. Den jobben klarer vi - forskning viser at ansatte som er organisert tjener mer enn uorganiserte Ordfører Tom Staahle (Frp) i Ullensaker har en lønn på nærmere halvannen million. - Forferdelig mye, mener SV. Til sammenligning tjener en statsråd 1.365.000 kroner Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Politiker. Heltid. Alle sektorer : 784 personer . 328 personer . 456 personer . Ca 403 kr . Ca 381 kr . Ca 424 kr . 65 360 kr . 61 750 kr . 68 750 kr . 784 320 kr . 741 000 kr . 825 000 kr . Ca 403 kr . Ca 381 kr . Ca 424 kr . 65.

Lønn og inntekt - regjeringen

Mens Solheim har erfaring som statsråd og partileder (for SV). I dag lønnes statsministeren og statsråder i Norge med en årslønn på henholdsvis 1.680.277 og 1.365.016 kroner Høyest ordførerlønn har nemlig ordfører Tom Staahle (Frp) i Ullensaker kommune i Akershus, som er den eneste av ordførerne som tjener mer enn en statsråd, med en inntekt på 1.404.900 kroner Vi har en statsråd som i Nav-systemet ville vært dømt til ubetinga fengsel. Uten nåde. Saken stopper ikke der. Sivertsen mottok også dobbel lønn fra det offentlige i fjor høst

Det er litt mer enn fylkesordføreren i Rogaland, og ikke så langt bak ordføreren i Oslo eller en statsråd på 1 294 000 kroner. Jeg er helt enig i at jeg har en god lønn,. Dommere til tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett utnevnes i statsråd. I Husbankens verktøy Sjef i eget liv kan du selv se hvor mye som er igjen av lønna når utgifter er betalt. NB: Timelønna som vises er ikke justert for om noen jobber flere timer i uka enn vanlig Ny lønn blir 1.593.242 kroner for regjeringens leder. Statsministeren kan neppe beskyldes for grådighet. Økningen er på 2,4 prosent - helt i tråd med det prosentvise tillegget i det såkalte frontfaget, som vanligvis setter standarden for lønnsoppgjørene En statsråd tjener omtrent 1,32 millioner kroner. I Justis- og beredskapsdepartementet tjener imidlertid departementsråden, som er den øverste administrative ansatte, 1,72 mill. eller omtrent 400.000 mer enn ministeren som hun svarer til minister (statsråd) ministre (de la, du, des) statssekretær. secrétaire d'État (1) politisk rådgiver (bokmål) politisk rådgjevar (nynorsk) conseiller politique. regjeringsråd. secrétaire général du gouvernement (2) assisterende regjeringsråd (bokmål) assisterande regjeringsråd (nynorsk) secrétaire général adjoint du.

Innovasjon Norge opprettet ny stilling til hjemvendt

Snart har alle politikerne i denne salen millionlønn Stortingsrepresentantene har hatt en rivende lønnsutvikling. Denne stortingsperioden passerer de 169 representantene én million kroner i lønn Statsråd i 39 dager. AVSKJED I NÅDE: 24. januar var det nøkkeloverrekkelse i Nærings- og fiskeridepartementet. I samme periode hadde han full lønn som statssekretær,. Høyrerepresentanten, som har en lønn fra Stortinget på litt over millionen, betalte over tre ganger inntekten i skatt i 2017. Astrup betalte med dette skatt tilsvarende årsinntekten til tre av.

«De uanstendige» forklarer Ap-hatet | morgenbladet

Nå må han greie seg på en statsråd-lønn på i overkant av 1, 1 millioner kroner. Han går med andre ord ned med 3, 8 millioner kroner i lønn. Børge Brende er ikke alene om å forlate en. En annen statsråd som gikk ned i lønn er kulturminister Thorhild Widvey (H). Hun gikk ned nær 350 000 kroner i lønn sammenlignet med det hun får som statsråd i dag Erna Solbergs samferdselsminister, Knut Arild Hareide (KrF), vedgår samtidig at også han ble rystet over lønnsnivået til Vy-direktøren da han ble statsråd. - Lønna til Vy-sjefen var skyhøy

Lønnen stupte for statsråd (VG Nett) Torild Skogsholm har gått drastisk ned i lønn siden hun ble minister for halvannet år siden. I dag ble skattelistene for fjoråret lagt fram 2.1.5.1 Forholdet til utlysningen. Fastsetting av lønn må skje innenfor den lønnsrammen eller det lønnsspennet som stillingen er utlyst med. Før stillingen kunngjøres skal organisasjonene i virksomheten orienteres om den lønn stillingen vil bli utlyst med, og de kan be om å få drøfte lønnsplasseringen, se statens hovedtariffavtaler pkt. 2.5.5 Statsråd. Arbeids- og sosialministeren har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd. Henrik Asheim er forsknings- og høyere utdanningsminister og styrer også Arbeids- og sosialdepartementet i perioden Torbjørn Røe Isaksen avvikler foreldrepermisjon (01.10.2020-13.01.2021)

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser Innovasjon Norge opprettet ny stilling med høyere lønn da statsråd kom tilbake fra permisjon Da Ingvil Smines Tybring-Gjedde gikk ut av regjeringen, fantes ikke lenger hennes gamle jobb i Innovasjon Norge. I stedet opprettet selskapet en ny stilling med høyere lønn og rettet mot hennes gamle departement

Lønnsutvikling - stortinget

 1. Stortingets lønnskommisjon foreslår i årlig innstilling godtgjørelse for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer
 2. isterne har fungert i posten i
 3. dretall som var misfornøyde og stemte nei
 4. Hun lurte på om hun kunne få lønn fram til 15 september framfor å melde seg på Nav. Men det gikk ikke. Nå sier Michaelsen at det hele beror på en misforståelse. Hadde hun sagt at hun skulle jobbe som rådgiver innenfor det feltet hun hadde arbeidet med som statsråd, ville hun kommet inn under karantenebestemmelsene
 5. isteren, 366 ledere drar inn mer enn statsrådene. Trond Giske (Ap) tar saken til Stortinget. Audun Lysbakken Arbeiderpartiet stilte budsjettspørsmålet der antallet ledere over statsråd- og stats
 6. dre kostnader ved permittering, og arbeidstaker vil raskere kunne søke dagpenger. Etter regelendringen skal staten betale full lønn inntil 6G (nesten NOK 600 000) de påfølgende 18 dagene
 7. Statsråd 6. november 2020 Lovtidend ⏲6. november 2020 ⥀6. november 2020 18:49 I statsråd 6. november 2020 ble lov om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv., midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) og ny integreringslov sanksjonert

Her tjener politikerne dobbelt så mye som i andre

 1. Fastings doble lønn. Det ble også reist en annen riksrettssak i 1821, mot statsråd og kommandør Thomas Fasting. Anklagen gikk ut på at han hadde mottatt lønn både som statsråd og som kommandør i marinen fra 1815 til 1818 og dermed fått dobbelt lønn i disse årene uten at Stortinget hadde bevilget dette
 2. isteren formelt gikk av i dag, hadde han sittet i 39 dager. Siden krigen har bare én statsråd vært nødt til å gå av raskere på grunn av sine egne feil
 3. ister Jan Tore Sanner (H) foten ned for å øke lønnen til landets beste betalte politimester, Oslos Hans Sverre Sjøvold. Med personlige tillegg har han en lønn på 1.335.000 kroner i året - nær 200.000 kroner mer enn sjefen i Justis- og beredskapsdepartementet Anders Anundsen (Frp), som politi-Norge rapporterer til
 4. Blant veskebærerne er kvinnene i flertall: To av tre har millionlønn. Her er listen over departements-sjefene hvor kvinnene er i flertall og den vanligste lønnen er på godt over en million kroner
 5. Lønnspliktperioden - full lønn i 20 dager (inntil 6 G) Arbeidstakerne sikres full lønn i 20 dager etter at permitteringen er iverksatt. Denne lønnspliktperioden deles mellom arbeidsgiver og staten. Arbeidsgiver betaler full lønn i to dager. Staten betaler deretter full lønn i 18 dager, men oppad begrenset til 6G (kr 599 148)

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

H&M om kritikken: - Ingen er perfekte

ordførere, Lønn Her tjener Frp-ordføreren mer enn en

 1. ister Geir Inge Sivertsen (H) har hittil i år fått 27 000 kroner i lønn fra Troms og Finnmark fylkeskommune - uten at det har vært et eneste møte i det fylkestinget han er innvalgt i
 2. DEBATT Lønn, pensjoner og annen dilldall Sylvi Listhaug er lei av at kvinnebevegelsen bryr seg om småting, som «lønn, pensjoner og privatisering»
 3. Statsråd, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 01.01.2014 - 17.01.2018 Statsråd, Kunnskapsdepartementet, 17.01.2018 - 24.01.2020 Medlem Referansegruppen for NOU 1994: 3 Ungdom, lønn og arbeidsledighet 1993-1994 Medlem Skoleutvalget ved Oslo Private Gymnas 1996-1997.
 4. Nå har han sittet som statsråd i snart sju år, med lønn godt over millionen. Det burde ikke derfor vært behov for å få sponset slik luksusforlystelser i utgangspunktet
 5. isteren Odd Emil Ingebrigtsen tar over jobben til omstridte Geir Inge Sivertsen, som måtte gå på grunn av rot i etterlønn og dobbelt lønn

Verger får ikke lønn Slår knallhardt tilbake mot statsråd Astrup. Brannvesenet klarte å hente ut personer som ikke kom seg ut av brennende bygg. Strammer inn korona-tiltak i Osl Lønn. Utdypende artikkel: Stortingets lønnskommisjon. Stortingsrepresentantene har en basislønn på 928 000 i tillegg har representanter som bor lengre enn 40 km unna Stortinget 169 kr/dag, mens lokale representanter mottar 75 kr i dagsgodgjørelse. I tillegg dekkes.

Politiker utdanning

Her kan du sjekke lønna i ditt yrke - SS

 1. Nå svarer statsråd Nybø (V) om statens bidrag til den omstridte vaskehjelp-appen. Karin (51) gikk opp 40.000 i lønn da barnehagen ble kommunal igjen. Mange helsefagarbeidere får ikke full stilling. Lene Thorkildsen har i dag fått en stilling på 100 prosent,.
 2. neråd. Denne siden viser opplysninger om utvalget Statens kultur
 3. I årsrapporten for 2015 står det at generalsekretærens lønn var på 1 401 994 kroner. NSF-student går ned i prosent. Kun lederne av NSF-student går ned i lønn i forhold til forbundsleders lønn, fra 41 til 37 prosent. Men fordi NSF-leders lønn øker så mye, blir det likevel et tillegg på litt over tusenlappen for NSF studentlederen
 4. isteren fikk også lønn av fylkeskommunen - ber om få betale tilbake penger. Fiskeri

ordførere, Lønn Disse ordførerne tjener mest og minst

Offisielt frå statsrådet - regjeringen

 1. Ny statsråd for forskning og høyere utdanning: - Hopper på et tog i fart - Iselin Nybø har igangsatt flere viktige prosesser for norsk forskning og høyere utdanning, som Henrik Asheim nå får i fanget. Det er viktig at disse prosessene ikke stopper opp, men tas i mål på en god måte, sier Guro Elisabeth Lind
 2. st 20 dager fra permittering iverksettes
 3. Lønn Redusert arbeidsgiveravgift mai og juni 2020 Arbeidsgiveravgiften reduseres med fire prosentenheter i mai og juni 2020. I sone V (tiltakssonen) og på Svalbard, der satsen for arbeidsgiveravgift er null, innføres det samtidig en kompensasjonsordning. Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å oppgi.
 4. Fellesforbundet har bedt arbeidsdepartementet vurdere lovligheten av såkalt «fast ansettelse uten garantilønn», og skal i møte med statsråd Robert Eriksson fredag. NHO har allerede konkludert: - Det er lovlig, sier avdelingsdirektør Nina Melsom
 5. Det burde være lønn nok, både økonomisk og i politisk anseelse, å bli kallet til kongens bord. Det som overrasker er at det ikke ringte noen bjeller, verken i kommunen eller i Sivertsens hode
 6. Professor og statsråd Astrid Nøklebye Heiberg var den første og eneste kvinnen som har vært president over flere år. ikke Røde Kors-arbeid med inntekt og tenker egentlig ikke på det. Det er sikkert noen som tenker at jeg fikk en feit lønn da jeg ble valgt, men jeg gjør ikke dette for å bli rik. Det gir meg stolthet,.
Geir-Inge%2BSivertsen

Sosionom utdanning

Da kommunen Sunnfjord ble den tidligere rådmannen nedgradert til saksbehandler - men beholdt lønnen på 1.070.000 kroner Hennes årlige lønn er på 1.410 073 kroner. De to har i skrivende stund vært i sine ministerposter i 33 dager, og må om kort tid gi fra seg nøkkelen til en ny statsråd 149 ledere i staten tjener mer enn statsministeren, og 366 ledere tjener mer enn statsrådene. Uakseptabelt, mener SV Lønn og avtaler Medlemskap og fordeler For tillitsvalgte Kurs og konferanser Rettigheter i arbeidslivet Fag og yrkesgrupper Koronainformasjon Om Fagforbundet Hjem. Nyheter. Lønnsoppgjøret i finanssektoren klart. Lønnsoppgjøret i finanssektoren klart LO. Oslo: Som en statsråd. Nettavisen har den siste tiden skrevet flere artikler om ordførernes lønn, blant annet om Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) som nylig fikk økt sin godtgjørelse til 1.365.000 kroner - det samme som en statsråd

Lønn, Jens Stoltenberg Her er millionlønningene til

utbetaling av lønn (hovedtariffavtalene),-om innhenting av uttalelser fra referanser ved ansettelse,- For embetsmenn og statsansatte som beskikkes i statsråd, vil innstillingen være den kongelige resolusjon som fremmes for Kongen i statsråd Justisdepartementet utarbeider grunnlag for behandling av i statsråd, der statsadvokater utnevnes ved kongelig resolusjon. Kandidaten mottar et tilbud om arbeidsavtale med opplysninger om lønn og øvrige ansettelsesvilkår. Vi vil vanligvis be om svar innen én uke. Alle øvrige søkere vil få e-post om utfallet i tilsettingssaken 6,03 prosent av lønn mellom 0 og 7,1 G; 24,13 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G; Dette vil ifølge beregninger fra Storebrand gi politikerne en pensjon som er nesten dobbelt så stor som pensjonen til en person med de høyeste tillatte innskuddssatsene i privat sektor, gitt at personen jobber like lenge med samme lønn Ditt innspill sendes redaksjonen for den generelle informasjonen på domstol.no. Vi ber om at du ikke oppgir sensitive personopplysninger.Har du derimot spørsmål om en konkret sak eller ønsker veiledning, må du henvende deg direkte til den aktuelle domstolen.. E-post Du må oppgi en gyldig e-postadresse, slik at vi kan kontakte deg. Kommentar/beskrivelse Kommentar/beskrivelse. Du må oppgi.

Ordførerlønninger, Ordfører Søk her: Dette er lønna til

Statssekretær, i Norge en politisk utnevnt embetsmann som rangerer nest etter statsråden i departementene. Ved Statsministerens kontor rangerer statssekretæren nest etter statsministeren. Statssekretærembetet ble innført i 1947 som en avlastning for statsrådene i deres politiske arbeid. Opprinnelig var derfor statssekretæren bare overordnet embetsverket i politiske saker, ikke i de. Les også: Innovasjon Norge opprettet ny stilling med høyere lønn da statsråd kom tilbake fra permisjon «Perioden med fratredelsesytelse er derfor redusert med 11 dager. Statsministerens kontor ber om at du tilbakebetaler fratredelsesytelse for perioden 14. april til og med 24. april på 8.773,79 kroner,» heter det i et dokument Nettavisen har fått tilgang til Grande i ny bok: Utnevnelsen av Frp-statsråd et slag i ansiktet. Venstres tidligere partileder Trine Skei Grande angriper i sin nye bok statsminister Erna Solberg (H) for at hun tok et steg til. Forsvarsbudsjettet 2021 ble lagt frem i dag. Arbeidstakerorganisasjonene fikk en egen presentasjon i Fanehallen ved Akershus Festning. Hovedinntrykket er at dette er en svak start på den neste langtidsplanen for forsvarssektoren

Lønn, NAV Kan en statsråd lure fellesskapet

Etter de nye reglene er arbeidstaker sikret full lønn (inntil 6G) fra dag 3 til dag 20 fra staten. I informasjon fra dagens statsråd, se regjeringen.no , er endringen omtalt som at arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2, og at Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte KLAVE OVER AVSLAG PÅ INNSYN Gjelder: Avslag mottatt: Opplysninger er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 25 fjerde ledd. Jeg ønsker med dette å klage over avslaget. Offentlighetsloven § 25 fjerde ledd: «Det kan gjerast unntak frå innsyn for skriftleg oppgåve over utrekna lønn eller liknande godtgjering, utrekningsgrunnlag for feriepengar og trekk som blir gjorde ved.

Fakta om Jernbanedirektoratet | Norsk Jernbaneforbund | NJF

Tjener mest av fylkesordførerne i landet - NRK Vestfold og

Mens man i Oslo tar utgangspunkt i en statsråds lønn, og ordføreren tjener det samme som en statsråd, som i år er 1,365 millioner kroner. Dette er gjennomsnittet. Ifølge tall Nettavisen har fått fra Kommunens sentralforbund (KS), er gjennomsnittlig lønn for 311 ordførere (utenom Oslo), 843.444 kroner Lov om lønnsstøtte til arbeidsgivere som tar egne permitterte tilbake i arbeid ligger nå ute på lovdata. Loven er enda ikke sanksjonert i statsråd, men vi venter at dette vil skje i løpet av denne uken Politisk rådgiver er en stillingsbetegnelse som i de fleste tilfeller indikerer rollen som nær og fortrolig medarbeider til ledende politikere. Nesten uten unntak hører rådgiveren til samme parti som den man gir råd til. Samtlige statsråder har som regel én politisk rådgiver. Rådgiveren utgjør sammen med statssekretær(er) og statsråd departementets politiske ledelse

Statsråd besøkte barnevernet i Arendal - Arendals Tidende

Dommer utdanning.n

Byrådet i Oslo leder kommunens administrasjon og er ansvarlig for å gjennomføre bystyrets vedtak. Raymond Johansen (Ap) er byrådsleder Flere hundre ledere i staten har høyere lønn enn en statsråd som leder et helt departement med alt ansvaret det innebærer. Samtidig var det så seint som i 2016 reallønnsnedgang for vanlige lønnsmottakere i Norge, sier Moxnes Fagforbundet ved Stian Bryde-Erichsen, Karianne Hansen Heien og Sheila Yndestad (tillitsvalg Bergen Kino) forhandler lønna til kinoansatte med Virke. Hovedoppgjøret 2020. (Foto: Fagforbundet / Regine Tunheim) Fagforbundet og Virke ble i dag enige i årets lønnsforhandlinger for kinoansatte. 03.11.2020. Lønn. Meninger. Hvorfor så trangt i Regjeringskvartalet, statsråd Mæland? 20.06.2018 Hvis det nye regjeringskvartalet blir for trangt blir arbeidet mindre effektivt. Konsekvensen er at kvaliteten på Stortingets og regjeringens arbeid blir dårligere, og at kvaliteten på offentlige tjenester svekkes. Det er. Mer lønns-krøll for fiskeriministeren: Fikk full godtgjørelse for fylkestingsverv . Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har hittil i år fått 27 000 kroner i lønn fra Troms og Finnmark fylkeskommune - uten at det har vært et eneste møte i det fylkestinget han er innvalgt i

For mye i kofferten. At det er vanskelig for fiskeriministeren viser svar han har gitt om alt fra sine styreverv til hvorfor han har bedt om og beholdt dobbelt lønn.Når han også måtte svare for sitt medlemskap i Frimurerlosjen, vitner det om at Sivertsen ikke har skjønt hvilken standard han må leve opp til som statsråd.Han virker rett og slett å være for naiv i møte med den. I januar forlot Ingvil Smines Tybring-Gjedde regjeringen og gikk tilbake til Innovasjon Norge, som opprettet en ny stilling rettet mot hennes gamle departement Takk for lommerusket - hr. Statsråd! Er du en lettlivet person med 600.000 kroner i lønn, litt fet bil og enebolig, betaler du og bedriften raskt rundt 80 prosent av din lønn til det offentlige Lønn som fortjent? Foto: Terje Pedersen/ NTB scanpix «Som statsråd er man et fyrtårn for samfunnsmoralen, og i lys av dette er det oppsiktsvekkende at Sivertsen har opptrådt så klønete som det han har gjort». Kjære leser, ønsker du tilgang til alt innhold på vår.

Statsråd Anniken Huitfeldt (Ap) vil sikre alle mødre rett til en times lønnet ammefri hver dag. Hun vil også sikre fedre rett til to ukers permisjon med lønn ved fødsel 3. Egen konto - bidrag for å sikre rett lønn. Næringa støtter regelverksendring i lovforslag på høring fra AID om å innføre bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn skal betales via bank. Det vil trolig innebære et forbud mot betaling i kontanter og at det blir tillatt med konto for sesongarbeidere Statsråd Anniken Huitfeldt (Ap) vil sikre alle mødre rett til en times lønnet ammefri hver dag. Hun vil også sikre fedre rett til to ukers permisjon med lønn ved fødsel. Av Redaksjonen - Økonomisk Rapport 10. juli 2009, 10:2

Både Senterpartiet og SV mener det var en klok og nødvendig avgjørelse av fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) å trekke seg som statsråd Innovasjon Norge opprettet ny stilling til hjemvendt statsråd. Tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde fikk ny jobb og høyere lønn da hun vendte tilbake til det statlige selskapet Innovasjon Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix En konstitusjon over 1 år må - bortsett fra i tilfellene som er omhandlet i domstolloven § 55 e (konstitusjon ved sideordnet domstol av allerede utnevnt dommer) - avgjøres av Kongen i statsråd, etter innstilling fra Innstillingsrådet. Innstillingsrådet har delegert til DA å avgjøre konstitusjoner inntil 6 måneder Mandag ettermiddag meldte VG at fiskeriministeren også har fått 27.000 kroner i lønn fra Troms og Finnmark fylkeskommune, uten at det har vært noen møter i fylkestinget. Sivertsen fikk denne godtgjørelsen også etter at han ble statssekretær i november og senere statsråd. Video: Derfor stormer det rundt Geir Inge Sivertsen

Org nr : 837 897 912 : Juridisk selskapsnavn : Sogn Sparebank : Gateadresse : Statsråd Evensens veg 8, 6885 Årdalstangen : Aksjekapital : 0 : Lønn daglig lede Hverken statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) eller Stortinget vil endre reglene. er regjeringen interessert i å tette urimelige «hull» i ordningen selv om utgangspunktet for de 18 dagene med full lønn, var bedrifter som regjeringen stengte ned, sier hun. Forstår ikke Statsråd på Fosen: Ber EU beholde lav arbeidsgiveravgift i to områder på Fosen Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland sa at regjeringen nå sender brev til EU kommisjonen. Regjeringen vil kjempe for at alle landets sammenslåtte kommuner med ulik sats på arbeidsgiveravgift i ulike deler av kommunen, deriblant Ørland og Indre Fosen, skal få beholde dette

Arnstad eneste navn på blokka - Dagbladet

En statsråd kan jo ikke trosse sjefen sin i slike spørsmål. Og onsdag ettermiddag kom så også den uunngåelige meldingen: Fiskeriminister Sivertsen melder seg ut av Frimurerordenen. Dagen er på prinsipielt grunnlag kritisk til både til frimureriet og andre hemmelige brorskap Det er første gang siden Tora Aasland (SV) i 2012 at regjeringen har en egen forsknings- og høyere utdanningsminister. - Det er gledelig med en egen statsråd dedikert til forskning og høyere utdanning. Vi i Forskerforbundet har lenge tatt til orde for dette SV hadde i utgangspunktet krevd at statsminister Erna Solberg måtte gi Sivertsen sparken i statsråd fredag. Bakgrunnen er at Sivertsen urettmessig søkte om og mottok 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune, samtidig som han mottok full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet For mye utbetalt lønn, kr 23.122,69 bes innbetalt snarest». Avsender er ekspedisjonssjef Heidi Heggenes og avdelingsdirektør Inge Smith Dokken. Det påpekes i brevet at Listhaug heller ikke får fratredelsesytelse som statsråd eller feriepenger for statsrådsposten 28. februar gikk han av som fiskeri- og sjømatminister etter avskjed i nåde fra Kongen i statsråd. Siden den gangen har det vært stille fra Geir-Inge Sivertsen. Til nå. - Jeg er ikke bitter.

NSD - Norsk senter for forskningsdataNår statssekretærer blir generalsekretærer

Sivertsen ble utnevnt til statsråd 24. januar. 13. februar søkte han om permisjon fra vervet i fylkestinget så lenge han er fiskeriminister. Mandag morgen ringte statsråden til fylkeskommunen for å be om at søknaden om permisjon fra fylkestinget skal gis tilbakevirkende kraft, og gjelde fra og med 24. januar, ifølge Aftenposten I januar forlot Ingvil Smines Tybring-Gjedde regjeringen og gikk tilbake til Innovasjon Norge, som opprettet en ny stilling rettet mot hennes gamle departement. Den tidligere samfunnssikkerhetsministeren gikk sammen med Frp ut av regjeringen 24. januar. Hennes gamle jobb i Innovasjon Norge som hu Anne-Lise Bakken (født 30. mars 1952 i Oslo) er en norsk politiker ().I perioden 1977 til 1989 representerte Bakken Hedmark på Stortinget, med unntak av en periode fra 1986 til 1988 da hun var statsråd i Gro Harlem Brundtlands andre regjering.I perioden 1977-1981 var Bakken også nestleder i Arbeidernes ungdomsfylking.Hun var Hamar Arbeiderpartis ordførerkandidat ved kommune- og.

 • Stephen king movies netflix.
 • Bestille kake fredrikstad.
 • Butterfly knife oslo.
 • Bachelor kandidatinnen 2013.
 • Sfo priser oslo.
 • Stellenangebote göppingen.
 • Lerøy mat tilbud.
 • Vinterferie sauda 2018.
 • Forum für eltern mit down syndrom kindern.
 • Singlespeed mit dicken reifen.
 • Akkar altay.
 • Urinveisinfeksjon som ikke forsvinner.
 • Bmw treffen 2018 garmisch.
 • Pinnebrød oppskrift med kanel og sukker.
 • Spiderman bilder zum ausdrucken.
 • Liam hemsworth miley cyrus.
 • Uhd tv wikipedia.
 • Mount everest 1996 rob hall.
 • Byer på e.
 • Nierenepithelien im urin.
 • Lang bildelist.
 • Trollmannen fra oz handling.
 • Kindercafe köln nippes.
 • Lei av å være lærer.
 • Caster vinkel.
 • Sperrmüll freiburg land.
 • Erp avfall.
 • Grieg media vi over 60.
 • Thule cheetah 2 test.
 • Axel jensen bøker.
 • Fugeskumpistol tett.
 • Nachrichtenblatt sh oktober 2017.
 • Glückwünsche zum 60. geburtstag.
 • Naturlig hårpleie.
 • Blandebatteri gull.
 • Russlands militære.
 • Brennende smerter i bena om natten.
 • Bergvik karlstad butiker.
 • Reproduktionscentrum linköping.
 • Fußball wm 2018 spielplan.
 • Ten dance gmbh ulm.